Alterfin verwerft het certificaat B-Corp

B Corp is een certificatie voor ondernemingen met winstoogmerk die, om het algemeen belang te bevorderen, aan bepaalde vereisten op het vlak van maatschappij, milieubeheer, bedrijfsbeheer en transparantie voldoen. Het initiatief wil de privésector de weg naar een duurzame ontwikkeling doen inslaan. B Corp maakt het mogelijk om de impact van ondernemingen op het vlak van maatschappij en milieu te ijken en te vergelijken en hanteert daarbij uiterst strenge normen.

Meer weten over B Corp

Nieuwsoverzicht

Login