Word vennoot van Alterfin

Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.
Indien u reeds vennoot van Alterfin bent, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Meer info

aandelen van Alterfin
euro

op het rekeningnummer van Alterfin: IBAN-nummer BE85 5230 4527 2706 (BIC code TRIO BE BB). Vermeld hierbij uw persoonlijke gestructureerde mededeling die u via e-mail ontvangt. Na ontvangst van uw storting, sturen we u uw eerste uittreksel uit het vennotenregister met de post op.

 

* Alterfin is verplicht over uw rijksregisternummer te beschikken om uw identiteit te controleren en te voldoen aan de fiscale en financiële wet- en regelgeving. Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid.

Indien u een minderjarige inschrijft, gelieve hieronder uw gegevens te vermelden:
Houd de 'ctrl'-button ingedrukt om meerdere opties te selecteren.

* Verplichte velden

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s
De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de hele Informatienota van 17 juli 202te lezen, die ter informatie werd bezorgd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Login