ECLOF Kenia: inclusieve financiering

In een land waar meer dan 30% van de bevolking in extreme armoede leeft, zet de microfinancieringsinstelling (MFI) ECLOF Kenya zich in voor armoedebestrijding en steun aan economisch kwetsbare personen, die meestal op het platteland wonen. Deze instelling, opgericht in 1994, verleent financiële en andere diensten aan kleine ondernemers en landbouwers in Kenia die geen beroep kunnen doen op reguliere financiering. Ze maakt deel uit van ECLOF International, behoort tot de AMFIK (Association of Microfinance Institutions of Kenya) en noemt zich ‘Your Dignity is our Mission’.

Hun missie: ECLOF Kenya heeft als missie om aangepaste financiële en andere aanverwante diensten te verlenen aan economisch kwetsbare personen, en dan vooral op het platteland.

In 2017 begon Alterfin financiële steun te verlenen aan ECLOF Kenya. Toen waren er zo’n 27.000 kredietnemers, inmiddels zijn dat er meer dan 35.000. De in totaal 60.000 cliënten (met en zonder krediet) bestaan voor 60% uit vrouwen. De MFI biedt ook financiële infosessies aan om haar cliënten gedurende hun hele afbetalingstraject te begeleiden en te voorkomen dat ze een al te zware schuldenlast op zich zouden nemen.

Oplossingen op maat

In totaal leeft bijna 60% van de cliënten van ECLOF Kenya van een erg bescheiden inkomen van 1,25 tot 2,5 dollar per dag, wat aantoont dat de MFI zich inzet om economisch achtergestelde Kenianen met een laag inkomen te bereiken. Vandaag hebben meer dan 35.000 kwetsbare Kenianen hun toekomst in eigen handen.

Om de missie van ECLOF Kenya te volbrengen, werkt een ervaren en professioneel team dag in, dag uit om de cliënten oplossingen op maat en een breed gamma van producten te kunnen aanbieden.

Groepsleningen

De microfinancieringsinstelling is vooral bekend om haar groepsleningen, die 67,7% van haar portefeuille uitmaken. Dergelijke leningen aan ‘solidaire groepen’ zijn een vorm van financiering waarbij leden van een groep collectief lenen en elkaar aanmoedigen bij de afbetaling. Deze methode lost het gebrek aan fysiek onderpand op en maakt zo kredieten toegankelijk voor armere bevolkingsgroepen.

Joyce Murani, lid van zo’n groep, getuigt:

"De groep heeft zich al goed ontwikkeld. We zijn begonnen met een lening van 234 euro, maar vandaag komen we al in aanmerking voor leningen tot 936,20 euro. De leningen die wij verkrijgen, zijn bestemd voor onze ondernemende leden – allemaal vrouwen – die er hun gezin mee kunnen onderhouden.

Belangrijk is ook dat we niet alleen kredieten verkrijgen, maar ook opleidingen bedrijfsbeheer kunnen volgen. Zo hebben de meeste vrouwen in onze groep geleerd hoe je verstandig risico’s neemt, en zij zien de toekomst nu zonder angst tegemoet. We blijven verder groeien en onze toekomst ziet er eindelijk rooskleurig uit!"

Agro-industriële leningen

Op de tweede plaats komen de agro-industriële leningen, die 23,3% van de portefeuille vertegenwoordigen. Deze leningen helpen te voorzien in de behoeften van kleinschalige landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven.

Sociale leningen 

Ook sociale leningen spelen een belangrijke rol in het welslagen van de cliënten. Ter ondersteuning van de eerste twee soorten leningen biedt dit type lening cliënten de mogelijkheid om zich te concentreren op hun kernactiviteiten die inkomsten genereren.

Zo kunnen ze financiering krijgen voor medische kosten of voor onderwijs, om het schoolgeld, schrijfgerei en schooluniform van de kinderen te kunnen betalen. 

Dit kunnen ook zogenaamde ‘WASH-leningen’ zijn, die gebruikt kunnen worden om:

  • fatsoenlijke latrines aan te leggen;
  • ondiepe putten uit te graven voor drinkwater voor mens en dier en voor irrigatie;
  • regenwaterreservoirs aan te kopen.

Financiering van groene energie valt ook onder de categorie van de sociale leningen. Met deze leningen kunnen cliënten zonnelantaarns of energiebesparende fornuizen aankopen, of zonnepanelen of een aansluiting voor biogas installeren. Op die manier wordt de lokale ecologische voetafdruk op termijn beperkt.

Dankzij dit diverse productaanbod kunnen cliënten oplossingen vinden die afgestemd zijn op hun specifieke behoeften. Joyce Murani is daar het perfecte voorbeeld van. Ze doet mee aan een groepslening, waarmee ze haar bedrijf heeft kunnen uitbouwen, en ze heeft een sociale lening om het schoolgeld van haar kinderen te kunnen betalen. Daarnaast kon ze dankzij een groene energielening een gasfornuis aankopen.

Aangezien de microfinancieringssector zeer gevoelig is voor sociale, economische en politieke veranderingen, is het de verantwoordelijkheid van ECLOF Kenya om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en haar cliënten bij te staan met advies. De MFI werkt dan ook nauw samen met plaatselijke leefgemeenschappen om ervoor te zorgen dat de producten die ze aanbiedt wel degelijk beantwoorden aan concrete behoeften. Een slecht gedefinieerd en ongeschikt financieel product vergroot immers het risico dat de cliënten in gebreke blijven.

De steun van Alterfin

Alterfin staat volledig achter de klantgerichte aanpak van ECLOF, die zowel organisaties als individuen de mogelijkheid biedt om zich te ontplooien en hun potentieel waar te maken. Met het geld Alterfin aan ECLOF heeft geleend, kan de MFI zich verder ontwikkelen en zo voldoen aan de behoeften van nog meer economisch kwetsbare mensen. Dankzij ECLOF kunnen cliënten als Joyce eindelijk het nodige startkapitaal bij elkaar krijgen om een toekomst voor zichzelf en hun gezin op te bouwen.

Michael Runji, hoofd Business Development bij ECLOF, vertelt ons over de samenwerking met Alterfin in de afgelopen drie jaar:

"Alterfin is altijd een betrouwbare investeerder geweest, zelfs tijdens de coronapandemie. Dankzij het totale bedrag van 177 miljoen Keniaanse shilling (± 1,36 miljoen euro) dat tot dusver aan ons is geleend, beschikten we over voldoende middelen om onze cliënten tijdig en flexibel te blijven bedienen. Alterfin begrijpt de behoeften van ECLOF en is flexibel wat de voorwaarden van onze lening betreft. Wij zijn zeer dankbaar voor deze samenwerking.”

                           Wilt u zich samen met ons inzetten voor de financiering van organisaties zoals ECLOF? 

                                                                     Teken in op aandelen van Alterfin

Het verhaal van Joyce Murani, klant van ECLOF Kenia

Nieuwsoverzicht

Login