Canaan: opdracht volbracht!

De lange relatie tussen Alterfin en Canaan is een perfect voorbeeld van wat Alterfin al 25 jaar probeert te bereiken: het verschil maken voor organisaties die zich inzetten voor kleine producenten door voldoende financiële middelen voor hun verdere ontwikkeling aan te reiken wanneer lokale financiering buiten hun bereik ligt. Alterfin biedt ook langdurige begeleiding aan en treedt op als katalysator, zodat deze organisaties op termijn onze steun niet meer nodig hebben.

Canaan is een Palestijns bedrijf dat fairtradeolijfolie verwerkt en exporteert en dat in 2004 is opgericht door antropoloog dr. Nasser Abufarha.

De relatie tussen Alterfin en Canaan begint in 2010. In een recordtijd van 23 dagen wordt een eerste krediet van 175.000 USD vrijgemaakt, waardoor de organisatie de olijfproductie (en wat ambachtelijke olie) van meer dan duizend kleine producenten uit de regio kan opkopen. Hugo Couderé, de toenmalige directeur van Alterfin die het dossier opstart, ziet het potentieel van de organisatie, maar ook enkele zwakke punten. Hij neemt de tijd om samen met het personeel van Canaan een reeks instrumenten voor financieel beheer te ontwikkelen ter versterking van de managementcapaciteiten van de organisatie.

Voldoende financiële middelen aanreiken op het juiste moment

De kredietlijn van Alterfin wordt uitbetaald op basis van verkoopcontracten met internationale exporteurs. Dankzij de middelen van Alterfin kunnen de producenten meteen worden betaald wanneer zij hun olijven leveren. De exporteurs verbinden zich er van hun kant toe om Alterfin te betalen zodra zij de olijfolie ontvangen. Deze vorm van financiering vermindert het kredietrisico zonder dat er een ‘zakelijke zekerheid’ (hypotheek op een goed) wordt geëist, die Canaan niet kan bieden.

De financiële steun van Alterfin komt op het moment dat Canaan die het hardst nodig heeft, want de lokale banken, die niet vertrouwd zijn met het concept van financiering zonder zakelijke zekerheid, zijn niet bereid om de nodige middelen te verstrekken.

Getuigenis van Nasser Abufarha de directeur van Canaan (video)

Langdurige begeleiding

Na een samenwerking van negen jaar, en dankzij de geleidelijke verhoging van de kredietlijnen toegekend door Alterfin, zijn de activiteiten van Canaan aanzienlijk uitgebreid: de verkoop van olijfolie is gestegen van 300.000 liter olie in 2010 naar 700.000 liter in 2019.

In de loop der jaren heeft Canaan een stevige reputatie opgebouwd bij de producenten in de regio. Zij werken namelijk maar al te graag samen met een organisatie die op tijd betaalt, die meer dan de marktprijs biedt en die ook tal van extra diensten aanbiedt, zoals opleidingen in duurzame landbouwpraktijken. Canaan onderscheidt zich ook door zijn hoge kwaliteitsnormen. In 2019 verkochten maar liefst 1.300 producenten hun oogst aan Canaan.

Alterfin treedt op als katalysator

Dankzij de steun van Alterfin kan Canaan bewijzen dat zijn activiteiten financieel haalbaar zijn. Nu het bedrijf al jarenlang succes boekt, beginnen de lokale banken ook financieringen op basis van verkoopcontracten te verstrekken, wat bijzonder innovatief is. Hierdoor beschikte Canaan in 2019 over voldoende lokale middelen, tegen gunstige voorwaarden, om op eigen benen te staan.

Over Canaan

Canaan exporteert voornamelijk fairtradeolijfolie, maar verwerkt en verkoopt ook andere producten zoals amandelen, freekeh (Palestijnse groene tarwe) en maftoul (Palestijnse couscous). Deze producten worden aangekocht bij 50 producentengroeperingen die samen 1.300 boeren vertegenwoordigen.

Dankzij de verkoop van deze fairtrade- en bioproducten kunnen de plattelandsgemeenschappen, die in dit conflictgebied erg gemarginaliseerd zijn, in hun levensonderhoud voorzien en hun cultuur in stand houden. De producenten krijgen ook opleidingen in duurzame landbouwpraktijken en worden ondersteund in hun omschakeling naar een gecertificeerd biologische productie. Dit zorgt voor hoge kwaliteitsnormen, terwijl er tegelijkertijd sociale en economische programma’s voor meer zelfredzaamheid worden opgestart.

96% van de door Canaan verkochte producten is biologisch geteeld. De producten hebben ook een fairtradecertificaat, dat tussen 2010 en 2019 al meer dan 2 miljoen USD aan premies heeft opgeleverd. Deze premies werden voornamelijk aan de producenten terugbetaald bovenop hun verkoopprijs, om hun beschikbare inkomen te doen toenemen.

Naast het puur commerciële aspect pleit Canaan voor interculturele, interreligieuze en multi-etnische samenwerking. Al is de organisatie gevestigd in een conflictgebied, toch smeedt ze banden met partners verspreid over de wereld, ongeacht hun religieuze, culturele of etnische achtergrond.

Het voorbeeld van Um Hikmat

Verwerkte producten (gedroogde tomaten, maftoul, enz.) worden aangekocht bij verschillende vrouwencoöperaties.

Um Hikmat Khaled is lid van een vrouwencoöperatie die maftoul verkoopt aan Canaan. Met haar coöperatie wil zij de economische status van vrouwen verbeteren.

"Met ons werk willen we mensen overal ter wereld laten zien dat we sterke en bewonderenswaardige vrouwen zijn, in tegenstelling tot hoe wij vaak worden afgeschilderd. Voor mij zijn dit culturele misverstanden."


Deze gescheiden onderneemster, die veel aanzien geniet in haar dorp, runt een kleinschalig landbouwbedrijf.

"Veel vaders hier zijn werkloos. Als vrouwen kunnen wij alternatieve manieren vinden om voor ons gezin te zorgen …Het is belangrijk om jonge meisjes te tonen dat ze niet gevangen zitten in hun situatie. Door hard te werken en te blijven doorzetten, kunnen ze meer controle krijgen over hun leven."

"Sinds we maftoul verkopen aan Canaan, hebben we al veel tijd met elkaar doorgebracht. Maftoul is een perfect excuus om samen te komen, samen te koken en te werken. Het geeft ons een gevoel van voldoening. We houden van het leven en willen er met volle teugen van genieten."

Teken in op aandelen van Alterfin!

Nieuwsoverzicht

Login