Raadpleeg de Informatienota
Raadpleeg de Informatienota

Informatienota

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de hele Informatienota van 17 juli 2021 en het Essentiële informatie over de beleggingsproduct te lezen.

Login