Teken in op Alterfin aandelen en ontvang Oxfam-geschenkencheques
Teken in op Alterfin aandelen en ontvang Oxfam-geschenkencheques

Eindjaarscampagnes!

Teken in op Alterfin aandelen tot 31 januari en ontvang Oxfam-geschenkencheques!

oxfam geschenkenchequeIn deze periode wil Alterfin ook wel eens voor Kerstman spelen. Voor elke 1.250 euro die u investeert, schenkt Alterfin u een Oxfam-geschenkencheque ter waarde van 5 euro. De actie loopt tot 31 januari 2019 voor alle particuliere vennoten.

Doe mee aan de 'Youth4Youth' campagne

Met de campagne 'Youth4Youth’ geeft Alterfin Belgische jongeren de kans om op aandelen in te schrijven en om zo hun geld op een duurzame en solidaire manier te investeren. Ook u kunt jongeren die u nauw aan het hart liggen, sensibiliseren door hun voor te stellen op aandelen in te schrijven of door direct dit solidaire geschenk voor hen aan te kopen. Voor elke minderjarige die vennoot wordt, schenkt het Alterfin Garantiefonds 5 euro aan de school Kalnemachtiloyan om de moestuin te financieren. De minderjarigen die al vennoot van Alterfin zijn, kunnen ook aan de campagne deelnemen door minimum 10 nieuwe aandelen te kopen (625 euro). De campagne 'Youth4Youth' duurt tot eind 2018. Om in te schrijven, is het akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige uiteraard vereist. Meer info over de school en de moestuin, vindt u hier.

Hoe deelnemen?

1 U vult de gegevens van de jongere in op het inschrijvingsformulier dat u op www.alterfin.be/welkom vindt.

U stort het bedrag van uw keuze (62,5 euro/aandeel voor particulieren) op de rekening van Alterfin BE85 5230 4527 2706 met vermelding van de gestructureerde mededeling.

3 Nadat de storting ontvangen is, krijgt de jongere een uittreksel uit het vennotenregister in twee exemplaren, als bewijs van zijn deelname aan het kapitaal van Alterfin. Bij het uittreksel wordt een certificaat 'Youth4Youth’ gevoegd.

4 Een wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige stuurt een ondertekend exemplaar van het uittreksel terug om de inschrijving op de aandelen te aanvaarden.

5 Het Garantiefonds schenkt 5 euro voor de moestuin van de school Kalnemachtiloyan.

certificaat youth4youth

Opgelet : De ingetekende aandelen zijn gewone B-aandelen. Indien u intekent op aandelen voor een minderjarige, ontvangt u geen belastingvermindering. De minderjarige kan de belastingvermindering genieten indien hij/zij belastingen betaalt. De jongeren hebben recht op een dividend en mogen vertegenwoordigd worden op de Algemene Vergadering.

Lees de informatienota

Investeren in aandelen houdt bepaalde risico’s in: gedeeltelijk of volledig verlies van uw investering; risico’s verbonden aan kredieten die aan organisaties in ontwikkelingslanden toegekend worden; uitstapvoorwaarden (particulieren kunnen alleen tijdens de eerste zes maanden van het jaar uit het kapitaal stappen, institutionele investeerders tijdens de eerste drie maanden); enz. Geen kosten of taksen bij het in- of uitschrijven. De risico’s worden beschreven in de informatienota die verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel (Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel) en op internet (www.alterfin.be).

Login