Word vennoot van Alterfin

Voor particulieren kost één aandeel 62,50 euro en voor rechtspersonen 250 euro.
Indien u reeds vennoot van Alterfin bent, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Meer info

aandelen van Alterfin
euro

op het rekeningnummer van Alterfin: IBAN-nummer BE85 5230 4527 2706 (BIC code TRIO BE BB). Vermeld hierbij uw persoonlijke gestructureerde mededeling die u via e-mail ontvangt. Na ontvangst van uw storting, sturen we u uw eerste uittreksel uit het vennotenregister met de post op.

 

Alterfin dient de belastingdienst een lijst op te sturen van de vennoten die aan de criteria inzake het belastingvoordeel voldoen. Het rijksregisternummer maakt deel uit van de door te geven informatie, zodat de administratie de link met uw belastingaangifte kan leggen.

Indien u een minderjarige inschrijft, gelieve hieronder uw gegevens te vermelden:
Houd de 'ctrl'-button ingedrukt om meerdere opties te selecteren.

* Verplichte velden

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s
De belegging in aandelen zoals coöperatieve aandelen van Alterfin heeft een risicogehalte. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van zijn belegging te verliezen. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële beleggers aandachtig de hele Informatienota van 17 juli 2020te lezen. Het feit dat de Informatienota door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is goedgekeurd, mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten. Raadpleeg de Informatienota vooraleer vennoot te worden.
Login