Word vennoot van Alterfin

Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.

Indien u reeds vennoot van Alterfin bent, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Voor meer info klik hier.

aandelen van Alterfin
Oxfam geschenkencheque(s).
Voor elke 1.250 euro (of 20 aandelen) die u investeert, schenkt Alterfin u een Oxfamgeschenkencheque ter waarde van 5 euro. De actie loopt van 15/07 tot 16/07/2020 voor alle particuliere vennoten. Meer informatie vindt u op www.alterfin.be/nl/actie-Oxfamcheques .
euro

op de rekening van Alterfin:
IBAN nummer BE85 5230 4527 2706 (BIC code TRIO BE BB) met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling die u via e-mail zal ontvangen.

De privacyverklaring vindt u hier.

Alterfin dient de belastingdienst een lijst op te sturen van de vennoten die aan de criteria inzake het belastingvoordeel voldoen. Het rijksregisternummer maakt deel uit van de door te geven informatie, zodat de administratie de link met uw belastingaangifte kan leggen.

Na ontvangst van uw storting op onze rekening, sturen we u uw eerste uittreksel uit het vennootschapsregister met de post op.

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig het hele prospectus van 17 juli 2019, dat een beschrijving van het aanbod en de risicofactoren bevat, te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (p.21- 28).

 

Opmerking

Het feit dat het prospectus van 17 juli 2019 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten.

Raadpleeg de prospectus vooraleer vennoot te worden.

Indien u een minderjarige inschrijft, gelieve hieronder uw gegevens te vermelden:
Houd de 'ctrl'-button ingedrukt om meerdere opties te selecteren.

* Verplichte velden

Login