Algemene Vergadering; Alterfin vangt goede resultaten in 2017

In 2017 heeft Alterfin haar activiteiten verder uitgebreid. Het kapitaal en de fondsen die we beheren zijn toegenomen zodat we meer partners in meer landen kunnen financieren. Hierdoor is het aantal begunstigden van onze initiatieven tot een recordaantal van 116.705 gestegen. Vooral onze financieringen in Azië en Afrika werden verder uitgebouwd. Om die uitbreiding te illustreren, nodigde Alterfin haar nieuwe partner Blueyou uit, tevens ook haar eerste financiering in duurzame visvangst en viskweek.

Duurzame visvangst en viskweek in de schijnwerpers

Blueyou is een bedrijf dat de ambitie heeft om voor de internationale productie van vissen en schaaldieren duurzame modellen in te voeren. Dit om het leven in de oceanen, de oceanen zelf en de miljoenen mensen die voor hun voeding op de zee aangewezen zijn, te beschermen. Blueyou maakt die ambitie concreet via zijn werk met 28.000 kleine vissers en viskwekers in 8 landen op 5 continenten. Die kleine vissers en kwekers ondervinden meestal grote obstakels om toegang te krijgen tot duurzame markten (kosten voor de certificatie van duurzaamheid, garantie van traceerbaarheid, enz.). Via Blueyou krijgen deze mensen wel toegang tot aantrekkelijke en winstgevende markten, wat hun hogere inkomsten en betere levensomstandigheden garandeert. Heel concreet vergemakkelijkt Blueyou de certificatie van de productie van die vissers en viskwekers binnen het fairtrade-label. Blueyou helpt die vissers en viskwekers echter niet alleen om toegang tot de markt te krijgen en om hun levensomstandigheden te verbeteren, maar ontwikkelt daarnaast ook systemen om de visbestanden op een gemeenschappelijke manier te beheren. De activiteiten van Blueyou hebben dus een dubbele impact: naast het herstel van mariene ecosystemen ook de sociale en economische ontwikkeling van vissers en viskwekers.

Positieve resultaten

In 2017 heeft Alterfin niet alleen haar maatschappelijke draagwijdte kunnen vergroten (we bereikten 116.705 gezinnen), maar kon de organisatie ook opnieuw positieve financiële resultaten voorleggen. De nettowinst van Alterfin bedraagt 1.127.001 euro waardoor de organisatie haar reserves met ongeveer 600.000 euro kan optrekken en een dividend van 1% kan uitbetalen. Het dividend wordt vanaf juni uitbetaald. Alle vennoten zullen daarrond een brief ontvangen.

Nieuwe leden van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering heeft Chris Claes herkozen tot lid van de Raad van Bestuur. Hij vertegenwoordigt de NGO Rikolto (voordien Vredeseilanden). Catherine Houssa, juriste, is eveneens tot de Raad toegetreden. Het mandaat van twee leden liep ten einde, dat van Vincent De Brouwer en dat van Mark Lambrechts. Alterfin wil hen van harte danken voor hun inzet voor onze coöperatie. Ten slotte willen we ook de zowat 120 vennoten die de AV bijgewoond hebben, bedanken. Het verslag van de AV kunt u vanaf 15 april op onze website www.alterfin.be/AV raadplegen.

Nieuwsoverzicht

Login