Word vennoot van Alterfin

Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.

Indien u reeds vennoot van Alterfin bent, hoef u dit formulier niet in te vullen. Voor meer info klik ik hier.

aandelen van Alterfin
euro

op de rekening van Alterfin:
IBAN nummer BE85 5230 4527 2706 (BIC code TRIO BE BB) met vermelding van uw persoonlijke gestructureerde mededeling die u via e-mail zal ontvangen.

Alterfin dient jaarlijks de belastingdienst een lijst op te sturen van de vennoten die aan de criteria inzake het belastingvoordeel voldoen. Het rijksregisternummer maakt deel uit van de door te geven informatie, zodat de administratie de link met uw belastingaangifte kan leggen.

Inschrijvingen moeten gebeuren op basis van alle informatie die u kan vinden in het prospectus dat ter beschikking wordt gesteld op de maatschappelijke zetel en hier gratis kan worden geraadpleegd.

Van zodra wij uw storting op onze rekening ontvangen hebben, sturen we u een afschrift van het vennootschapsregister op.

Contacteer ons voor meer informatie over het aandeelhouderschap of lees er hier meer over.

Beleggingen in aandelen zijn niet zonder risico's: de mogelijkheid bestaat dat u het volledige door u geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Het dividend kan dalen of stijgen. Microfinanciering gaat gepaard met risico's, inclusief valutaschommelingen en risico's eigen aan investeringen in opkomende markten. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft de toekomstige rendementen.

Uw privacy is belangrijk. Uw gegevens worden enkel gebruikt door Alterfin. Zij worden zonder uw toelating nooit doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden bewaard door Alterfin en u kan ten allen tijde inzage vragen. Op uw eenvoudig verzoek verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.

Houd de 'ctrl'-button ingedrukt om meerdere opties te selecteren.

* Verplichte velden