News

De ethiek van fair trade zit in ons DNA

Dit jaar vindt de Week van de Fair Trade plaats van 5 tot 15 oktober. Zoals u waarschijnlijk wel weet, staan de fairtradewaarden al sinds onze oprichting in 1994 centraal in alles wat we doen. Vandaag bezit twee derde van onze partners in de landbouwsector een fairtradecertificaat. Een duurzaam toekomstperspectief We leggen heel bewust het accent op fair trade, omdat het een zeer doeltreffende hefboom is om de levenskwaliteit van kleine producenten te verbeteren . De kern van het fairtrademechanisme? De gegarandeerde minimumprijs die onze partners met hun kopers onderhandelen: “Wereldwijd

Kwartaalresultaten op 30 juni 2022

Prestatie van de portefeuille De totale portefeuille van Alterfin is in het tweede kwartaal 2022 licht gedaald met 3% tot 90,2 miljoen euro. De direct door Alterfin geïnvesteerde fondsenportefeuille steeg in het eerste kwartaal met 1% tot 82,1 miljoen euro. De fondsen in beheer zijn goed voor een bedrag van 8,1 miljoen euro. De voorbije twaalf maanden is de totale portefeuille met ongeveer 16% gestegen. Dit zeer positieve resultaat is echter vooral toe te schrijven aan de sterke waardevermindering van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds eind 2020. We gebruiken de dollar als

B Corp: zinvolle hernieuwing

Recent hebben we met succes het B Corp-hercertificeringsproces afgerond. En daar zijn we natuurlijk heel fier op. Het is een mooie bevestiging van onze manier van werken en bewijst ons streven naar constante verbetering. Certificatie van waarde(n) ‘B Corp’ is niet zomaar een certificaat als alle andere. Er wordt niet gekeken naar financiën of bedrijfsvoering, maar naar de inzet en de resultaten op het vlak van milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur . Het is een holistische benadering die de ethiek en het gedrag van een onderneming onderzoekt in al haar interacties: met

Eximcruz in Bolivia

Bescherming van het Amazonewoud dankzij de financiering van de paranoot Dankzij interviews met onze partners en hun eindbegunstigden kunnen we onze aanpak valideren en meer inzicht krijgen in onze impact als sociale investeerder. Onze analyses in het werkveld bevestigen de belangrijke rol van Alterfin bij de verbetering van de levensomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Een voorbeeld hiervan is onze partner Eximcruz in Bolivia. Deze organisatie is gevestigd in een van de armste landen van Zuid-Amerika. Meer dan 37% van de Boliviaanse bevolking leeft onder de nationale

Kwartaalresultaten op 31 maart 2022

Prestatie van de portefeuille De totale portefeuille van Alterfin is in het eerste kwartaal van 2022 sterk gestegen met 8,6% tot 92,9 miljoen euro. De voorbije twaalf maanden is de uitstaande portefeuille met ongeveer 16% toegenomen. De direct door Alterfin geïnvesteerde portefeuille steeg in het eerste kwartaal met 7,5% tot 81,3 miljoen euro. De fondsen in beheer zijn dan weer goed voor een bedrag van 11,6 miljoen euro. Onze prestaties in de microfinancieringssector We hebben 10,4 miljoen euro uitbetaald aan partners met een geleidelijke verbetering van de resultaten na de hervatting van hun

Algemene vergadering van 30 april 2022 – Uitslag van de stemming en documenten

Het was een waar genoegen om u opnieuw fysiek te mogen ontmoeten tijdens de algemene vergadering van 30 april 2022. Onze vorige locatie, Espace Jacqmotte, heeft definitief de deuren gesloten. We zijn dus voor het eerst samengekomen in de Comet Meeting , een plek met oog voor duurzaamheid, volledig in lijn met onze waarden. Samen hebben we de balans opgemaakt van de prestaties en resultaten van het afgelopen jaar. Zoals aan het eind van de bijeenkomst gemeld, werden alle ter stemming voorgelegde punten goedgekeurd. We kunnen dus bevestigen dat er een dividend van 1,25% wordt uitgekeerd voor

Algemene vergadering 2022: vragen en antwoorden

VRAGEN GESTELD TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING Wat is het doel van de financiering van de partner Ananas Anam? Wat voor relatie heeft deze partner met de telers? Wat is de afzetmarkt voor het product van Ananas Anam? Met de kredietlijn van Alterfin (voor een bedrag van 300.000 euro) kon Ananas Anam ananasvezels inkopen bij Filipijnse boeren. Deze vezels zijn de grondstof op basis waarvan Ananas Anam textiel produceert. Alterfin was de eerste internationale investeerder die in zee ging met deze partner. Ananas Anam vervult een cruciale rol voor Filipijnse boeren, want het bedrijf koopt niet

Kennemer Foods in de Filipijnen: Alterfin ondersteunt duurzame cacaoteelt

Alterfin zet zich in voor haar partners in moeilijke tijden én op de lange termijn. Dankzij de kredietlijn van bijna 1,7 miljoen dollar die in de loop van 2021 werd toegekend door Alterfin kon Kennemer Foods, een Filipijnse partner gespecialiseerd in de teelt en de verkoop van duurzame cacao, haar diensten aan de telers blijven aanbieden tijdens de pandemie. Zo wist Kennemer ondanks de vele uitdagingen niet alleen haar missie voort te zetten, maar zelfs het aantal begunstigden te verhogen en drie nieuwe geldschieters aan te trekken. De vooruitzichten voor het seizoen 2021-2022 zijn alvast

Nieuwe partner in Peru: COPAAC KORI, een toonaangevende microfinancieringsspeler in Zuid-Amerika

Alterfin steunt een nieuwe microfinancieringsinstelling die kwetsbare bevolkingsgroepen in Peru in hun levensonderhoud helpt te voorzien. Geheel in lijn met de maatschappelijke waarden van Alterfin ijvert de coöperatie COPAAC KORI voor de financiële inclusie van de meest gemarginaliseerde delen van 24 gemeenten verspreid over heel Peru. De ruim 83.000 kredietnemers zijn bijna allemaal vrouwen (99,7%). Door KORI steun te ondersteunen, geeft Alterfin duizenden vrouwen toegang tot de nodige financiering om hun activiteiten uit te bouwen of na de pandemie te hervatten. KORI richt zich op de

Vrouwelijke emancipatie in Ghana dankzij de baobab

Sinds het ontstaan van Alterfin in 1994 spelen vrouwen een centrale rol in onze investeringsstrategie, omdat zij over het algemeen meer invloed hebben op ontwikkeling dan mannen. Wanneer vrouwen een grotere economische zelfstandigheid verwerven, zijn de voordelen voor het huishouden groter omdat ze gemiddeld meer geld besteden aan onderwijs, gezondheid en voeding voor hun gezin. Vandaag, ter ere van Internationale Vrouwendag, vertellen we over een nieuwe samenwerking die de kwetsbare positie van vrouwen in rurale gebieden verbetert. We reizen daarvoor naar Ghana, waar meer dan 4.700
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Pagina's

Login