De Oxfam-geschenkencheques zijn terug!
De Oxfam-geschenkencheques zijn terug!

Speciale acties tot 31 januari 2018

Teken voor 31 januari 2018 in op Alterfin-aandelen en ontvang per schijf van 20 aandelen (1.250 euro) een geschenkencheque van 5 euro, geldig in alle Oxfam-Wereldwinkels in België.

Om deel te nemen aan deze actie, dient u het bedrag binnen de aangeduide periode over te schrijven op rekening BE85 5230 4527 2706. Voor bestaande vennnoten, vergeet niet om uw persoonlijke gestructureerde mededeling te vermelden. Voor de nieuwe vennoten, vul eerst het formulier in. De geschenkencheques worden dan binnen de maand verstuurd naar uw postadres. 

Als u in dezelfde periode een nieuwe vennoot aanbrengt, ontvangt u een extra Oxfam-cheque ter waarde van 5 euro.
Om vennoten aan te brengen moet u eerst zelf Alterfin-vennoot zijn. De nieuwe vennoot die u aanbrengt, vult uw naam en voornaam in het daartoe voorziene vakje van het intekenformulier.
Wenst u Alterfin bekend te maken bij uw vrienden, vul dan dit formulier in en wij nemen het vanaf hier over. Indien uw vriend vennoot wordt vóór 31 januari, sturen we u in de loop van de maand februari 2018 een Oxfam-geschenkenchèque op.

Acties enkel geldig voor particulieren.

*Een aandeel voor particulieren = 62,50 euro; voor institutionele beleggers = 250 euro. Investeren in aandelen houdt bepaalde risico’s in: gedeeltelijk of volledig verlies van uw investering, risico’s van kredieten aan organisaties in ontwikkelingslanden, uittredingsvoorwaarden (uittreden enkel mogelijk in de loop van de eerste 6 maanden van het jaar voor particulieren/de eerste 3 maanden van het jaar voor institutionele beleggers), enz. Geen kosten of belastingen bij intreding of uittreding. De risico’s worden beschreven in het prospectus (goedgekeurd op 5/9/2017). Raadpleeg het prospectus alvorens te investeren.

 

 

Zij steunden reeds Alterfin...