Kwartaalresultaten op 30 september 2020

PRESTATIE VAN DE PORTEFEUILLE

Ten opzichte van het tweede kwartaal is de portefeuille met 3,7% ingekrompen tot 83,58 miljoen euro. Zoals eerder al vermeld, is deze daling deels toe te schrijven aan het einde van het koffieseizoen in Centraal-Amerika en vooral aan de COVID-19-crisis en de maatregelen die Alterfin heeft genomen om zowel haar partners als haar investeringen te beschermen. Wegens de gezondheidssituatie en doordat onze teams zich niet konden verplaatsen, is de financiering van nieuwe partners nog altijd beperkt.

De microfinancieringsinstellingen hebben zwaar geleden onder de gevolgen van de gezondheidscrisis voor de lokale micro-ondernemers en onder het gebrek aan ondersteuning van de lokale overheid. Om haar partners te ondersteunen en opdat zij hun activiteiten in deze ongeziene omstandigheden zouden kunnen voortzetten, heeft Alterfin in samenspraak met de andere lokale en internationale kredietverstrekkers heel wat leningen geherstructureerd. In dit derde kwartaal is het aantal herstructureringen bijgevolg gestegen van 11 naar 22. Sommige herstructureringen worden momenteel nog afgerond, wat de verminderde kwaliteit van de portefeuille verklaart aangezien de betrokken kredieten in de risicoportefeuille worden opgenomen totdat ze formeel geherstructureerd zijn.

Ondanks de tweede coronagolf bevinden de activiteiten van de microfinancieringspartners zich stilaan weer op een normaal niveau. In de loop van het kwartaal konden nieuwe uitbetalingen plaatsvinden aan bestaande partners in Marokko en Tadzjikistan. De komende maanden zou het totaal van de onbetaalde leningen dus geleidelijk moeten dalen naarmate de partners weer op volle kracht draaien en de portefeuille van Alterfin opnieuw stijgt.

De landbouwsector blijft essentieel voor de landen waar Alterfin actief is en ondervindt nog altijd maar een beperkte impact door de pandemie. Alterfin blijft zich voluit inzetten voor haar landbouwpartners en is hen tijdens de crisis blijven financieren. De financiering van de duurzame familiale landbouw vertegenwoordigt dan ook bijna 80% van de uitbetalingen sinds het begin van het jaar, tegenover 60% in voorgaande jaren, en heeft er sterk toe bijgedragen dat de daling van de portefeuille beperkt bleef.

De uitbetalingen konden worden voortgezet in de cacaosector in de Democratische Republiek Congo en de Filippijnen en in de koffiesector in Peru. In juli en augustus vonden ook de financieringen plaats van de dadeloogst in Tunesië en de cacaobonenoogst in Ivoorkust, die de daling van de totale uitstaande portefeuille wist te beperken. Ondanks de gespannen verkiezingscontext, zowel in Abidjan als buiten de hoofdstad, ging het seizoen in een goed tempo van start voor al onze partners en belooft het een mooie oogst te worden. Momenteel worden nog andere kredietlijnen aan landbouwpartners hernieuwd.

Aangezien we constant in contact staan met onze partners, zien we de komende maanden rustig tegemoet. De landbouwsector zou op korte termijn de drijvende kracht achter onze portefeuille moeten blijven, terwijl de microfinancieringsinstellingen stilaan hun economische activiteit lijken te hernemen.

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RESULTATEN

Op 30 september 2020 lagen de inkomsten uit de investeringsportefeuille van Alterfin (interesten en commissies) iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is toe te schrijven aan de daling van de kredietportefeuille wegens de COVID-19-epidemie en de daling van de inkomsten uit het beheer voor derden. Dit laatste houdt grotendeels verband met de geplande afsluiting van het Fefisol-fonds, waarvan de portefeuille goed aan het slinken is.

Aan het eind van het kwartaal lagen de cumulatieve inkomsten uit investeringen in euro daarentegen hoger dan in het derde kwartaal 2019, hoofdzakelijk door de stijging van het investeringsvolume.

Gezien de neerwaartse trend van de rentevoeten en de daling van de kredietportefeuille liggen de financiële lasten voor de financiering van de portefeuille bovendien aanzienlijk lager dan in het derde kwartaal 2019.

Ook de operationele kosten zijn gedaald ten opzichte van september 2019. Door de veiligheidsmaatregelen konden we nog altijd niet ter plaatse op bezoek gaan bij partners. Daardoor hebben we flink bespaard op uitgaven in het kader van de opvolging en de invordering van de portefeuille.

Verder werd het resultaat van dit derde kwartaal 2020 beïnvloed door extra waardeverminderingen op de kredietportefeuille. Begin dit jaar hebben we een nieuw verzekeringscontract tegen het politieke risico afgesloten, waardoor de kosten van verzekeringspremies sterk gestegen zijn in vergelijking met september 2019. Maar dankzij die verzekering zijn we nu beter beschermd tegen eventuele schokken.

Door de coronapandemie konden sommige van onze microfinancieringspartners hun betalingstermijnen niet nakomen en konden wij op ons beurt geen nieuwe partnerschappen sluiten en de kredietportefeuille niet verhogen.

Toch hebben de aanhoudende activiteit in landbouwfinancieringen en het beheer van de uitgaven geleid tot een betere rendabiliteit en een positief tussentijds resultaat van 617.355 euro, wat meer is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Onze Alterfin Info

Vragen?

Nieuwsoverzicht

Login