Getuigenissen van vennoten

"Voor mij is investeren via Alterfin een manier om bij te dragen waar ik kan."

Foto vennote


"Ik vind het systeem van microkredieten een solidaire en duurzame manier van investeren omdat het op basis van een win-winsituatie gebeurt. Enerzijds worden lokale sociale doelstellingen waargemaakt en anderzijds teken je als investeerder in op zowel een maatschappelijk als financieel voordeel. Voor mij persoonlijk mag de nadruk wel meer op de maatschappelijke impact liggen dan bijvoorbeeld op een belastingvoordeel.

Ik hou van reizen en ben vaak onder de indruk van het grote verschil tussen landen. Wanneer ik het geluk heb gehad een land te kunnen ontdekken, wil ik altijd lokaal een steentje bijdragen, maar vaak weet ik niet hoe. Voor mij is investeren via Alterfin dus een manier om bij te dragen waar kan. Ik zou andere reizigers zeker aanraden om ook te investeren en samen een verschil te maken!" 

- Xanthippe Van De Genachte, vennote sinds 2020

 "Toen ik ontdekte dat ik mijn geld kan gebruiken om kleine ondernemingen en producenten met een menselijk gezicht te ondersteunen, was ik meteen volledig overtuigd."


"Mijn eerste contact met Alterfin was louter professioneel in het kader van mijn job als IT-consultant. Toen ik me informeerde over de coöperatie en hoorde over het type investeringen en de projecten, was ik meteen verkocht.

Waarom zou je je geld in grote bedrijven steken wanneer er zoveel mogelijkheden zijn om te investeren in kleinere structuren die ethische handel en duurzame landbouw steunen? Het heeft mij persoonlijk nooit aangesproken om mijn geld te beleggen in grote namen op de beurs. Maar toen ik ontdekte dat ik mijn geld kan gebruiken om kleine ondernemingen en producenten met een menselijk gezicht te ondersteunen, was ik volledig overtuigd."

- Pascal Lemmens, vennoot sinds 2020

"Het spaargeld van mijn kinderen kan nuttig zijn voor mensen in ontwikkelingslanden."


“Als ouder hoop je dat je kinderen een mooie toekomst hebben. Die toekomst ziet er niet altijd even rooskleurig uit. De vele protestacties lokaal en wereldwijd rond sociale en ecologische thema’s geven het aan: een menswaardig bestaan begint met veranderingnu! Eén van die veranderingen is uit de redenering stappen dat geld per se zoveel mogelijk geld moet opbrengen. Het geld dat je morgen nodig hebt, maar vandaag kunt missen, kan nu al een wereld van verschil maken voor zoveel mensen in het Zuiden. Dus wat houdt ons tegen? Voor onze kinderen is dit nog erg abstract. Het is ook nog niet echt “hun” geld, ook al lieten we hen kiezen waarin we het zouden investeren. Zij kozen voor Alterfin. Het idee dat mensen zelf hun projecten kunnen waarmaken sprak hen enorm aan. Hoelang het zal duren voordat zij het geld zelf nodig hebben, weten we niet. Maar intussen kan het wel zijn werk doen…”

- Ine Van Den Eynde tekende in op Alterfin aandelen voor haar kinderen


"Het idee dat je door vele kleine initiatieven te steunen, een impact kunt hebben op de maatschappij, spreekt me nog steeds aan."

Als gewezen commissaris-revisor volg ik Alterfin van bij het begin in 1995 op en heb ik gedurende 21 jaar de (jaar)rekeningen altijd kunnen goedkeuren. Het idee dat je door vele kleine initiatieven te steunen, een impact hebt op de maatschappij, spreekt me nog steeds aan. Het verstrekken van micro-kredieten is de motor om deze initiatieven de noodzakelijke start te geven en ook een manier om fierheid, eigenwaarde en geloof in de toekomst mee vorm te geven. Een tweede aspect dat me zeker aantrekt is het coöperatieve gedachtegoed. De vele kleine initiatieven herkennen we ook langs de kant van de aandeelhouders. Vele vennoten, en we zijn nu al met meer dan 6.000, geven een duidelijke boodschap: we kunnen een verschil maken en ons steentje bijdragen aan duurzame landbouw, de strijd tegen armoede, honger of sociale ongelijkheid. Hoe groot of klein onze bijdrage ook is. We mogen daarbij de gedrevenheid van het Alterfin team niet vergeten. Al jaren zetten ze zich in en realiseren ze vele projecten rond duurzame landbouw en de uitbouw van microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Na het beëindigen van mijn taak als commissaris-revisor heb ik begin 2018 met veel plezier de overstap gemaakt en kijk ik uit naar een nieuwe periode van minstens 20 jaar, maar nu als enthousiaste aandeelhouder.


"Het is onze contributie aan een eerlijkere en meer solidaire wereld."

familie bédoret

“Alterfin is in de financiële wereld één van de weinige spelers die een waardig en ethisch alternatief aanbiedt. Binnen deze kleine onderneming levert een hechte ploeg goed werk dat van een grote menselijkheid getuigt. In de loop der jaren hebben we de medewerkers leren kennen, op een vriendschappelijke manier zelfs. Mede dankzij hun inspanningen, slaan ook de mensen in het Zuiden de handen in elkaar. Ons geld wordt een hefboom die sociale banden versterkt. Geld dat een doelgerichte bestemming heeft, vertegenwoordigt zekere morele waarden die een extra betekenis aan het leven geven. Onze investering in Alterfin is goed gediversifieerd, behoudt zijn waarde voor eventuele behoeften in de toekomst, maar heeft vooral een bijna onmiddellijke impact. Het is onze contributie aan een eerlijkere en meer solidaire wereld. We zijn er trots op dat we aan deze coöperatie met internationale draagwijdte kunnen bijdragen. Een coöperatie die transparantie hoog in het vaandel draagt en die voor een eerlijkere verdeling van de rijkdom zorgt.”

- Familie Bédoret-Lateur. Etienne, Michèle en hun twee dochters, Floriane en Coline, zijn sinds 2009 vennoot van Alterfin.


“Ik was onmiddellijk enthousiast over de combinatie steun aan ontwikkelingslanden en toekenning van een dividend.”

Julien maakte toevallig kennis met Alterfin via een publicatie.
“Ik was onmiddellijk enthousiast over de combinatie die Alterfin aanbiedt – steun aan ontwikkelingslanden en toekenning van een dividend. Ik heb niet lang geaarzeld en heb toen ingetekend op aandelen”, herinnert hij zich. “Sinds ik vennoot ben van Alterfin (2009) hebben mijn ouders, mijn vrouw en mijn kinderen mijn voorbeeld gevolgd. Ik heb ook vrienden kunnen overtuigen, maar ik wil eerlijk zijn: het fiscaal voordeel speelt een rol”, voegt hij eraan toe. Als we Julien vragen of een risicovolle belegging hem niet afschrikt, geeft hij een pragmatisch antwoord: “Ik ben me ervan bewust dat het een risicovolle belegging is, maar dit is het geval met elke belegging in aandelen. Ik ben zeker bereid om een risico te nemen als het gaat om een belegging in een coöperatie met een missie zoals Alterfin! U niet?” 
- Julien Van de Steen


“Op elke Algemene Vergardering stellen we vast dat we de juiste keuze gemaakt hebben.”

“Twaalf jaar geleden zijn mijn man en ik op zoek gegaan naar een manier om ons geld op een ethische manier te beleggen.” vertelt Martiale Ferauge Poismans. “Toevallig leerden we Alterfin kennen en zagen we dat onze criteria overeenkwamen met die van de nog erg jonge organisatie.”
“Op elke Algemene Vergadering stellen we vast dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Het maakt ons echt gelukkig om te zien hoe trots die landbouwers of micro-ondernemers zijn wanneer ze terugkijken op de weg die ze afgelegd hebben nadat ze een microkrediet gekregen hadden. Dat ze hun gezin kunnen voeden, dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen en dat ze hun eigen kennis kunnen ontwikkelen, geeft hen opnieuw een gevoel van waardigheid – wat overigens een recht voor elke mens zou moeten zijn”.

- Martiale Ferauge-Poismans


"Ik investeer mijn geld op een ethische manier."

Coopérateur d'Alterfin

Na de bankencrisis zocht Marie-Claire Renneson een ethische belegging. Vandaag heeft ze Alterfin aandelen, een bankrekening bij Triodos en deelbewijzen van andere coöperaties. “Als je bij Alterfin belegt, weet je dat je belegging gebruikt wordt voor de ondersteuning van duurzame projecten in het Zuiden. Ik verkies eerder te investeren in Alterfin dan mijn geld op een spaarrekening te zetten, die bovendien minder opbrengt. Zelfs als het dividend zou dalen of helemaal zou wegvallen verkies ik nog te investeren in Alterfin om zo bij te dragen aan een betere wereld. Met mijn investering in Alterfin geef ik de kans aan mensen in het Zuiden om een economische activiteit te ontwikkelen en vanuit hun eigen kracht te groeien.” Marie-Claire was aanwezig op de laatste twee Algemene Vergaderingen (AV) van Alterfin en op de ontmoetingen met partners die daarop volgden. ”De getuigenis van de Peruviaanse boerin, uitgenodigd op de laatste AV, heeft me erg geraakt. Ik voel me echt betrokken tijdens die vergaderingen. De partners uit het Zuiden leggen uit hoe ze werken en welke rol Alterfin speelt in hun leven. Het is een ideale gelegenheid om te zien hoe je geld wordt gebruikt en voor de partners om de mensen te ontmoeten die in hun projecten investeren. Je ontmoet er mensen uit alle kringen en je krijgt er de kans om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. De sfeer is altijd ontspannen en informeel en de kleine exotische hapjes zijn verrukkelijk!”


"Alterfin is mijn sociale belegging."

Investissement éthique

Tom Beirnaert heeft ervaring opgedaan als beursmakelaar bij een grote financiële instelling en werd vennoot van Alterfin omwille van het sociaal rendement van de aandelen. ”Ik heb altijd giften aan caritatieve instellingen overgemaakt, maar die giften lossen niet alle problemen op. Op een reis naar Cambodja en Laos ontdekte ik microfinanciering en werd ik me beter bewust van de economische verschillen tussen Noord en Zuid.  Ik las over Alterfin in een advertentie en ik analyseerde haar rekeningen alvorens in Alterfin te investeren. De cashflow is stabiel, het dividend is goed en de coöperatie wordt beheerd als een goede huisvader. Ik heb overigens nog twee vrienden overtuigd om mijn voorbeeld te volgen.”

 


"Het win-win concept heeft me onmiddelijk verleid."

Coopératrice

"Ik ontdekte microfinanciering via een televisie-reportage die me erg boeide. Toen ik van een kennis hoorde dat microfinanciering een van de sectoren was waarin Alterfin actief is, heb ik onmiddellijk geïnvesteerd” zegt Roxane van der Gracht, een jonge vrouw actief in de modewereld. “Door aandelen te kopen, geef ik aan boeren de middelen om te werken voor een betere toekomst en zelf krijg ik een financieel rendement op mijn investering. Dit win-win concept heeft me onmiddellijk verleid!”

 


"Alterfin is een organisatie die vertrouwen wekt."

Actionnaire d'Alterfin

Philippe Cracco werd lid van onze coöperatie omdat hij zijn geld op een ethische manier wilde beleggen. “Ik heb altijd sociale projecten ondersteund zoals projecten voor weeskinderen in Afrika. Door in Alterfin te investeren, ondersteun ik een sociaal doel op een duurzame manier.” Op onze vraag of hij niet bang is dat zijn investering in Alterfin verloren zal gaan, antwoordt hij overtuigd: “Neen, daarvoor ben ik niet bang. Alterfin heeft een transparant beleid. De aandeelhouders worden goed geïnformeerd via de nieuwsbrief. Alterfin is een organisatie die vertrouwen wekt.”

Ik word ook vennoot van Alterfin

Ik schrijf mij in op de nieuwsbrief

Login