Bescherming van MFI's en hun klanten tijdens de COVID-19-crisis

Alterfin heeft samen met een aantal partners een document opgesteld met een reeks van sleutelprincipes om de microfinancieringssector optimaal te steunen tijdens de huidige sanitaire en economische crisis, veroorzaakt door COVID-19. Alterfin deed dit in samenwerking met een groep van investeerders in de microfinanciering en een aantal belangrijke spelers in de inclusieve financiering. Dit is de eerste groep van ondertekenaars van een gezamenlijke belofte om de zwakste microfinancieringsinstellingen en hun partners te ondersteunen tijdens deze crisis.

Op wereldschaal voorzien MFI's meer dan 140 miljoen mensen met een laag inkomen van producten en zowel financiële als niet-financiële diensten. Microfinanciering speelt een essentiële rol in de financiering van inkomstgenererende activiteiten in zowel de formele als de informele sector. In de context van de COVID-19 crisis vormen kleine bedrijven en micro-ondernemingen in de informele economie een belangrijk onderdeel in de economische en sociale heropleving. De ondersteuning van MFI's is daarom van essentieel belang om de zwakste kredietnemers te beschermen.

De groep nam de uitdaging aan en heeft samen gewerkt aan een gemeenschappelijke belofte;
"Sleutelprincipes voor de bescherming van microfinancieringsinstellingen en hun klanten tijdens de COVID-19-crisis"
Het document is bedoeld om investeerders en andere betrokken partijen te begeleiden zodat ze MFI's en hun zwakste klanten beter kunnen beschermen en ondersteunen tijdens deze crisis. Er wordt gebruik gemaakt van best practices en tools uit de microfinanciering, zoals werkzaamheden uitgevoerd door het Social Performance Task Force, en de IAMFI-principes inzake schuldherschikking bij microfinanciering.

De basisprincipes van deze belofte zijn: het delen van informatie, analyses en verwachtingen, maar ook de gezamenlijke uitvoering van bepaalde beslissingen. De ondertekenden gaan ermee akkoord beleid, technische assistentie en hulpmiddelen te coördineren zodat MFI's het hoofd kunnen bieden aan de crisis. Het doel is de bescherming van de MFI's en hun klanten, zodat ze een continue toegang hebben tot financiering in de best mogelijke omstandigheden, en zodat ze kunnen waken over het welzijn van hun klanten en personeel.

Aangezien individuele verplichtingen en mandaten een invloed kunnen hebben op de manier waarop de verschillende partijen de belofte uitvoeren, gaat het niet om een juridisch bindende overeenkomst. Het is ook zeker geen statisch document: het kan nog verbeterd worden indien nodig, om meer en beter te beantwoorden aan de evolutie van de crisis. De ondertekenaars van de belofte zullen een open communicatie behouden met hun collega’s, om beslissingen te delen en de principes na te leven.  

De ondertekenaars nodigen andere partijen uit om ook deel te nemen aan dit initiatief. De betrokkenheid van particuliere, publieke en solidaire partijen vormt de kern voor de evaluatie en de steun van de acties van de microfinancieringssector op wereldniveau. Het is essentieel om de impact van financiele inclusie te versterken om armoede te bestrijden in deze nooit eerder geziene context.De ondertekenaars:


Nieuwsoverzicht

Login