Word vennoot van Alterfin

Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.

Indien u reeds vennoot van Alterfin bent, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Voor meer info klik ik hier.

aandelen van Alterfin
euro

op de rekening van Alterfin:
IBAN nummer BE85 5230 4527 2706 (BIC code TRIO BE BB) met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling die u via e-mail zal ontvangen.

De privacyverklaring vindt u hier.

Raadpleeg de informatienota vooraleer vennoot te worden.

Alterfin dient de belastingdienst een lijst op te sturen van de vennoten die aan de criteria inzake het belastingvoordeel voldoen. Het rijksregisternummer maakt deel uit van de door te geven informatie, zodat de administratie de link met uw belastingaangifte kan leggen.

Na ontvangst van uw storting op onze rekening ontvangen, sturen we u uw eerste uittreksel uit het vennootschapsregister op.

Indien u een minderjarige inschrijft, gelieve hieronder uw gegevens te vermelden:
Houd de 'ctrl'-button ingedrukt om meerdere opties te selecteren.

* Verplichte velden

Login