Info over de aandelen van Alterfin
Info over de aandelen van Alterfin

Aandelen van Alterfin

1. Wat is een aandeel en waarvoor dient het kapitaal?

Aandelen zijn het belangrijkste financiële product van Alterfin. Via aandelen verzamelt Alterfin kapitaal dat ze in landen in ontwikkelingslanden investeert.

Alterfin investeert het kapitaal van de vennoten in organisaties in het Zuiden. Zij geven op hun beurt kredieten aan lokale boeren en ondernemers.

De aandelen zijn een continue financieringsbron voor het Zuiden. Zodra een partner haar lening heeft terugbetaald, kan Alterfin het kapitaal opnieuw gebruiken om andere organisaties in het Zuiden te financieren.

2. Soorten aandelen en structuur van het kapitaal

Alterfin geeft twee soorten aandelen uit:

  1. rechtspersonen (nv's, bvba's, vzw's, ...) tekenen in op aandelen van 250 euro.
  2. particulieren en gelijkgestelden (zoals een feitelijke vereniging) tekenen in op aandelen van 62,50 euro.

Word vennoot van Alterfin


3. Voornaamste rechten met betrekking tot de aandelen:

1. Dividend en belastingsvermindering

Teken in op aandelen van Alterfin en maak het verschil voor duizenden boeren in ontwikkelingslanden.

Daarbij kunt u genieten van:

  • een belastingvermindering
  • een dividend

Bekijk hier de Voordelen en Voorwaarden


2. Algemene Vergadering en stemrecht

De aandeelhouders (of vennoten) van Alterfin zijn samen eigenaar van de coöperatieve vennootschap. Elke vennoot heeft stemrecht op de Algemene Vergadering (AV).

Alle vennoten zijn lid van de Algemene Vergadering (AV), die minstens eenmaal per jaar samenkomt. De AV is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur en geeft hen het mandaat om Alterfin te besturen. Verder beslist de AV o.a. over de toekenning van een dividend.

Elke vennoot mag een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal aandelen dat hij of zij heeft. Geen enkele vennoot mag echter meer dan 10% van het totale aantal aanwezige stemmen van de AV hebben. Op die manier garanderen we een democratisch beslissingsproces.

3. Uittreding en terugname

Particuliere vennoten en feitelijke verenigingen kunnen tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) een gedeeltelijke of volledige terugname van hun aandelen vragen. 
Rechtspersonen kunnen ook uittreden tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). Die periodes werden vastgelegd in onze statuten. 

Het bedrag dat een vennoot bij uittreding of bij gedeeltelijke terugname van aandelen terugkrijgt, kan nooit meer zijn dan het bedrag dat hij of zij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd (uitgekeerde dividenden natuurlijk niet meegeteld).

Bij het uittreden worden geen administratieve kosten gerekend.

De uitbetaling wordt in principe binnen de maand na de aanvraag uitgevoerd. De Raad van Bestuur kan echter beslissen om de terugname te weigeren als door deze terugname de financiële situatie van Alterfin in gevaar zou brengen. 

Om het kapitaal van Alterfin geheel of gedeeltelijk te verlaten, kunt u het uittredingsformulier downloaden en het ons ingevuld en ondertekend per post of info [at] alterfin [dot] be (email) terugsturen.


4. Nieuwsbrief

Als vennoot ontvangt u driemaandelijks onze gratis nieuwsbrief 'Alterfin Info' met informatie over nieuwe investeringen en de financiële situatie van de coöperatie.

Bekijk onze laatste nieuwsbrieven

Schrijf u in op de Alterfin Info nieuwsbrief


5. De statuten

Bekijk hier de statuten

4. Voornaamste risico's en genomen maatregelen

Investeren in organisaties in het Zuiden die voor kleine boeren en ondernemers werken, is risicovol. Maar het is ook een essentieel onderdeel van Alterfins sociale missie.

Door vennoot van Alterfin te worden, engageert men zich dan ook echt om investeringen in duurzame ontwikkeling in het Zuiden waar te maken.

Het spreekt voor zich dat Alterfin er alles aan doet om geen verlies te lijden. Onze resultaten uit het verleden bevestigen dat.

De volgende maatregelen worden genomen voor elke kredietverlening:

  • De kredietbeheerders onderzoeken eerst de sociale relevantie van een project, en maken daarna een bedrijfseconomische analyse van de partnerorganisatie. De analyse stellen ze voor aan het Kredietcomité. Het is natuurlijk de bedoeling dat onze partners hun lening terugbetalen.

  • Onze partners moeten garanties voor de lening voorleggen. Als dat niet kan, dan kan Alterfin een tussenkomst van het Garantiefonds vragen. 
  • Zolang een lening loopt, wordt de partner in kwestie nauwgezet gevolgd, zowel op afstand als ter plaatse. De partner wordt eenmaal per jaar bezocht.
     
  • Alterfin diversifieert haar investeringsportefeuille door de investeringen te spreiden over een groot aantal partnerorganisaties, in verschillende landen en sectoren.

Ondanks de diepgaande analyse vooraf en de nauwgezette opvolging tijdens de kredietverlening, kan het toch misgaan. In dat geval nemen we specifieke voorzieningen voor de vorderingen die we niet meer kunnen recupereren of doen we een beroep op aangelegde reserves.

Prospectus

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker  het Prospectus 2022U vindt er onder andere alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de coöperatieve aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Sustainability Risk Policy

In overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, beschrijft de 'Sustainability Risk Policy' het kader van Alterfin voor het beheer van haar milieu- en sociale prestaties (ESPM) en begeleidt het Alterfin bij de beoordeling van de sociale en milieuduurzaamheid van haar partners, die centraal staan in haar activiteiten.

Essentiële informatie over de beleggingsproduct

5. Certificaten

Alterfin behaalde verschillende soorten certificaten die bewijzen dat wij ons op een ethische en duurzame manier engageren tegenover onze vennoten, medewerkers en partners. Deze nationale en internationale erkenningen bewijzen de rol van Alterfin als pleiter voor een eerlijkere wereld.

NRC - erkenning

6. Getuigenis van een coöperatrice

"Het win-win concept heeft me onmiddelijk verleid."

Ik ontdekte microfinanciering via een televisie-reportage die me erg boeide. Toen ik van een kennis hoorde dat microfinanciering een van de sectoren was waarin Alterfin actief is, heb ik onmiddellijk geïnvesteerd” zegt Roxane van der Gracht, een jonge vrouw actief in de modewereld. “Door aandelen te kopen, geef ik aan boeren de middelen om te werken voor een betere toekomst en zelf krijg ik een financieel rendement op mijn investering. Dit win-win concept heeft me onmiddellijk verleid!”
Login