ACTB: een nieuwe partner die in de bres springt voode vrouwen in Sierra Leone

Alterfin verwelkomt een nieuwe partner: de microfinancieringsinstelling ACTB in Sierra Leone, een van de tien armste landen ter wereld. Meer dan 52% van de bevolking leeft hier nog steeds onder de armoedegrens. De keuze viel op deze instelling omdat ze een belangrijke rol speelt in de strijd tegen armoede, door vrouwen en minderheden op het platteland toegang te geven tot financiële diensten.

Hun missie: een luisterend oor bieden, advies geven en de meest geschikte financieringsoplossingen aanreiken om zo een merkbare impact op de maatschappij te realiseren. 

Financiële diensten blijven uiterst moeilijk toegankelijk voor de inwoners van Sierra Leone. Volgens de laatste gegevens, verzameld door de Wereldbank in 2017, had slechts 20% van hen een rekening bij een formele financiële instelling, vergeleken met 69% wereldwijd, of 33% voor het Afrikaanse continent. Het leeuwendeel van de bevolking met een laag inkomen komt niet in aanmerking voor financiering bij de bank. Deze mensen zijn dus volledig aangewezen op microfinancieringsinstellingen om een lening te verkrijgen waarmee ze hun activiteiten kunnen ontplooien om een beter leven te kunnen leiden.

A Call to Business Trading Limited (ACTB) werd in 2006 opgericht door ACTB-UK, een Britse liefdadigheidsinstelling die gelooft in de rol van ondernemers in de strijd tegen armoede. De instelling speelt vandaag een sleutelrol in de bevordering van de financiële integratie in Sierra Leone. Ze bieden financiering aan zowel micro-ondernemers als kmo’s, want ook die laatste kunnen op erg weinig steun van de banken rekenen. De werking van ACTB in Sierra Leone ligt volledig in lijn met de doelstelling van Alterfin om economische activiteiten te bevorderen die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het land.

Vandaag telt de instelling al ruim 20.000 cliënten. Dat zijn voor 70% vrouwen, een bewijs dat ACTB zich specifiek inzet voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De MFI heeft ook een nieuw product ontwikkeld dat volledig gericht is op de financiering van de landbouw, en streeft ernaar om haar activiteiten verder uit te bouwen op het platteland, waar de behoeften nog groter zijn. Dat wordt nu mogelijk dankzij het krediet dat Alterfin heeft verstrekt.

ACTB in tijden van COVID-19


Om het hoofd te bieden aan de coronapandemie, heeft ACTB de lessen toegepast die ze hebben getrokken uit de ebolacrisis. De organisatie bleef leningen verstrekken aan essentiële dienstverleners en ging cliënten actiever opvolgen om de portefeuille beter te kunnen beheren en te stabiliseren. Daarnaast werd er een sensibiliseringscampagne opgezet om mensen bewust te maken van de gevolgen van COVID-19 en goede praktijken op het gebied van hygiëne en gezondheidszorg te bevorderen. De campagne werd gevoerd via televisie- en radiospots in acht districten van Sierra Leone, telkens in de plaatselijke taal.

De keuze om samen te werken met deze partner lag voor de hand, gezien de behoeften in het land en het vermogen van ACTB om de meest kwetsbaren te steunen. Met deze nieuwe financiering van 750.000 USD kan de instelling haar activiteiten uitbreiden, met name op het platteland, en zo meer mensen uit de armoede halen.

Als u extra steun wil bieden aan vrouwen en personen die nog steeds uitgesloten zijn van het financiële systeem in Sierra Leone, of als u vennoot wil worden om ACTB en duizenden andere micro-ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen, aarzel dan niet om in te tekenen op aandelen van Alterfin!

Nog tot 15 juli ontvangt u per schijf van 10 aandelen een Oxfam cadeaubon ter waarde van 5 euro. Een geweldige manier om de vele heerlijke producten van onze partners te ontdekken!

Van 15 juni tot 15 juli ontvangt u per schijf van 10 aandelen een Oxfam cadeaubon ter waarde van 5 euro. Een geweldige manier om de vele heerlijke producten van onze partners te ontdekken!

Nieuwsoverzicht

Login