De vennoten schieten onze Cambodjaanse partner Chamroeun te hulp

Eind 2020 is Alterfin tegemoetgekomen aan de behoeften van haar Cambodjaanse partner, de microfinancieringsinstelling (MFI) Chamroeun, door een nieuwe lening uit te betalen. Dankzij die lening, en dus dankzij de waardevolle hulp van onze vennoten, beschikt Chamroeun nu over de nodige middelen om haar activiteiten te kunnen voortzetten. De MFI heeft immers een grote impact op het dagelijkse leven van duizenden vrouwen op het Cambodjaanse platteland. Met deze uitbetaling maakt Alterfin eens te meer het verschil door de instelling te steunen wanneer dat het hardst nodig is en door een sterk positief signaal uit te zenden naar de andere kredietverstrekkers van Chamroeun.

“De voortdurende steun van een sociale investeerder als Alterfin is een belangrijk visitekaartje voor ons.”

De voorbeeldige wijze waarop de directie en het management hebben gecommuniceerd en snel maatregelen hebben genomen, was doorslaggevend voor onze beslissing.

Sinds het begin van de crisis kreeg de MFI al heel wat uitdagingen op haar bord: gezondheidsrisico's waartegen de teams moeten worden beschermd, aantasting van de kwaliteit van de portefeuille door diverse coronamaatregelen (lockdown, sociale afstand ...), sluitingen van grenzen en wegen waardoor het moeilijker is om cliënten te ontmoeten, en ga zo maar door. Om die problemen het hoofd te bieden, heeft het managementteam van Chamroeun al in maart een uitgebreid plan opgesteld om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren.

Door dagelijks af te stemmen met de verantwoordelijken op het terrein, kon de directie snel passende maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsproblemen in de kiem te smoren en een veilige werkomgeving voor alle werknemers te garanderen. Er werden ook sensibiliseringscampagnes opgezet en noodvoedsel- en hygiënekits geleverd aan verschillende cliënten.

Daarnaast heeft de directie de behoeften van de cliënten geanalyseerd om hen te helpen bij het nemen van noodmaatregelen. Om de cliënten te steunen, maar ook om een overmatige schuldenlast te voorkomen, wist Chamroeun de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen: afbetalingsregelingen werden herzien en er werden nieuwe leningen uitbetaald in functie van de veranderde situatie van elke cliënt.

Tot slot is er versneld werk gemaakt van het digitaliseringsprogramma, dat een maximale automatisering en dienstverlening op afstand moet garanderen.

Al die maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen, want de instelling heeft haar activiteiten kunnen voortzetten en is ondanks de crisis zelfs blijven groeien. Met die extra financiering vervult Alterfin dus ten volle haar rol van katalysator.

“Wij zijn zo dankbaar dat Alterfin onze partner is, die ons blijft steunen in goede én slechte tijden. Dat stellen wij enorm op prijs. De toegekende extra middelen hebben ons heel hard geholpen om onze activiteiten als aanbieder van leningen te kunnen voortzetten, en het aantal begunstigden is zelfs nog toegenomen.”

Alterfin steunt met plezier partners als Chamroeun die sterk sociaal geëngageerd zijn en bij wie de cliënten rechtstreeks de vruchten plukken van onze extra financiering. 

“Dankzij het krediet van Alterfin konden we onze productiviteit opvoeren en betere financiële prestaties neerzetten. En dat is onze cliënten dan weer ten goede gekomen, want zo konden we een deel van de kosten laten vallen die we als gevolg van de crisis moesten aanrekenen.”

Chamroeun is onze partner sinds 2014 en spant zich al sinds 2006 in om de leefomstandigheden van arme, economisch actieve gezinnen in Cambodja te verbeteren. De instelling zet zich met name in voor slecht bereikbare, kwetsbare bevolkingsgroepen: 81% van de cliënten zijn vrouwen, die voor het grootste deel op het platteland wonen. Door Chamroeun te steunen, helpt Alterfin dus bijna 32.000 Cambodjaanse vrouwen. 

Wil je kleine producenten in ontwikkelingslanden ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis?Teken in op aandelen!

Nieuwsoverzicht

Login