Alterfin bereikt meer dan 50.000 mensen en hun families in het Zuiden
Alterfin bereikt meer dan 50.000 mensen en hun families in het Zuiden

Investeringen met een hoog sociaal rendement

Het verschil maken voor duizenden mensen in het Zuiden: dat is de bestaansreden van Alterfin. De sociale prestatie van onze investeringen is het vertrekpunt van elke financiering die we toekennen.

82.012 gezinnen worden rechtstreeks bevoordeeld door het werk van Alterfin

Eind 2016 werkten onze partners met meer dan 1.367.000 klanten of producenten. Onder hen 82.012 mensen die met hun gezin rechtstreeks hun voordeel hebben gedaan met de diensten van Alterfin (via de eigen investeringen van Alterfin of via de fondsen die het voor derden beheert). De meerderheid van de mensen die we bereiken, leeft in Afrika (50%). Daarna komt Latijns-Amerika, waar 42% van onze eindbegunstigden leeft. Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten vertegenwoordigen een klein aantal klanten (respectievelijk 8% en 0,1%). Noemenswaardig is dat de investeringen van Alterfin in Afrika een veel grotere draagwijdte hebben dan in Latijns-Amerika: het volume van onze investeringen in Afrika is weliswaar lager, maar omdat de gemiddelde lening die een microfinancieringsinstelling er toestaat veel kleiner is, bereiken we uiteindelijk meer mensen.

61% vrouwen

De levenssituatie en de zelfstandigheid van vrouwen bevorderen, blijft een essentieel element voor Alterfin. Verscheidene factoren zetten ons er toe aan om activiteiten van vrouwen te blijven financieren. Zowel de economische ongelijkheid tussen man en vrouw die economische groei en ontwikkeling afremt, als de oververtegenwoordiging van vrouwen bij de armste bevolkingsgroepen rechtvaardigen een specifieke steun aan vrouwen. Bovendien geven vrouwen meer uit aan hun gezin zodat de financiële zelfstandigheid die de vrouw uit hogere inkomsten haalt, het hele gezin ten goede komt.

In overeenstemming met onze ambitie is 61% van de klanten of producenten van onze partners een vrouw. 

Sociale prestatie in microfinanciering

Sociale prestatie in duurzame landbouw 

Ecologische resultaten

Lees het Jaarverslag