U bent vennoot van Alterfin ?
U bent vennoot van Alterfin ?

Tips voor vennoten

MyAlterfin is er voor u !

Vanaf nu heeft elke vennoot zijn Alterfin-privéruimte. Surf naar MyAlterfin om online de status van uw participatie in Alterfin te raadplegen, uw contactgegevens te wijzigen en uw uittreksel te downloaden (in csv of excel-formaat). Gebruik uw smartphone met de app itsme en surf in alle veiligheid in uw privéruimte.

Nadat u de itsme-applicatie op uw smartphone geïnstalleerd heeft, surft u naar MyAlterfin.be. Op de startpagina klikt u op de knop itsme. Op dat moment ontvangt Alterfin uw aanvraag en kunnen we uw profiel activeren.
Van zodra u een bevestiging van Alterfin via e-mail heeft ontvangen, kan u in alle veiligheid op MyAlterfin.be surfen (door middel van de itmse-applicatie). Bijkomende informatie vindt u terug op itsme.be.

Beschikt u niet over bovengenoemde tools? Geen paniek, voor de stand van zaken van uw investering kunt u ons nog steeds telefonisch, per post of per e-mail contacteren.

Intekenen op bijkomende aandelen is simpel !

Om bijkomende aandelen te kopen stort u het gewenste bedrag op de rekening van Alterfin cvba:
IBAN-nr: BE85 5230 4527 2706 (BIC code: TRIO BE BB) met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling en u hoeft het intekenformulier niet opnieuw in te vullen. Van zodra wij uw storting ontvangen, sturen we u via de post of via e-mail een uittreksel van het vennootschapsregister. Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.

Bent u uw persoonlijke gestructureerde mededeling vergeten of kwijt ?

U vindt uw persoonlijke mededeling terug op MyAlterfin, onderaan uw uittreksel uit het vennootschapsregister of u vraagt deze hier opnieuw aan.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 17 juli 2019, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (p.21- 28).

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 17 juli 2019 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Login