Alterfin financiert de 'paradijsvrucht'

beni ghreb

In de islamitische traditie worden dadels als de vruchten van het paradijs omschreven omdat ze zo voedzaam zijn. Dadels zijn niet alleen goed voor de gezondheid, maar ze zorgen ook voor jobs in de droogste en armste streken van Tunesië. Alterfin investeert voor het eerst in dit land en in dit 'mirakelproduct'. We trekken naar de poorten van de Sahara woestijn, naar een oase in de Tuin van Eden.

De duurzame 'Gouden Palm'

In Hazoua, in het zuidwesten van Tunesië, worden de dadels volgens een landbouwsysteem voor oases geteeld. Dankzij de aanwezigheid van water in de buurt kunnen woestijngebieden ontgonnen worden. Daarbij wordt een getrapt irrigatiesysteem toegepast waardoor een bijzonder productieve landbouw mogelijk is, in lijn met ecologische landbouwpraktijken. Door dat eeuwenoude landbouwsysteem toe te passen, kunnen dorpen in volle woestijn overleven en floreren, ondanks de beperkte bebouwbare landbouwoppervlakte.

De oasis van Hazoua is in de jaren 1960 door de Tunesische regering aangelegd opdat de Bedoeïenen uit de streek, die voordien met hun kudden rondtrokken, er zich zouden vestigen. Het was de bedoeling om die bevolkingsgroep zo toegang te geven tot openbare basisdiensten (onderwijs, gezondheid). Vandaag is er in Hazoua ongeveer 1.000 hectare met dadelpalmen beplant.
De palmbossen zijn onderverdeeld in percelen van een hectare. Elk perceel wordt aan een gezin toegewezen dat er eigenaar van wordt. De percelen zijn voorzien van irrigatiesystemen die door een pompsysteem dat collectief beheerd wordt, bevoorraad worden. Ook het beheer van de irrigatie gebeurt op voet van gelijkheid.

De dadelpalmen hebben nog een andere belangrijke rol: ze zorgen voor schaduw. Daardoor ontstaat in de oase een microklimaat dat de verdamping van het water beperkt en dat verwante teelten mogelijk maakt. De palmbladeren leveren op hun beurt een grote hoeveelheid organisch materiaal op dat gecomposteerd kan worden om de bodem te verrijken.

Op één perceel groeien 120 tot 150 dadelpalmen die de belangrijkste inkomstenbron voor het gezin vormen. Een hectare met dadelpalmen levert het gezin jaarlijks een netto-inkomen van 3.500 tot 10.000 euro op.

Naast dadelpalmen groeien er op elk perceel 40 tot 60 uiteenlopende fruitbomen : citroenen, sinaasappels, vijgen, abrikozen, granaat-appels, olijven, appels, druiven, enz. De productie speelt een belangrijke rol in de voeding van het gezin.

Op elk perceel vind je ook voedergewassen (haver, luzerne, lokale grassoorten) om het vee tijdens de zomer te voeden, wanneer de kamelen, geiten en schapen geen voedsel meer in de woestijn kunnen vinden.

Ten slotte zijn er nog kleine lapjes grond die als moestuin kunnen worden gebruikt (tomaten, wortelen, uiten, enz.) en vind je op de percelen sierplanten (rozen, jasmijn) en geneeskundige en cosmetische kruiden (aloë vera, henna). Het gaat dus om een volledig en bijzonder productief ecosysteem.

Beni Ghreb: een pionniersoase

beni ghreb

De biologische dadels uit de oase van Hazoua worden verpakt en uitgevoerd door het bedrijf Beni Ghreb. Beni Ghreb koopt de volledige productie van een groepering landbouwers met het bio- en/of fairtrade certificaat. De onderneming werd in 2002 opgericht met een duidelijke sociale en ecologische visie om bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van het dorp Hazoua.

De onderneming is een pionier in duurzame landbouw. De dadels kregen als eerste landbouwproduct in Tunesië het biocertificaat. In 2004 verwierf het bedrijf ook als eerste dadelproducent ter wereld het fairtrade certificaat. Bovendien is Beni Ghreb de eerste Tunesische organisatie met het FLO-certificaat.


De onderneming heeft in grote mate bijgedragen tot de ontwikkeling van biologische landbouwtechnieken in de dadelteelt. Ze bezit ook een grote knowhow over hoe irrigatiewater in oases zoals Hazoua op de meest doeltreffende manier gebruikt kan worden.

Beni Ghreb is ook een belangrijke werkgever in de regio, meer bepaald voor vrouwen die traditioneel alleen voor het huishouden zorgden. De dadelproducenten genieten een reeks van voordelen wanneer ze hun oogst aan Beni Ghreb verkopen: hulp bij het verwerven van certificaten (opleidingen, controles), een 30 tot 50% hogere prijs dan op de gewone markt, 'fairtrade' premies en verbetering van de landbouwtechnieken met de hulp van internationale experts.

Alterfin heeft Beni Ghreb een eerste lening verstrekt met het oog op een voorfinanciering van de oogst van 2018, en heeft er meteen een op sociaal en milieuvlak paradijselijke partner bij.

beni ghreb

Heel wat vrouwen vinden voor het eerst een baan bij Beni Ghreb.

Nieuwsoverzicht

Login