Microfinance

PAMF : Microkredieten voor arme plattelandsbevolking in West-Afrika

PAMF (Première Agence de Microfinance) is gevestigd in Burkina Faso en Ivoorkust. Geruggensteund door de investeringen van Alterfin, groeit de instelling jaar na jaar en bereikt het vooral op het platteland steeds meer mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten.

PAMF : Des microcrédits aux populations rurales démunies en Afrique de l’ouest

PAMF (Première Agence de Microfinance) est basée au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Portée par les investissements d’Alterfin, l’institution croît d’année en année. Elle atteint aujourd’hui davantage de personnes exclues des services financiers, principalement en zone rurale.

FDL and Alterfin, lasting cooperation

Nicaragua is currently the second poorest country in Latin America, after Haiti. In a country where the national economy depends mainly on agriculture, aid for farmers is essential.

Chamroeun: access to credit for thousands of women in Cambodia

Chamroeun is a microfinance institution (MFI) in Cambodia. It grants micro-loans to about 50,000 people, 85% of whom are women. Chamroeun targets the most disadvantaged and issues tiny micro-loans: the average loan is EUR 160.

Chamroeun: toegang tot krediet voor duizenden Cambodjaanse vrouwen

Chamroeun is een Cambodjaanse microfinancieringsinstelling (MFI). Ze kent kredieten toe aan ongeveer 44.000 personen waarvan 83% vrouw is. Chamroeun mikt op de meest kwetsbare personen en kent hen heel lage microkredieten toe.

Chamroeun: accès au crédit à des milliers de femmes au Cambodge

Chamroeun est une institution de microfinance (IMF) au Cambodge. Elle octroie des microcrédits à environ 50.000 personnes dont 85% sont des femmes.

FDL en Alterfin, een duurzame samenwerking

In 2015 was Nicaragua, op Haiti na, het armste land van Latijns-Amerika. In een land waar de nationale economie hoofdzakelijk op landbouw steunt, is de hulp aan landbouwers van essentieel belang.

Pages

Login