Investeren in duurzame ontwikkeling
Investeren in duurzame ontwikkeling

Investeren in duurzame ontwikkeling

Alterfin wil wereldwijd de overlevingskansen en levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen en gemeenschappen verbeteren, en dit hoofdzakelijk in de rurale gebieden van landen met een laag en gemiddeld inkomen.

Met het oog daarop levert Alterfin haar partners financiële en niet-financiële diensten:

 1. door fondsen in te zamelen, voornamelijk bij individuele investeerders en instellingen die op maatschappelijk vlak verantwoordelijkheid willen nemen;
 2. door in ethische en duurzame projecten te investeren en deze te promoten;
 3. door met organisaties die dezelfde waarden delen, gericht te gaan samenwerken.

Op die manier draagt Alterfin bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Microfinancieringsinstellingen

Alterfin financiert microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Die instellingen verstrekken op hun beurt microkredieten en spaardiensten aan tienduizenden kleine lokale ondernemers en boeren. Dankzij de microkredieten kunnen zij hun activiteiten starten of verder uitbouwen.

  Duurzame landbouw

  Alterfin investeert ook rechtstreeks in organisaties die actief zijn in duurzame landbouw. Het gaat voornamelijk om organisaties van fair trade producenten. Heel wat fair trade producten die we in de winkelrekken vinden, worden gefinancierd door Alterfin. Fair trade houdt in dat de producten verhandeld worden volgens rechtvaardige sociale, economische en ecologische principes.

  Visie en ontstaan

  Team

  Raad van Bestuur

  Partners in het Noorden

  Alterfin Garantiefonds vzw

  Publicaties

  Login