Economische steun aan koffieproducenten in Nicaragua in tijden van corona

In Centraal-Amerika is het koffieseizoen in mineur begonnen. Door de aanhoudende daling van de koffieprijzen, zelfs tot onder de productiekosten, wordt de bestaanszekerheid van koffieboeren over de hele wereld bedreigd. Tegen die achtergrond is de missie van Alterfin essentiëler dan ooit: we moeten onze steun aan de duurzame familiale landbouw, vooral in de koffiesector, ook tijdens de huidige coronacrisis voortzetten.

Zo hebben we extra financiering toegekend aan onze Nicaraguaanse partner, de Unión de Cooperativas Agropecuarias San Juan del Río Coco (UCA San Juan). Dankzij de nieuwe financiering, waarmee we blijk geven van ons engagement op lange termijn, kan deze unie van coöperaties haar omzetdoelen verhogen, wat een positieve impact heeft op het dagelijkse leven van honderden gezinnen die leven van de koffieteelt in de regio.

UCA San Juan stelt alles in het werk om de beste prijzen te onderhandelen voor de producenten. Dankzij een beleid dat de verkoop van zowel fairtrade- als bioproducten stimuleert, kunnen de leden de toekomst met vertrouwen tegemoetzien. De unie speelt een sleutelrol met een uitgebreid gamma van diensten: met het oog op de toekomst heeft ze een programma voor de opwaardering van plantages ontwikkeld en levert ze biologische productiemiddelen en technische bijstand aan haar leden.

Er zijn ruim 470 landbouwers uit vijf leefgemeenschappen in het noordwesten van Nicaragua, in het hart van de koffieproducerende regio, aangesloten bij UCA San Juan en allemaal hebben ze fairtrade- en biocertificaten behaald. Opvallend detail: meer dan een kwart van de aangesloten producenten zijn vrouwen. En dat in een sector waar vrouwen doorgaans weinig toegang hebben tot hulpbronnen zoals landbouwgrond en water.

Bovendien ijvert UCA San Juan ervoor om in haar fabriek in Totogalpa het gebruik van plastic terug te dringen. Ecologische duurzaamheid staat immers centraal voor de unie en haar leden, wat volledig in lijn is met een van de belangrijkste missies van Alterfin, afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De samenwerking tussen UCA San Juan en Alterfin begon in 2012. We waren niet alleen gecharmeerd door hun milieuvriendelijke aanpak, maar ook door hun bedrijfsmodel dat specifiek gericht is op de ondersteuning van minderbedeelde bevolkingsgroepen in plattelandsgebieden die leven van de koffieteelt.

Wat was de impact van COVID-19?

Tijdens het afgelopen koffieseizoen heeft UCA San Juan de nodige maatregelen genomen om zich aan te passen aan de gevolgen van de pandemie.

Zo wordt op het hoofdkantoor de nodige sociale afstand bewaard en telewerken aangemoedigd. De plaatsbezoeken van technische medewerkers bij de landbouwers verlopen uiteraard ook met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen.

Daarnaast zijn er sensibiliseringscampagnes opgezet en voedsel- en hygiënekits uitgedeeld aan zowel het personeel als de landbouwers.

De oogst verliep op schema en het virus heeft geen ernstige gevolgen gehad voor de producenten. Er hebben zich wel enkele logistieke problemen voorgedaan, maar die werden vlot opgelost. Het transport van de koffie kwam gelukkig niet in het gedrang.

Zo kon UCA San Juan de continuïteit van haar werking garanderen.

Wil je kleine producenten in ontwikkelingslanden ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis?Teken in op aandelen!

Nieuwsoverzicht

Login