U bent vennoot van Alterfin?
U bent vennoot van Alterfin?

Tips voor vennoten

Intekenen op bijkomende aandelen is simpel!

Om bijkomende aandelen te kopen stort u het gewenste bedrag op de rekening van Alterfin CV:

IBAN: BE85 5230 4527 2706
BIC code: TRIO BE BB
Vermeld hierbij uw persoonlijke gestructureerde mededeling.

U hoeft het intekenformulier niet opnieuw in te vullen.
Zodra wij uw storting ontvangen, sturen we u via de post of via e-mail een uittreksel van het vennotenregister.
Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.

Voordelen en voorwaarden


Bent u uw persoonlijke gestructureerde mededeling vergeten of kwijt?

U vindt uw persoonlijke mededeling terug op MyAlterfin, bovenaan uw uittreksel uit het vennotenregister of u vraagt deze hier opnieuw aan.

MyAlterfin is er voor u!

Alterfin heeft een privé-ruimte voor haar vennoten. 
Schrijf u in op MyAlterfin zodat u vervolgens uw deelname online kan raadplegen, uw contactgegevens kan aanpassen of uw uittreksel kan downloaden (in csv- of excel-formaat).

Er zijn twee mogelijkheden om u in te schrijven:

  1. U neemt uw smartphone en maak een veilige verbinding via de itsme-applicatie. Na de installatie van de itsme applicatie op uw smartphone gaat u naar MyAlterfin.be. Op de homepagina: klik op de Itsme-knop. Op dat moment ontvangt Alterfin uw aanmeldingsaanvraag en kunnen wij uw profiel activeren (reken hiervoor max. een week). Zodra u een bevestiging van Alterfin per e-mail heeft ontvangen, kunt u veilig surfen op MyAlterfin.be (via de itsme-applicatie). Meer informatie nodig om te beginnen? Surf naar de Itsme.be website!
  2. U kiest voor inloggen via een e-mailadres. U creëert eerst een account en u dient hierbij een Belgisch GSM-nummer en een wachtwoord op te geven. Alterfin ontvangt uw aanmeldingsaanvraag en dan kunnen wij uw profiel activeren (reken hiervoor max. een week). Zodra u een bevestiging van Alterfin per e-mail hebt ontvangen, kunt u veilig surfen op MyAlterfin.be (met behulp van uw e-mailadres).

Als u niet beschikt over de hierboven vermelde hulpmiddelen, kunt u altijd contact met ons opnemen per telefoon of per post.

10 goede redenen om in Alterfin te investeren

Wat is mijn “individuele rekening” ?

Uw individuele rekening (IR) toont:
- dividenden, roerende voorheffing, eventuele teveel- of tekortbetalingen

Uw kapitaalrekening (KR) toont:
- het overzicht van uw aandelenverrichtingen (aankoop en verkoop van aandelen)
- het totaal aantal aandelen in uw bezit en de waarde ervan

Wat kan ik doen met het saldo op mijn individuele rekening ?

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de 3 mogelijke opties.
Indien u dit wenst, kan u verschillende opties combineren.

OPTIE 1: DOE EEN GIFT AAN HET ALTERFIN GARANTIEFONDS (met of zonder fiscaal attest).

Wenst u een gift te doen, zonder belastingvermindering, neem dan contact met ons via e-mail:
info [at] alterfin [dot] be of per post Alterfin CV, 7-8 Kunstlaan, 1210 Brussel.
Alterfin zal uw gift automatisch overmaken aan het Alterfin Garantiefonds.
Indien u een fiscaal voordeel wenst te genieten, volg dan de stappen die hieronder worden aangegeven. Een fiscaal attest zal u automatisch opgestuurd worden.

Geniet een belastingvermindering van 45% 
Een schenking vanaf 40 euro aan de Koning Boudewijnstichting geeft u recht op een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/33 WIB).
Hiervoor dient u echter zelf de overschijving uit te voeren op volgend rekeningnummer:
Begunstigde: Koning Boudewijnstichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
Ten voordele van: het Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds (communicatie 017/1880/00074)

OPTIE 2: INVESTEER IN NIEUWE AANDELEN

U kan uw saldo gebruiken om in te tekenen op nieuwe Alterfin aandelen. U kan het aftrekken van het bedrag van uw totale gewenste investering. 
U mag het bedrag van uw keuze op onze rekening storten:
IBAN : BE85 5230 4527 2706
BIC : TRIO BE BB
Als particuliere vennoot kan u, vanaf 7 nieuwe aandelen, een belastingvermindering van 5% genieten.
Alterfin werd in mei 2020 opnieuw officieel erkend als Ontwikkelingsfonds voor microfinanciering door het Belgische Ministerie van Financiën, waardoor onze particuliere vennoten nog minstens tot eind 2024 kunnen genieten van dit fiscale voordeel.

OPTIE 3: ONTVANG UW SALDO VAN UW INDIVIDUËLE REKENING OP UW BANKREKENING

Om het beschikbare saldo op uw individuele rekening op uw bankrekening te ontvangen, kan u contact met ons opnemen. Per e-mail: info [at] alterfin [dot] be of per post Alterfin CV, 7-8 Kunstlaan, 1210 Brussel.

Uw saldo is het hele jaar door beschikbaar en u kan het op elk moment opvragen. Indien u niet reageert, blijft het bedrag op uw individuele rekening staan. De bedragen op de individuele rekening komen echter niet in aanmerking voor de berekening van toekomstige dividenden.

Wenst u aandelen te verkopen?

Particuliere vennoten en feitelijke verenigingen kunnen tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) een gedeeltelijke of volledige terugname van hun aandelen vragen. Rechtspersonen kunnen dat ook tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar  (tussen 1 januari en 30 juni). Die periodes werden vastgelegd in onze statuten. 

Het bedrag dat een vennoot bij uittreding of bij gedeeltelijke terugname van aandelen terugkrijgt, kan nooit meer zijn dan het bedrag dat hij of zij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd (uitgekeerde dividenden natuurlijk niet meegeteld).

Bij het uittreden worden geen administratieve kosten gerekend.

De uitbetaling wordt in principe binnen de maand na de aanvraag uitgevoerd. De Raad van Bestuur kan echter beslissen om de terugname te weigeren als door deze terugname de financiële situatie van Alterfin in gevaar zou brengen. 

Om het kapitaal van Alterfin geheel of gedeeltelijk te verlaten, kunt u het uittredingsformulier downloaden en het ons ingevuld en ondertekend per post of info [at] alterfin [dot] be (email) terugsturen.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de hele het  Prospectus 2022 te lezen. dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen.

Login