Alterfin: een unieke samenwerking tussen NGO’s en banken

Terugblik op de details van de oprichting van Alterfin, over de begindagen van de coöperatie, over de zoektocht naar kapitaal en partners in het Noorden die het mogelijk maakten om Alterfin op te richten en te doen groeien.

Hoe het allemaal begon

In de jaren ’80 werkte Hugo Couderé als ontwikkelingswerker in Afrika en was daar verantwoordelijk voor een aantal rurale ontwikkelingsprojecten. Terug in België behaalde hij rond hetzelfde onderwerp zijn doctoraat aan de Universiteit van Antwer-pen. Tevens zetelde hij als adviseur in de projectencommissie van 11.11.11, de koe-pel van Vlaamse Noord-Zuidbewegingen. Die commissie was vergelijkbaar met het kredietcomité van Alterfin: men besliste er over de manier waarop de giften over de projecten in het Zuiden verdeeld moesten worden.

Deze commissie kreeg ook aanvragen voor het ondersteunen van economische projecten. Hugo en enkele verantwoordelijken van 11.11.11. beseften dat “economische projecten met giften steunen”, beslist niet de beste manier is om de mensen uit de armoede te halen. Die vaststelling leidde ertoe dat Hugo van 11.11.11 de opdracht kreeg om alternatieve manieren te onderzoeken om economische projecten in het Zuiden te ondersteunen.

Een jaar later presenteerde Hugo de resultaten van zijn studiewerk aan 11.11.11 Volgens die studie zou een coöperatie die economische projecten in het Zuiden leningen verstrekte, op lange termijn het best leefbare en ook het meest democratische model zijn. De coöperatie moest bovendien een unieke samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties en banken mogelijk maken.

Samenstelling van de RvB

In die periode kruisten de wegen van Hugo Couderé en Jan De Grande elkaar. Die laatste was financieel directeur van een internationale onderneming en vrijwilliger bij 11.11.11. Vanuit zijn functie had hij veel belangstelling voor nieuwe financieringsmodellen voor ontwikkelingslanden en werd hij betrokken bij de beslissing om de ‘nieuwe coöperatie’ op te starten. Jan zou in de aanvangsfase de vertegenwoordiger worden van de 11.11.11 vrijwilligers in de Raad van Bestuur (RvB) van Alterfin.

Overigens, Alterfin had ook ‘Alfi’ kunnen heten, als die naam al niet in gebruik was. “Het is duidelijk dat zonder de steun van 11.11.11 Alterfin nooit het licht gezien zou hebben”, herinnert Jan zich. En hij voegt eraan toe: “Als ik me in dit project gelanceerd heb, is dat hoofdzakelijk door Hugo en door het vertrouwen dat ik in hem en in zijn project had”. 

De fundamenten van Alterfin worden gelegd

De eerste Raad van Bestuur van Alterfin in 1994 telde zes mensen, vertegenwoordigers van de oprichtende NGO’s en de banken. Het startkapitaal van Alterfin bedroeg 24.000.000 BEF (of 600.000 euro) en was door twaalf verenigingen bijeengebracht: 11.11.11, Vredeseilanden, Oxfam-Solidariteit, Triodos Bank enz. De twaalf oprichtende organisaties zagen Alterfin als een alternatieve financieringsmanier voor hun projecten.

Alterfin ging met twee medewerkers van start: Hugo Couderé, directeur, en Bart Van De Wiele, commercieel medewerker. Ze hadden een kantoortje in de lokalen van 11.11.11, in de Vlasfabriekstraat in Sint-Gillis (Brussel).

Bekijk de video:

Lees hier het vervolg

Visie en onstaan

De tijdlijn van Alterfin

Nieuwsoverzicht

Login