Onleesbaar? Klik hier voor de online versie
Driemaandelijkse nieuwsbrief
december 2018 Nummer 88

Beste vennoot,

Alterfin heeft nagenoeg het volledig beschikbare kapitaal opgebruikt. We zijn dan ook dringend op zoek naar bijkomend kapitaal om tegemoet te komen aan de financieringsbehoeften van onze partners. Intekenen op aandelen Alterfin is nu extra interessant daar we u in deze eindejaarsperiode opnieuw Oxfam-geschenkencheques kunnen aanbieden voor bijkomende inschrijvingen op aandelen. Een ideale manier om het jaar op een duurzame en solidaire manier af te sluiten. Alle details van deze actie vindt u in deze Alterfin Info.

Met genoegen stellen we u ook onze eerste partner in Tunesië voor: Beni Ghreb. Tevens onze eerste partner die fairtrade dadels verhandelt. Beni Ghreb stelt mensen tewerk die voorheen een moeilijk nomadisch bestaan hadden.

De mensen van Beni Ghreb en van onze overige 149 partners danken u van harte voor uw steun via uw duurzame investering in Alterfin. We wensen u samen met hen een vredevol eindjaar en het allerbeste voor 2019.

Met solidaire groeten,

Jean-Marc Debricon
Algemeen Directeur Alterfin

Intekenen op Alterfin aandelen.... wacht niet langer!
Solidaire en duurzame investering, sociale en financiële return, geschenkencheques, ... Allemaal redenen om in deze eindejaarsperiode in Alterfin te investeren.
Ontdek MyAlterfin.be, uw privéruimte op onze website
Uw privéruimte op de Alterfin-site is een feit. U kunt vanaf nu online de status van uw participatie in Alterfin raadplegen, uw contactgegevens wijzigen, enz. 
Alterfin financiert de 'paradijsvrucht'
In de islamitische traditie worden dadels als de vruchten van het paradijs omschreven omdat ze zo voedzaam zijn. Dadels zijn niet alleen goed voor de gezondheid, maar ze zorgen ook voor jobs in de droogste en armste streken van Tunesië. Alterfin investeert voor het eerst in dit land en in dit 'mirakelproduct'. We trekken naar de poorten van de Sahara woestijn, naar een oase in de Tuin van Eden.
Kwartaalresultaten op 30 september 2018
Prestatie en kwaliteit van de portefeuille en financiële prestatie van Alterfin tijdens de derde semester van 2018.