Sustainable Agriculture

Vert Ltd. : des modèles de collaborations innovantes

Les difficultés que rencontrent les petits producteurs du Sud au quotidien sont nombreuses. Ils sont tout d’abord soumis à de nombreux risques : changement climatique, épidémies, volatilité des prix des matières premières, etc.

Apicoop: (h)eerlijke honing uit Chili

Apicoop is een coöperatie van ruim honderd bijenkwekers in de streek van Valdivia in het zuiden van Chili. De meeste imkers zijn arme boeren en Mapuche-indianen. Voor allemaal is de bijenteelt een nevenactiviteit naast de veehouderij of de aardappelteelt.

Ecookim: een duurzaam verbond

In 2011 verstrekte Alterfin voor de eerste keer financiële ondersteuning aan de organisatie Ecookim in Ivoorkust. Die vereniging bestond toen uit 7 cacaocoöperaties met samen meer dan 3.000 producenten.

Login