De belangrijke rol van onze investment managers

Tijd om een licht te werpen op een functie die essentieel is om onze missies te verwezenlijken, namelijk die van investment manager. Onze investment managers identificeren, analyseren en ondersteunen de partners in onze beleggingsportefeuille in ontwikkelingslanden. Dankzij hun nauwgezette werk kunnen wij kort op de bal spelen en snel hulp bieden aan vele kleine en middelgrote ondernemingen en producenten op het platteland, die al te vaak worden vergeten door traditionele financieringssystemen. Meer inzicht in dit ijverige werk kregen we van Michael Musau, een van onze investment managers in Afrika, die met plezier onze vragen beantwoordde.

Wat houdt de functie van investment manager in?

Als investment manager bij een investeerder met een maatschappelijke impact zoals Alterfin begeef je je op het terrein en ga je mogelijke partners analyseren (wat we in onze sector ‘due diligence’ noemen). We zoeken organisaties met een visie en missie die stroken met die van Alterfin. Zodoende ga je als investment manager een portefeuille van transacties identificeren, screenen en samenstellen waarin Alterfin kan investeren. Goede kandidaten voordragen aan het Investeringscomité (IC) is niet eenvoudig, maar het is altijd een uitdaging. Het is een uitgelezen moment om voor jezelf na te gaan of je de ‘due diligence’ grondig hebt uitgevoerd en of het zinvol is om verder te gaan met de aanvraag. Als het IC overtuigd is en een kandidaat goedkeurt, begint voor ons het interessantste werk: ervoor zorgen dat de partner de fondsen gebruikt voor het beoogde doel, dat de lening terugbetaald raakt, dat er niet wordt afgeweken van de missie, en op langere termijn ook dat de partner blijft groeien en zo meer financiering van Alterfin kan krijgen.

Michael, je bent gevestigd in Nairobi, Kenia. Waarom is het interessant om lokaal gevestigd te zijn?

Ter plaatse gevestigd zijn bespaart vooral heel veel reistijd om de partners te ontmoeten. Zo hebben we een beter evenwicht tussen werk en privéleven, waardoor we tijd hebben voor ons gezin én onze cliënten. Dankzij het rechtstreekse contact kunnen we sterke relaties uitbouwen met onze partners. Er is ook geen betere manier om de passie van deze mensen voor hun organisatie te zien dan door hen regelmatig te ontmoeten.

Hoe gaan de partners om met COVID-19 en hoe helpt Alterfin hen daarbij?

Voor de meesten zijn het echt moeilijke tijden. Ze weten zich erdoorheen te slaan door enerzijds de overheidsvoorschriften inzake sociale afstand strikt na te leven en anderzijds de beschikbare middelen verstandig te beheren, om ervoor te zorgen dat hun activiteiten (oogst, productie of verwerking) niet worden beïnvloed door de pandemie.

Merk ook op dat de producenten, in geval van een daling van de productie of de verkoop, de situatie het hoofd bieden door de belanghebbenden (voornamelijk de kredietverstrekkers) te informeren over mogelijke tekortkomingen en door in dialoog te gaan om snel oplossingen te vinden. Sommigen konden het hoofd boven water houden dankzij een herstructurering van de lening van Alterfin, met een aangepaste aflossingstabel.

Je bent ook lid van de CSAF, de ‘Council on Smallholder Agricultural Finance’. Wat is je rol hier juist?

Samen met twee collega’s ben ik inderdaad benoemd tot lid van de CSAF, de raad voor landbouwfinanciering voor kleine producenten. De CSAF is een sectorraad en legt zich toe op het creëren van een welvarende, duurzame en transparante financiële markt die voldoet aan de financieringsbehoeften van kleine en middelgrote ondernemingen op het platteland in ontwikkelingslanden. Het doel van de CSAF is om kennis uit te wisselen, goede praktijkvoorbeelden te identificeren en normen voor de sector vast te leggen.

Binnen deze raad zijn wij belast met het ontwikkelen en handhaven van het jaarlijkse werkschema op regionaal niveau, met input van leden over de hele wereld en van regionale vertegenwoordigers.

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de coördinatie van de regionale bijeenkomsten en voor een passende structuur op het vlak van doelstellingen, timing en verantwoordelijkheden. Wij streven er ook naar om regionale vertegenwoordigers van alle lidstaten proactief te betrekken bij deze activiteiten. Tot slot communiceren we regelmatig met leden wereldwijd en met regionale stuurgroepen om de nodige uitwisseling van informatie en coördinatie te waarborgen.

De strategische prioriteiten worden op wereldwijd niveau goedgekeurd in de loop van de jaarlijkse cyclus en op basis van de bijdrage van elk lid.

Wilt je kleine producenten in ontwikkelingslanden ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis?Teken in op aandelen!

Nieuwsoverzicht

Login