CPC: een ethische dosis cafeïne voor de economie van Laos

Om bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld, heeft Alterfin in 2009 de bewuste keuze gemaakt om steun te bieden aan CPC, een coöperatie van koffieproducenten op de Bolaven-hoogvlakte in Laos. Sinds de oprichting heeft deze onderneming via de productie van gecertificeerde koffie consequent een sociale en ecologische impact gehad op de plaatselijke leefgemeenschappen.

Missie:

De kleinschalige koffieproducenten op de Bolaven-hoogvlakte een stem geven, zodat zij gehoord worden door de regering en door zowel lokale als internationale bestuursorganen. De coöperatie verleent ook technische bijstand en bevordert de vakkennis van producenten over de grenzen heen.

Koffie als Laotiaanse specialiteit? Het lijkt misschien vreemd, maar het is wel degelijk zo: al sinds het begin van de 20e eeuw voert Frankrijk koffie uit Laos in. Het land kan intussen bogen op meer dan een eeuw ervaring in de koffieteelt.

Midden jaren 1990 nam de Laotiaanse koffie een hoge vlucht, toen de Braziliaanse koffieoogsten enorm tegenvielen als gevolg van vorst. Het leidde tot een dramatische stijging van de koffieprijzen, met veel meer export uit Laos tot gevolg.

CPC is als coöperatie volledig in handen van haar leden en telt momenteel 968 producenten, allemaal in bezit van een fairtrade- en biocertificaat. Zij worden door aangeduide groepsleiders vertegenwoordigd op de algemene vergadering, en de aangesloten gezinnen vertegenwoordigen bijna 20% van alle koffietelers op de Bolaven-hoogvlakte.

CPC is de enige aanbieder van gecertificeerde koffie in het hele land. De coöperatie nam ook actief deel aan de oprichting van het Laotiaanse certificeringsorgaan voor fairtradeproducten.

Dit certificerings- en erkenningswerk vergt een enorme inzet. Om de kwaliteit van de koffie te waarborgen, krijgt elke groep en elke individuele teler geregeld een standaardopleiding in biologische productiemethoden en certificaten.

Om ervoor te zorgen dat de geldende regels worden nageleefd, voert de technische dienst van de coöperatie vóór het begin van elke oogst interne controles uit. Externe certificeringsinstanties voeren een meer gedetailleerde chemische analyse uit bij de telersgroepen.

Tot slot wordt elke lading koffie bestemd voor de export zorgvuldig gelabeld volgens de biologische normen, met vermelding van de herkomst van de koffie, om de traceerbaarheid te garanderen.

De impact van CPC

Het fascinerende aan deze partner is de filosofie waarop de hele werking gebaseerd is. Om een positieve impact op de plaatselijke gemeenschappen en het leefmilieu te creëren, herinvesteert CPC haar winst steeds weer. Kortom, alles gaat uiteindelijk terug naar wie en wat ons voedt: het land, de natuur, de kleine producenten, de koffietelers en hun gezinnen. 

Op sociaal vlak

Volledig in lijn met haar missie zet de coöperatie zich in om de kennis van de lokale telers over duurzame landbouwpraktijken uit te breiden via het certificeringsproces.

Dankzij de certificering bieden ze kleine producenten prijszekerheid en dus een minimuminkomen in geval van prijsdaling. Met dit inkomen kunnen de landbouwers hun productiekosten dekken en hun gezin onderhouden. 

Een ander voordeel van het fairtradecertificaat is dat de houders een premie krijgen. Ook hier heeft de coöperatie ervoor gekozen om deze premie onder haar producenten te verdelen. Producenten die deelnemen aan de eerlijke handel ontvangen dus een premie bovenop de verkoopprijs.

De leden van de coöperatie of het door hen verkozen bestuur kunnen democratisch beslissen over de bestemming van dit bedrag, dat wordt berekend en vastgesteld volgens de richtsnoeren van Fairtrade International. 

In het geval van CPC wordt de premie vooral gebruikt voor opleidingen in biologische certificering en eerlijke handel. CPC biedt ook op permanente basis opleidingen in agronomie (bv. natte verwerking, maatregelen voor kwaliteitsverbetering, organische meststoffen) en beheer (bv. boekhouding, bestuur van dorpsgroepen) aan. Sinds 2014 is op het fabrieksterrein een opleidingscentrum ingericht. Maar omdat het voor de telers vaak moeilijk is om hiernaartoe te komen, krijgen ze de opleidingen meestal op verplaatsing.

Naast de officiële diensten van de coöperatie is 66% van de ledengroepen ook begonnen met het aanbieden van microfinanciering tegen aantrekkelijke rentevoeten van 1 à 2% per maand, via de fairtradepremies van elke groep.

Op commercieel niveau heeft CPC de koffie nu ook op markten met een hogere toegevoegde waarde (fairtrade, bio) gebracht, waartoe de telers anders geen toegang zouden hebben.

CPC behartigt actief de belangen van de telers op regeringsniveau via de Laotiaanse Koffieraad. Dankzij haar sterke reputatie speelt CPC hierin een sleutelrol.

Daarnaast is de coöperatie steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van andere gemeenschappen via de uitvoering van sociale projecten die met de fairtradepremie worden gefinancierd (bouw van gezondheidscentra en scholen, in samenwerking met langdurige partners zoals Malongo). Zo bouwde ze in 2017-2018 voor het eerst 3 scholen zonder externe steun en besteedde ze in totaal ongeveer 160.000 USD van haar fairtradepremie aan projecten gericht op andere doelgroepen dan de CPC-telers. 

In 2018-2019 werd de fairtradepremie gebruikt om 1 school en 1 honingschool volledig te financieren, sportartikelen te verstrekken aan verschillende scholen en slachtoffers van overstromingen te ondersteunen.

Op ecologisch vlak

De leden van CPC produceren biologische koffie en gebruiken geen chemische meststoffen of pesticiden. De productie zelf is dus over het algemeen onschadelijk voor het milieu. De coöperatie gebruikt natuurlijke waterbronnen en maakt geen gebruik van irrigatiesystemen.

Ook voor het wassen van de bonen heeft de coöperatie passende maatregelen genomen: er werden proefprojecten met waterbesparende machines en autonome installaties voor hergebruik van water opgestart. Die hebben intussen hun deugdelijkheid bewezen, zonder aan wascapaciteit in te boeten. De installaties werden in 2019 nog verbeterd en zullen uiteindelijk naar alle groepen worden uitgerold.

De elektriciteit voor het wassen en pellen komt voornamelijk van de stuwdam.

Tot slot heeft CPC op logistiek vlak haar faciliteiten versterkt met de bouw van 40 verwerkingscentra en een koffiefabriek. De fabriek staat in voor de productie, opslag, sortering en verpakking van groene koffie bestemd voor de export en beschikt daarnaast over een branderij voor kwaliteitskoffie bestemd voor de binnenlandse markt. De fabriek is ook uitgerust met een laboratorium voor smaaktesten. In 2017-2018 heeft de CPC een productiefaciliteit voor organische meststoffen opgezet om haar leden goedkope meststoffen te kunnen aanbieden en een alternatieve bron van inkomsten aan te boren. Deze organische meststoffen worden ook gebruikt voor voorschotten in natura. 

 

Certificeringen

 

Wilt u extra steun bieden aan laotiaanse koffieproducenten? Of wilt u vennoot worden om CPC en duizenden producenten in ontwikkelingslanden te steunen? Teken dan in op aandelen van Alterfin!
Ontdek of herontdek de opname van hun live tussenkomst tijdens ons webinar over fairtradecertificering en alle vragen en antwoorden van ons evenement!

Nieuwsoverzicht

Login