Alterfin in Azië: missie tussen land en zee

Alterfn richt zich tot de vier uithoeken van Azië en fnanciert voortaan negen nieuwe partners in vier nieuwe landen: Indonesië, de Filipijnen, Kirgizië en Tadzjikistan. Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwe partners ‘made in Asia’. 

In 2017 heeft Alterfin alles in het werk gesteld om haar portefeuille te diversifiëren met de financiering van nieuwe landbouwproducten en microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in nieuwe landen. Dat heeft Alterfin de kans gegeven om het Aziatische continent te verkennen met haar team, dat versterkt werd met nieuwe collega’s.Resultaat: onze investeringen in Azië zijn sterk verhoogd van 2,9 miljoen euro eind 2016 tot 5,6 miljoen euro op 31 oktober 2017.

Kaneel en patchoeli uit Indonesië

Kaneel en patchoeli maken voortaan deel uit van de producten die Alterfin financiert. De Indonesische onderneming Cassia, met biolabel en gecertificeerd door Rainforest Alliance (behoud van de biodiversiteit), werkt samen met 2.226 lokale kaneelproducenten en 60 lokale patchoeliproducenten. Ze biedt hen de hoogste prijzen op de markt, evenals een jaarlijkse bonus en schakelt de talloze tussenpersonen in de waardeketen uit. Zo creëert Cassia een rechtstreekse link tussen de boeren en de markt. Tot slot promoot de organisatie ook ecologische praktijken en diversifieert ze haar activiteiten sinds 2016 met de productie van patchoeli. 

kassia

Microfinanciering in afgelegen gebieden van Centraal-Azië 

Alterfin heeft ook haar eerste leningen in Centraal-Azië toegekend, meerbepaald in Tadzjikistan en Kirgizië. De bevolking van deze twee landen is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Alterfin heeft haar steentje bijgedragen met de financiering van Oxus, een microfinancieringsinstelling, die in beide landen actief is. 70 procent van de Oxus-klanten leeft op het platteland. Deze rurale benadering, die Alterfin na aan het hart ligt, geeft heel wat gezinnen in afgelegen gebieden de kans om een economische activiteit te starten dankzij de microkredieten die ze ontvangen. De recente rekrutering van een nieuwe kredietbeheerder in Kirgizië zal Alterfin de komende jaren in staat stellen om haar activiteiten in de regio uit te breiden. 

oxus

Nieuwe partners in de Filipijnen

Alterfin heeft voor het eerst voet aan wal gezet op de Filipijnen en ging er in zee met GDMPC, een microfinancieringsinstelling, en met Kennemer Foods, een onderneming actief in de cacaosector. 

GDMPC is een microfinancieringsinstelling, die onder de vorm van een coöperatie werkt en meer dan 33.000 leden telt. De klanten leven voornamelijk op het platteland (77 procent) en zijn hoofdzakelijk vrouwen (72 procent). De instelling is dan ook perfect geschikt voor een partnerschap met Alterfin. Ze richt zich tot een deel van de bevolking dat doorgaans moeilijk toegang heeft tot financiële middelen. Om de landbouwers meer slagkracht te geven, groepeert GDMPC zijn leden volgens het product dat ze verbouwen en per geografische zone om hen technische assistentie te verlenen. Tot slot probeert de coöperatie een link te creëren tussen de boeren en de markt en beschikt ze over een eigen bio-kruidenierszaak waar de boeren hun producten kunnen verkopen.

Kennemer Foods, onze nieuwe cacaopartner in de Filipijnen, werkt samen met ongeveer 16.000 producenten. De onderneming garandeert hen een vlotte toegang tot de markt en transparantie op het gebied van prijzen. Ze stelt ook kwalitatieve bomen en productiemiddelen ter beschikking. Bovendien krijgen de boeren opleiding over ecologische praktijken. Tot slot werd een netwerk van ‘cacaodokters’ in het leven geroepen om toe te zien op de gezondheid van de planten. Al die voordelen maken de kleine boeren minder kwetsbaar voor marktschommelingen en klimaatinvloeden.

Alterfin krijgt zeebenen

Alterfin financiert het duurzame visserij- en aquacultuurbedrijf Blueyou uit Zwitserland. Die onderneming commercialiseert tien producten uit zeven landen, waaronder de Filippijnen, Vietnam en de Malediven. Blueyou levert vis afkomstig uit duurzame visvangst door kleine producenten aan de Aziatische, Amerikaanse en Europese markt. De ‘best practices’ die door Blueyou werden geïmplementeerd, beschermen de oceanen tegen overbevissing.

Blueyou wordt de eregast op onze volgende Algemene Vergadering, die op 24 maart 2018 zal plaatsvinden in Brussel.

blueyou

Myanmar in het vizier

Dankzij nieuwe investeringen geeft Alterfin honderden mensen toegang tot financieringen zodat ze hun leven zelf in handen kunnen nemen. In de komende weken zullen er nog andere nieuwe investeringen gebeuren, met name in microfinanciereingsinstellingen in Myanmar. Onze tocht door Azië heeft dus nog veel perspectief.

Nieuwsoverzicht