Prospectus
Prospectus

Prospectus

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 
Elk van deze risicofactoren moet zorgvuldig worden bestudeerd en beoordeeld alvorens in de aandelen te beleggen, in het bijzonder:

- Het feit dat de aandelen op naam zijn (nominatief) en er geen markt is waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. Hoewel het voor een aandeelhouder mogelijk is om de aandelen terug te trekken of over te dragen, zorgt dit voor een beperkte liquiditeit.

- Indien een aandeelhouder de aandelen wil uittreden of overdragen, zal hij/zij slechts terugbetaald worden ten belope van maximaal de nominale waarde van de aandelen.

Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het Prospectus 2022 en het Essentiële-informatiedocument over het beleggingsproduct te lezen. Wij verklaren dat de goedkeuring van het Prospectus 2022 niet wordt beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op gereglemeneerde toegelaten effecten.

Login