Attadamoune: Marokkaanse solidariteit

Bij Alterfin ijveren we steeds voor een betere wereld, waar er geen plaats is voor sociale en economische ongelijkheid. Daarom bieden we steun aan een Marokkaanse microfinancieringsinstelling met een nobele missie en een duidelijke sociale impact: Attadamoune.

Missie:

Een sociale impact op de lokale leefgemeenschappen creëren door microkredieten te verstrekken aan de allerarmsten.

Attadamoune, ‘solidariteit’ in het Arabisch, is een microfinancieringsvereniging zonder winstoogmerk, gevestigd in Fez. De vereniging steunt kwetsbare jongeren en vrouwen via beroepsopleidingen, alfabetisering en microkredieten.

Bij de oprichting in 1990 had Attadamoune maar één ultieme doel: een sociale impact op de lokale leefgemeenschappen creëren door microkredieten te verstrekken aan de allerarmsten.

We willen onze impact op sociaal en ecologisch vlak in Noord-Afrika heel graag willen uitbreiden. Daarom was het voor ons logisch om financiële steun te bieden aan een organisatie met zo’n lovenswaardig sociaal project als dat van Attadamoune.

Sociale prestaties

Attadamoune zet zich volledig in voor haar missie. Een mooi bewijs daarvan is de afdeling Sociale Prestaties die in 2019 werd opgericht. Ook binnen de raad van bestuur is er een Comité voor Sociale Prestaties. Beide organen houden maandelijks diverse indicatoren nauwlettend bij. Als de doelstellingen niet worden gehaald, zorgen zij ervoor dat er zaken worden bijgestuurd.

Concreet werden de volgende sociale doelstellingen bepaald:

  1. Alle vormen van armoede terugdringen: 9% van haar 11.644 kredietnemers woont op het platteland en 5% is jonger dan 25 jaar
  2. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen: 61% van de klanten zijn vrouwen
  3. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
  4. Inclusieve en duurzame economische ontwikkeling voor werknemers bevorderen
  5. Ongelijkheden binnen het land en over de grenzen heen wegwerken

Attadamoune onderschrijft bovendien de Smart Campaign en besteedt veel aandacht aan de bescherming van haar klanten.

WAT IS DE SMART CAMPAIGN?

De Smart Campaign (2009-2020) was een wereldwijd initiatief om op een veilige en verantwoorde manier financiële diensten te leveren aan klanten met een laag inkomen. In het kader van deze campagne werden de zogenaamde Client Protection Principles (CPP) ontwikkeld, ‘s werelds eerste norm voor de bescherming van afnemers van financiële diensten. Daarnaast werd er een streng certificeringsprogramma opgezet om de praktijken van aanbieders van financiële diensten te valideren, werd er onderzoek verricht naar cliëntenbescherming en werden partners bijeengebracht om samen te zorgen voor verandering.

De Smart Campaign fungeerde als certificeringsbeheerder en deed daarvoor een beroep op erkende certificeringsinstanties.

De MFI is volledig transparant en haar diensten zijn voldoende gediversifieerd en aangepast. Zo zijn het geleende bedrag, de looptijd, de aflossingsfrequentie en het garantiebeleid toegesneden op de doelgroep. Er zijn zelfs specifieke leningen voor landbouw en veeteelt met een flexibele aflossingsfrequentie, afgestemd op de productiecycli.

Intern worden de werknemers eerlijk en met respect behandeld. Om de tevredenheid van de personeelsleden te vergroten en hen langer in dienst te houden, zijn het personeelsbeleid en de bezoldigingsstructuur de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

Tot slot zijn de sociale en financiële prestaties van Attadamoune intussen in evenwicht. Alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de vereniging om haar activiteiten verder te ontwikkelen.

Wilt u extra steun bieden aan kwetsbare personen uit plattelandsgebieden in Marroko, die nog steeds uitgesloten worden van het financiële systeem? Of wilt u vennoot worden om Attadamoune en duizenden micro-ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen? Teken dan in op aandelen van Alterfin!

Nieuwsoverzicht

Login