Raadpleeg het prospectus
Raadpleeg het prospectus

Prospectus

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 17 juli 2019, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (p.21- 28).

De volledige versie van het prospectus is beschikbaar in het Engels. Een beknopte versie van de volledige tekst van het prospectus alsook de aanvulling zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 17 juli 2019 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Login