Getuigenissen van vennoten

Mijn vrouw en ik waren al enige tijd op zoek naar een alternatieve vorm van sparen/beleggen met aandacht voor investeringen in kansarme groepen en/of ontwikkelingslanden. We kenden Alterfin al van ver, maar pas toen ik een artikel over Alterfin tegenkwam in het magazine van Oxfam, zijn we beginnen nadenken over de aankoop van Alterfin-aandelen. Na een grondige lezing van de website en een gesprek met een Alterfin-medewerker, hadden we voldoende informatie om een weloverwogen beslissing te maken. We hebben eind 2020 onze eerste aandelen gekocht en ook een gift gedaan aan de vzw Alterfin Garantiefonds . Eind 2021 kochten we een tweede pakket aandelen. En maandelijks storten we een bedrag aan het garantiefonds.  

De centrale doelstelling om microkredieten te geven aan kleine ondernemers in lage- en middeninkomenslanden, is voor ons de belangrijkste motivatie om de activiteiten van Alterfin te ondersteunen. Maar het is voor de vennoten ook een duidelijke en interessante belegging. De opbrengst is weliswaar beperkt, maar ligt wel hoger dan bij een gewone spaarrekening. 

Sinds we vennoot zijn, proberen we om Alterfin meer bekend te maken in onze omgeving. Als voorzitter van de socio-culturele vereniging Curieus Wuustwezel (www.curieus-wuustwezel.be) heb ik de Algemene Vergadering van de vzw voorgesteld een deel van onze financiële reserve te investeren in Alterfin aandelen. Onze spaarrekening brengt momenteel niets op en daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief om onze reserves nuttig te besteden. En daarvoor zijn we bij Alterfin aan het juiste adres! Het voorstel werd unaniem aanvaard. We kunnen daarom alle verenigingen (cultureel, sport, jeugd, sociaal, …) met een financiële reserve aanraden om een aankoop van Alterfin-aandelen te overwegen.

- Walter Van Dongen, vennoot sinds 2020


Ik ben in december 2020 vennoot geworden van Alterfin via de 'Bring a Friend'-campagne. Ik had al gehoord van de aandelen van de coöperatie, maar het was vorig jaar, tijdens de eindejaarsactie, dat een vriend mij overhaalde om aandelen te kopen. De keuze van Alterfin om concrete projecten op menselijke schaal te ondersteunen, is volgens mij de doeltreffendste vorm van alternatieve financiering.

De projecten die werden belicht in diverse publicaties hebben me ook overtuigd van het nut van de acties die Alterfin onderneemt. Ik denk niet dat er veel andere organisaties zijn die zo'n aanpak ter plaatse hanteren. Alterfin vult dus duidelijk een leemte op.

Ik zie mijn investering als een filantropisch gebaar op lange termijn. Anders dan een schenking wordt een investering steeds ten dienste van de partners gesteld.
Ik volg de financiering en de sociale en ecologische impact van Alterfin in ontwikkelingslanden op de voet.

Ik vind het ook interessant om in de Algemene Vergadering mijn mening te kunnen geven over de besteding van de middelen, terwijl ik ook word uitgenodigd om mijn investering te verhogen als ik tevreden en overtuigd ben van de aanpak van de coöperatie.

Of ik meedoe aan de volgende 'Bring a Friend'-actie?
Jazeker, maar deze keer als peter van nieuwe vennoten!

- Marc Pittie, vennoot sinds 2020


Ik lees regelmatig  het  ‘MO-magazine’ en ik was daar al enkele keren een advertentie van Alterfin tegengekomen. Als Oxfam-medewerker ben ik ook op de hoogte van de problematiek van financiering van projecten, coöperatieven en producenten in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingssamenwerking,  in de brede betekenis van het woord, is een thema waar ik mij altijd bij betrokken heb gevoeld.

Weten is één ding, doen is de volgende stap. Wij waren al een tijdje aan het nadenken over duurzaam en ethisch beleggen en vorig jaar hebben wij de keuze gemaakt aandelen te kopen van Alterfin.

De wijze waarop Alterfin investeert en financiert heeft een grote impact op de levenskwaliteit van vele ‘kleine’ hardwerkende producenten. Elke investering wordt getoetst aan de sociale en ecologische impact voor de lokale bevolking en dat is enorm waardevol. Elke duizend euro die wij hier ter beschikking stellen van Alterfin, kan voor de mensen in lage en middeninkomslanden een wereld van verschil maken. Ons spaargeld is dus ongetwijfeld goed besteed.

Mensen in ontwikkelingslanden zijn heel kwetsbaar wat betreft klimaatverandering en epidemieën. Landbouw is immers heel vatbaar voor klimaatschommelingen en aanverwante problemen. In heel veel regio’s is er een groot gebrek aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg. In corona-tijden, gecombineerd met  alle klimaatproblemen,  is het daarom nóg belangrijker om de producenten en hun families in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Wij hadden al jaren de gewoonte om onze kinderen en kleinkinderen tijdens de kerstdagen een ‘Oxfam-pakt-uit’ geschenk te geven. Want dit is de ideale periode om even stil te staan bij de grote verschillen tussen ‘Noord en Zuid’. Dit jaar vonden wij het een goed idee om onze kinderen (met een voorzetje van ons) ook vennoot te maken. Wij zijn wij nu met het hele gezin Alterfin-vennoot. Wie weet geraken onze zeven kleinkinderen ook nog geïnteresseerd?

Mijn vrouw en ik zijn beiden vrijwilliger in de wereldwinkel. De geschenkbonnen van Oxfam zullen dus vlug hun weg vinden naar onze winkel. En toen we het Oxfam-pakket ontvingen naar aanleiding van de Bring a Friend campagne, was het volop genieten van die (h)eerlijke producten!

- Luk Fabry, vennoot sinds 2020Al 15 jaar zet ik me via Kattendans vzw in voor een project in Mali, waar we werken aan de capaciteitsopbouw van de bevolking. De laatste fase van het project is de start van familiale duurzame landbouw. We hebben een waterspaarbekken gebouwd om gronden rond de barrage te exploiteren. Na het regenseizoen kan de lokale bevolking een moestuin aanleggen en de extra inkomsten gebruiken voor  de werkingskosten van de school en de zelffinanciering van het medisch centrum. Daarbij rijst natuurlijk de vraag hoe de dorpelingen zich zullen organiseren om dat doel te bereiken. Een goede organisatie is belangrijk voor het slagen van het project. We ondervinden dat de mensen moeilijk hun eigenbelang opzij kunnen zetten. Daarom ben ik al een tijdje geïnteresseerd in coöperaties, duurzame landbouw en microfinanciering.

Daarnaast ben ik al een hele tijd op zoek naar een zinvolle investering voor mijn spaargeld. De duurzame beleggingen in grote banken spreken mij niet echt aan omdat hun duurzaamheidsengagement voor mij niet ver genoeg gaat. Ik wil best een risico nemen als ik weet dat het voor de juiste reden is en niet uitsluitend om mijn kapitaal te doen groeien.

Corona toont nog maar eens aan dat het verschil tussen rijk en arm steeds groter wordt, zeker wat de gezondheidszorg betreft. Onvoldoende medisch materiaal, testen, bedden... Wanneer zullen de mensen in lage inkomenslanden worden gevaccineerd? Wij hebben er alle belang bij hun zelfredzaamheid op alle gebied te versterken.

Het gebruik van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als motor van ontwikkeling is belangrijk voor de toekomst van de hele planeet. Een solidaire samenleving, zowel hier als in ontwikkelingslanden, daar wil ik in geloven. De missie en engagement van Alterfin sluiten zich hier perfect bij aan. Mali zit momenteel nog niet in het werkterrein van Alterfin, maar wat niet is kan misschien nog komen?!

- Marie Jeanne Vantuykom, vennoote sinds 2020


Mijn ouders waren altijd zeer zeer betrokken bij sociale en humanitaire doelen. Mijn vader is een pionier in de agro-ecologie in Sub-Saharaans Afrika en schreef hierover verschillende boeken. Ik ben dus opgegroeid met het idee steun te bieden aan de meest kwetsbaren, en dan vooral in Afrika.

Ik vind het belangrijk bij te dragen aan de financiële autonomie van mensen die het moeilijker hebben. Ik denk dan voornamelijk aan landbouwers in landen waar het leven meer uitdagingen met zich meebrengt, onder andere als gevolg van het westerse beleid. Ik heb het geluk dat ik mijn salaris heb kunnen behouden tijdens de gezondheidscrisis. Het is dus zinvol mensen te steunen die niet hetzelfde geluk hebben, of die geen financieel vangnet hebben.

Beleggen in aandelen van Alterfin aandelen houdt natuurlijk altijd een klein risico in, maar het is het volledig waard. Het beheer van de coöperatie lijkt gezond. Bovendien is het mogelijk te beleggen zonder dat je enorme bedragen hoeft te investeren. Het zijn de kleine bijdragen die samen soms een groot verschil maken voor anderen.

Elke kleine stap telt om te evolueren naar een meer inclusieve, duurzame en solidaire economie. Jammer genoeg zal een paar miljoen euro niet genoeg zijn om het huidige systeem te veranderen, dat onze planeet verwoest en ongelijkheden creëert... Daarom geloof ik in samenwerking en in wereldwijde solidariteit. Want alleen gaan we sneller, maar samen komen we verder. De zeer rijke minderheid op deze wereld moet zich hier nog bewust moet worden.

Ik steun ook andere doelen, maar raad ook zeker aan om in te tekenen op Alterfin aandelen.

- Damien Dupriez, vennoot sinds 2010


Ik ontdekte Alterfin na mijn studies, tijdens mijn zoektocht naar duurzame financieringen in België. Sinds mijn 16e, na een uitwisselingsproject in Burkina Faso, wist ik dat ik mij beroepsmatig wilde inzetten voor een zinvol project dat bijdraagt tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. Dankzij mijn studie in economie ontwikkelende ik interesse voor duurzame financiering en de mogelijkheid om ongelijkheid in de wereld te verminderen door financiële middelen te bieden aan sociale en milieuprojecten zodat ze zich kunnen ontwikkelen.

Persoonlijk vind ik het logisch dat Alterfin een coöperatie is. Personen en instellingen die investeren in Alterfin bieden niet louter financiële steun, maar worden ook betrokken bij beslissingen en kunnen hun mening geven over de toekomst en de strategie van de coöperatie.

Alterfin ondersteunt microfinanciering en duurzame familiale landbouw. Voor mij zijn dit twee cruciale sectoren voor de ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen. Wanneer zij de nodige financiële steun krijgen via een microkrediet of via samenwerkingen voor de verkoop van landbouwproducten, kunnen de zaken pas echt vooruit gaan.

De gezondheidscrisis maakt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. Het is dus een absolute noodzaak om solidair te zijn en ons in te zetten voor een meer rechtvaardige wereld. De huidige situatie toont overduidelijk aan hoe belangrijk het is om organisaties zoals Alterfin te ondersteunen. Het is natuurlijk ook van essentieel belang dat deze steun zich op lange termijn voortzet. De gevolgen van de crisis zullen namelijk nog vele jaren voelbaar zijn op sociaal, economisch en ecologisch vlak, in een wereld die tevoren ook al ongelijk verdeeld was.

Ik heb het prospectus geraadpleegd alvorens in aandelen te investeren. Zo begrijp ik het risico dat inherent is aan dit soort beleggingen.

De voordelen van beleggen in Alterfin zijn veelvoudig. In de eerste plaats ben ik overtuigd van de directe impact omdat Alterfin het geld rechtstreeks uitleent aan organisaties actief in microfinanciering en duurzame landbouw. Het is ook een uitstekend alternatief voor het spaarboekje bij klassieke banken, die meestal geen blijk kunnen geven van zeer ethische praktijken... Het ook een betaalbare investering,  want je kan al vennoot worden vanaf de aankoop van één aandeel aan 62,5 euro. Tot slot zijn er nog enkele financiële voordelen, zoals een belastingvermindering en de uitkering van een eventueel dividend.

Al deze redenen hebben mij ertoe aangezet Alterfin ook aan te raden aan mijn vrienden en familie! Zoals ik al zei, is het een uitstekend alternatief voor traditionele bankinvesteringen, en je hoeft geen grote bedragen neer te tellen om mee een verschil te maken.

- Lina Frank, vennoote sinds 2019


Een vriendin van mij is vennote bij Alterfin. Zij heeft me met veel enthousiasme uitgelegd wat de coöperatie concreet doet en welke doelen daarbij worden nagestreefd.
Het is voor mij van fundamenteel belang dat een financiële investering ook zinvol is.
Ik heb echt het gevoel dat mijn geld het dagelijkse leven van een persoon of van een gemeenschap ergens in de wereld helpt te verbeteren. Nu de sociale en financiële ongelijkheid door de coronacrisis nog groter dreigt te worden, zijn micro-investeringen des te nuttiger.

Alvorens te investeren, ben ik eerst op de website gaan kijken om te weten te komen op welke vlakken en in welke regio’s Alterfin actief is.
Onlangs heb ik het boek ‘Naar een wereld zonder armoede’ van Muhammad Yunus gelezen. Daarin beschrijft hij heel concreet hoe microkredieten een ongelooflijke hefboom voor ontwikkeling vormen – waarbij hoge terugbetalingspercentages worden opgetekend – en hoe vrouwen daar een belangrijke rol bij spelen.

Ik denk dat ik daar zeker toe bijdraag met mijn investering. Ik overweeg ook om actiever betrokken te zijn en beter te begrijpen welke resultaten Alterfin in de praktijk neerzet, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Investeren in Alterfin staat gelijk aan een sociaal doel geven aan je geld. Bovendien is de aankoop van aandelen redelijk eenvoudig en toegankelijk, want een aandeel voor particulieren kost slechts 62,5 euro en de uittredingsprocedure is niet ingewikkeld.

- Jean-François Damas, vennoot sinds 2020


Gianni Manunta is al meer dan 8 jaar vennoot en getuigt hoe zijn vertrouwen in Alterfin in de loop der jaren alleen maar is gegroeid. We vroegen hem waarom hij besloot te investeren in Alterfin en waarom hij onze coöperatie ook tijdens de corona-crisis blijft ondersteunen:

« Ik kom zelf uit de financiële wereld en heb lang onder druk gestaan om een maximaal rendement op elke financiële investering te realiseren. Na een tijd had ik genoeg van deze louter speculatieve aanpak en ben ik op zoek gegaan naar een ethische en zinvolle manier om mijn eigen spaargeld te beleggen.

Mijn zoektocht bracht mij bij Alterfin: hun missie om zwakkere economieën te ondersteunen en de coöperatieve vennootschapsvorm beantwoordden aan mijn vereisten voor een zinvolle investering. Daarnaast is de 5% belastingvermindering natuurlijk een niet onbelangrijk financieel duwtje in de rug.

Alterfin staat gelijk aan een sociaal en maatschappelijk verantwoorde investering, wat bevestigd wordt door het Solidaire Financiering (Financité & Fairfin) label. De organisatie stimuleert ondernemerschap, financiering en marktonderzoek in ontwikkelingslanden. Kortom, samen met haar vennoten ondersteunt Alterfin mensen die zich in een zwakke positie bevinden, een positie die onlangs jammer genoeg alleen maar verslechterd is door klimaatverandering en de corona-pandemie.    

Alvorens te investeren heb ik uiteraard eerst het nodige opzoekingswerk gedaan. Ik raadpleegde de statuten en de jaarrekeningen die gratis bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) verkrijgbaar zijn. Vervolgens schreef ik me ook in op de driemaandelijkse nieuwsbrief.

De vorm van coöperatieve vennootschap die de directie heeft gekozen om de inzameling van fondsen te beheren, lijkt gezond en solide. De formule van bijstand door middel van kredieten moedigt de partners in ontwikkelingslanden aan tot een goed en evenwichtig beheer van hun financiën. Ik heb vertrouwen in het management, dat zeer waakzaam is op dit vlak.

Natuurlijk raad ik anderen aan om ook in te tekenen op aandelen van Alterfin. Het is de laatste jaren niet altijd evident geweest, maar Alterfin blijft voor de gemiddelde burger een goede alternatieve belegging: maatschappelijk verantwoord en dus ethisch! »

- Gianni Manunta, vennoot sinds 2013


« Ik heb Alterfin leren kennen via een vennote, mijn moeder. Zij vertelde mij meer over de activiteiten van de coöperatie en zo heb ik geleerd dat Alterfin projecten financiert in ontwikkelingslanden op een eerlijke en duurzame manier, met respect voor het milieu. 

Ik bekijk mijn investering eigenlijk als een alternatief op een traditionele spaarrekening. Ik plaats mijn geld liever bij Alterfin dan bij een klassieke bank, omdat ik zeker weet dat ze mijn geld op een ethische manier zullen gebruiken. Ik zou niet willen dat mijn geld geïnvesteerd wordt in projecten waar ik zelf niet achter sta.

Voor mij is het eigenlijk een ‘win-win’ concept: ik heb zelf een klein financieel rendement en tegelijkertijd wordt mijn geld gebruikt om mensen in ontwikkelingslanden vooruit te helpen. Vooral in de huidige omstandigheden wil ik mijn eigen middelen, die ik zelf niet meteen nodig heb, ter beschikking stellen aan mensen die erg te lijden hebben onder de huidige crisis.

Mijn moeder heeft mij verteld over de voordelen en ook de risico’s van een investering bij Alterfin, en ik heb ook aandachtig de folder gelezen. De '10 goede redenen om te investeren bij Alterfin' hebben me ervan overtuigd ik er gewoon voor moest gaan!

Ik zou mijn vrienden ook zeker aanraden om te investeren, ookal is het op onze leeftijd soms wat moeilijker om veel geld opzij te zetten. Ik was waarschijnlijk zelf niet op het idee gekomen, dus ik ben blij dat ik Alterfin heb ontdekt via mijn moeder. Het doet me plezier dat ik met mijn kleine bijdrage het verschil maak voor vele producenten in ontwikkelingslanden. »

- Margaux, vennote sinds 2020


Alec de Selliers de Moranville, een gepassioneerde vennoot die strijdt voor een betere productie, consumptie en manier van leven, verklaart het belang van de investering in onze coöperatie.

"Ik denk dat ik voor het eerst over Alterfin hoorde in 2002.
Al snel ging ik ook de eerste Algemene Vergaderingen bijwonen. Ik ben met de mensen gaan praten, ook met de directie.

Wat mij vooral heeft aangetrokken tot het coöperatieve project van Alterfin is dat het echt een essentiële functie vervult: mensen die vroeger geen toegang tot kapitaal hadden, kunnen nu dankzij een klein krediet een activiteit uitbouwen waar ze van kunnen leven.
Zo simpel is het, en toch zo essentieel.

Vooral belangrijk is dat microfinanciering de levensstandaard van een hele groep mensen verhoogt.
Een groot struikelblok is natuurlijk onderwijs: je hoeft niet per se te weten hoe je een balans opmaakt, maar wel hoe je een klein bedrijf goed beheert zodat je kunt overleven.

Alterfin stelt bevolkingsgroepen in staat om zich te voeden en te overleven. Alterfin vervult dus een zeer belangrijke rol.

Gelukkig neemt het bewustzijn toe over de enorme ravage die industriële plantages aanrichten.

Helaas is er geen kant-en-klare oplossing. Je moet bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Dat is makkelijk gezegd, maar ik heb het ook gedaan.
Wie in Alterfin-aandelen investeert, bouwt mee aan een ecologische beweging en helpt kleine boeren over de hele wereld.
Het zit in het DNA van Alterfin!
Dit is nog maar het begin, we moeten de strijd voortzetten!"

Ontdek zijn volledige interview

- Alec de Selliers de Moranville, vennoot sinds 2002


“Het is boeiend om de projecten van Alterfin op te volgen, en te weten dat ik die mee steun. Dat biedt een soort wereldnieuws dat je elders niet krijgt.”

Frank Michiels is al sinds vele jaren vennoot bij Alterfin. Hij legt ons uit waarom hij destijds aandeelhouder is geworden, en waarom hij van plan is de coöperatie te blijven steunen. 

“Ik ben vennoot geworden van Alterfin omdat ik ons spaargeld wou gebruiken om een verschil te maken in deze wereld. Ik heb Alterfin in 2001 leren kennen via de NGO 11.11.11, en in al die tijd is Alterfin een veilige manier van sparen gebleken. Intussen zijn ook mijn vrouw en twee kinderen vennoot geworden van de coöperatie, en we zijn allemaal van plan Alterfin nog een hele tijd te blijven steunen. 

Via haar partners helpt Alterfin een gestructureerde economie en samenleving op te bouwen. De projecten in landbouw en microkrediet die ze financieren, helpen lokale producenten vooruit. Alterfin selecteert vakkundig welke landen, organisaties en doelgroepen ze steunen, en volgt ze op lange termijn op, zodat ze hun impact nauwkeurig kunnen analyseren. Ook het Alterfin Garantiefonds steun ik regelmatig, omdat het de zwakste partners een duwtje in de rug geeft via technische assistentie of financiële steun. Het jaar 2020 wordt enorm onvoorspelbaar, door de COVID-19-crisis. Het virus treft landen waar de gezondsheidszorg niet sterk staat. De impact op de lokale economie en handel zal ook de internationale handel beïnvloeden. Daarom is een sterk Alterfin nu meer nodig dan ooit. Niet enkel voor de partners, maar ook voor vennoten en voor Alterfin zelf. Laat ons proberen hier samen aan te werken, als vennoot, en ook door het Alterfin Garantiefonds te steunen.” 

- Frank Michiels en familie, vennoten sinds 2001


"Voor mij is investeren via Alterfin een manier om bij te dragen waar ik kan."

Foto vennote


"Ik vind het systeem van microkredieten een solidaire en duurzame manier van investeren omdat het op basis van een win-winsituatie gebeurt. Enerzijds worden lokale sociale doelstellingen waargemaakt en anderzijds teken je als investeerder in op zowel een maatschappelijk als financieel voordeel. Voor mij persoonlijk mag de nadruk wel meer op de maatschappelijke impact liggen dan bijvoorbeeld op een belastingvoordeel.

Ik hou van reizen en ben vaak onder de indruk van het grote verschil tussen landen. Wanneer ik het geluk heb gehad een land te kunnen ontdekken, wil ik altijd lokaal een steentje bijdragen, maar vaak weet ik niet hoe. Voor mij is investeren via Alterfin dus een manier om bij te dragen waar kan. Ik zou andere reizigers zeker aanraden om ook te investeren en samen een verschil te maken!" 

- Xanthippe Van De Genachte, vennote sinds 2020

 "Toen ik ontdekte dat ik mijn geld kan gebruiken om kleine ondernemingen en producenten met een menselijk gezicht te ondersteunen, was ik meteen volledig overtuigd."


"Mijn eerste contact met Alterfin was louter professioneel in het kader van mijn job als IT-consultant. Toen ik me informeerde over de coöperatie en hoorde over het type investeringen en de projecten, was ik meteen verkocht.

Waarom zou je je geld in grote bedrijven steken wanneer er zoveel mogelijkheden zijn om te investeren in kleinere structuren die ethische handel en duurzame landbouw steunen? Het heeft mij persoonlijk nooit aangesproken om mijn geld te beleggen in grote namen op de beurs. Maar toen ik ontdekte dat ik mijn geld kan gebruiken om kleine ondernemingen en producenten met een menselijk gezicht te ondersteunen, was ik volledig overtuigd."

- Pascal Lemmens, vennoot sinds 2020

"Het spaargeld van mijn kinderen kan nuttig zijn voor mensen in ontwikkelingslanden."


“Als ouder hoop je dat je kinderen een mooie toekomst hebben. Die toekomst ziet er niet altijd even rooskleurig uit. De vele protestacties lokaal en wereldwijd rond sociale en ecologische thema’s geven het aan: een menswaardig bestaan begint met veranderingnu! Eén van die veranderingen is uit de redenering stappen dat geld per se zoveel mogelijk geld moet opbrengen. Het geld dat je morgen nodig hebt, maar vandaag kunt missen, kan nu al een wereld van verschil maken voor zoveel mensen in het Zuiden. Dus wat houdt ons tegen? Voor onze kinderen is dit nog erg abstract. Het is ook nog niet echt “hun” geld, ook al lieten we hen kiezen waarin we het zouden investeren. Zij kozen voor Alterfin. Het idee dat mensen zelf hun projecten kunnen waarmaken sprak hen enorm aan. Hoelang het zal duren voordat zij het geld zelf nodig hebben, weten we niet. Maar intussen kan het wel zijn werk doen…”

- Ine Van Den Eynde tekende in op Alterfin aandelen voor haar kinderen


"Het idee dat je door vele kleine initiatieven te steunen, een impact kunt hebben op de maatschappij, spreekt me nog steeds aan."

Als gewezen commissaris-revisor volg ik Alterfin van bij het begin in 1995 op en heb ik gedurende 21 jaar de (jaar)rekeningen altijd kunnen goedkeuren. Het idee dat je door vele kleine initiatieven te steunen, een impact hebt op de maatschappij, spreekt me nog steeds aan. Het verstrekken van micro-kredieten is de motor om deze initiatieven de noodzakelijke start te geven en ook een manier om fierheid, eigenwaarde en geloof in de toekomst mee vorm te geven. Een tweede aspect dat me zeker aantrekt is het coöperatieve gedachtegoed. De vele kleine initiatieven herkennen we ook langs de kant van de aandeelhouders. Vele vennoten, en we zijn nu al met meer dan 6.000, geven een duidelijke boodschap: we kunnen een verschil maken en ons steentje bijdragen aan duurzame landbouw, de strijd tegen armoede, honger of sociale ongelijkheid. Hoe groot of klein onze bijdrage ook is. We mogen daarbij de gedrevenheid van het Alterfin team niet vergeten. Al jaren zetten ze zich in en realiseren ze vele projecten rond duurzame landbouw en de uitbouw van microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Na het beëindigen van mijn taak als commissaris-revisor heb ik begin 2018 met veel plezier de overstap gemaakt en kijk ik uit naar een nieuwe periode van minstens 20 jaar, maar nu als enthousiaste aandeelhouder.


"Het is onze contributie aan een eerlijkere en meer solidaire wereld."

familie bédoret

“Alterfin is in de financiële wereld één van de weinige spelers die een waardig en ethisch alternatief aanbiedt. Binnen deze kleine onderneming levert een hechte ploeg goed werk dat van een grote menselijkheid getuigt. In de loop der jaren hebben we de medewerkers leren kennen, op een vriendschappelijke manier zelfs. Mede dankzij hun inspanningen, slaan ook de mensen in het Zuiden de handen in elkaar. Ons geld wordt een hefboom die sociale banden versterkt. Geld dat een doelgerichte bestemming heeft, vertegenwoordigt zekere morele waarden die een extra betekenis aan het leven geven. Onze investering in Alterfin is goed gediversifieerd, behoudt zijn waarde voor eventuele behoeften in de toekomst, maar heeft vooral een bijna onmiddellijke impact. Het is onze contributie aan een eerlijkere en meer solidaire wereld. We zijn er trots op dat we aan deze coöperatie met internationale draagwijdte kunnen bijdragen. Een coöperatie die transparantie hoog in het vaandel draagt en die voor een eerlijkere verdeling van de rijkdom zorgt.”

- Familie Bédoret-Lateur. Etienne, Michèle en hun twee dochters, Floriane en Coline, zijn sinds 2009 vennoot van Alterfin.


“Ik was onmiddellijk enthousiast over de combinatie steun aan ontwikkelingslanden en toekenning van een dividend.”

Julien maakte toevallig kennis met Alterfin via een publicatie.
“Ik was onmiddellijk enthousiast over de combinatie die Alterfin aanbiedt – steun aan ontwikkelingslanden en toekenning van een dividend. Ik heb niet lang geaarzeld en heb toen ingetekend op aandelen”, herinnert hij zich. “Sinds ik vennoot ben van Alterfin (2009) hebben mijn ouders, mijn vrouw en mijn kinderen mijn voorbeeld gevolgd. Ik heb ook vrienden kunnen overtuigen, maar ik wil eerlijk zijn: het fiscaal voordeel speelt een rol”, voegt hij eraan toe. Als we Julien vragen of een risicovolle belegging hem niet afschrikt, geeft hij een pragmatisch antwoord: “Ik ben me ervan bewust dat het een risicovolle belegging is, maar dit is het geval met elke belegging in aandelen. Ik ben zeker bereid om een risico te nemen als het gaat om een belegging in een coöperatie met een missie zoals Alterfin! U niet?” 
- Julien Van de Steen


“Op elke Algemene Vergardering stellen we vast dat we de juiste keuze gemaakt hebben.”

“Twaalf jaar geleden zijn mijn man en ik op zoek gegaan naar een manier om ons geld op een ethische manier te beleggen.” vertelt Martiale Ferauge Poismans. “Toevallig leerden we Alterfin kennen en zagen we dat onze criteria overeenkwamen met die van de nog erg jonge organisatie.”
“Op elke Algemene Vergadering stellen we vast dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Het maakt ons echt gelukkig om te zien hoe trots die landbouwers of micro-ondernemers zijn wanneer ze terugkijken op de weg die ze afgelegd hebben nadat ze een microkrediet gekregen hadden. Dat ze hun gezin kunnen voeden, dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen en dat ze hun eigen kennis kunnen ontwikkelen, geeft hen opnieuw een gevoel van waardigheid – wat overigens een recht voor elke mens zou moeten zijn”.

- Martiale Ferauge-Poismans


"Ik investeer mijn geld op een ethische manier."

Coopérateur d'Alterfin

Na de bankencrisis zocht Marie-Claire Renneson een ethische belegging. Vandaag heeft ze Alterfin aandelen, een bankrekening bij Triodos en deelbewijzen van andere coöperaties. “Als je bij Alterfin belegt, weet je dat je belegging gebruikt wordt voor de ondersteuning van duurzame projecten in het Zuiden. Ik verkies eerder te investeren in Alterfin dan mijn geld op een spaarrekening te zetten, die bovendien minder opbrengt. Zelfs als het dividend zou dalen of helemaal zou wegvallen verkies ik nog te investeren in Alterfin om zo bij te dragen aan een betere wereld. Met mijn investering in Alterfin geef ik de kans aan mensen in het Zuiden om een economische activiteit te ontwikkelen en vanuit hun eigen kracht te groeien.” Marie-Claire was aanwezig op de laatste twee Algemene Vergaderingen (AV) van Alterfin en op de ontmoetingen met partners die daarop volgden. ”De getuigenis van de Peruviaanse boerin, uitgenodigd op de laatste AV, heeft me erg geraakt. Ik voel me echt betrokken tijdens die vergaderingen. De partners uit het Zuiden leggen uit hoe ze werken en welke rol Alterfin speelt in hun leven. Het is een ideale gelegenheid om te zien hoe je geld wordt gebruikt en voor de partners om de mensen te ontmoeten die in hun projecten investeren. Je ontmoet er mensen uit alle kringen en je krijgt er de kans om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. De sfeer is altijd ontspannen en informeel en de kleine exotische hapjes zijn verrukkelijk!”


"Alterfin is mijn sociale belegging."

Investissement éthique

Tom Beirnaert heeft ervaring opgedaan als beursmakelaar bij een grote financiële instelling en werd vennoot van Alterfin omwille van het sociaal rendement van de aandelen. ”Ik heb altijd giften aan caritatieve instellingen overgemaakt, maar die giften lossen niet alle problemen op. Op een reis naar Cambodja en Laos ontdekte ik microfinanciering en werd ik me beter bewust van de economische verschillen tussen Noord en Zuid.  Ik las over Alterfin in een advertentie en ik analyseerde haar rekeningen alvorens in Alterfin te investeren. De cashflow is stabiel, het dividend is goed en de coöperatie wordt beheerd als een goede huisvader. Ik heb overigens nog twee vrienden overtuigd om mijn voorbeeld te volgen.”

 


"Het win-win concept heeft me onmiddelijk verleid."

Coopératrice

"Ik ontdekte microfinanciering via een televisie-reportage die me erg boeide. Toen ik van een kennis hoorde dat microfinanciering een van de sectoren was waarin Alterfin actief is, heb ik onmiddellijk geïnvesteerd” zegt Roxane van der Gracht, een jonge vrouw actief in de modewereld. “Door aandelen te kopen, geef ik aan boeren de middelen om te werken voor een betere toekomst en zelf krijg ik een financieel rendement op mijn investering. Dit win-win concept heeft me onmiddellijk verleid!”

 


"Alterfin is een organisatie die vertrouwen wekt."

Actionnaire d'Alterfin

Philippe Cracco werd lid van onze coöperatie omdat hij zijn geld op een ethische manier wilde beleggen. “Ik heb altijd sociale projecten ondersteund zoals projecten voor weeskinderen in Afrika. Door in Alterfin te investeren, ondersteun ik een sociaal doel op een duurzame manier.” Op onze vraag of hij niet bang is dat zijn investering in Alterfin verloren zal gaan, antwoordt hij overtuigd: “Neen, daarvoor ben ik niet bang. Alterfin heeft een transparant beleid. De aandeelhouders worden goed geïnformeerd via de nieuwsbrief. Alterfin is een organisatie die vertrouwen wekt.”

Ik word ook vennoot van Alterfin

info [at] alterfin [dot] be (U wilt getuigen?)

Ik schrijf mij in op de nieuwsbrief

Login