Duurzame landbouw om armoede te bestrijden

Duurzame landbouw helpt in grote mate om honger en armoede uit de wereld te helpen. Het bevordert de voedselzekerheid en de voeding zelf en het verbetert de bestaansmiddelen. Het draagt ook bij tot het beheer van natuurlijke rijkdommen, tot milieubescherming en duurzame ontwikkeling, vooral op het platteland.

De overlevingskansen van meer dan 2 miljard mensen uit de armste bevolkingsgroepen hangen af van de landbouw. Zolang de ruilvoorwaarden voor de kleinschalige landbouw ongunstig blijven, zullen kleine landbouwers arm blijven. Voor deze reden financiert Alterfin al meer dan 20 jaar de zwakke schakel in de agrarische waardeketen: de kleine producenten.

De investeringen van Alterfin stimuleren lokale economieën en bestrijden de armoede in het Zuiden. In totaal investeert Alterfin 24 miljoen euro in duurzame landbouw gespreid over 59 organisaties. Zij vertegenwoordigen meer dan 100.000 boeren die gezamenlijk 420.000 hectare duurzame grond bebouwen. In 2015 leverde de verkoop van hun producten 430 miljoen euro op. 90% van de producten was gecertificeerd (fairtrade en/of afkomstig van biologische landbouw, of nog een andere certificering zoals UTZ of Rainforest Alliance).

De voordelen van fairtrade

Alterfin financiert vandaag nog steeds hoofdzakelijk landbouworganisaties die actief zijn in het fairtradecircuit. Dankzij de leningen van Alterfin kunnen die organisaties de oogst van hun landbouwers voorfinancieren, waardoor ze een betere toegang tot de markt krijgen. Daarnaast zorgen de landbouworganisaties vaak voor de verwerking en de verkoop.  Omdat het over grote volumes gaat, is de relatie met de kopers beter in evenwicht en kunnen ze een betere prijs voor hun product onderhandelen. De groepspremie die onze fairtrade partners in 2015 ontvingen, bedroeg 16,8 mijoen euro. De premies werden hoofdzakelijk aan de landbouwers uitbetaald (45%). Daarnaast werd een belangrijk deel gebruikt om de infrastructuur te verbeteren (31%) of om de productiekwaliteit te verhogen en de certificaten te behouden (13%). Een kleiner deel (6%) ging naar gezondheidsprojecten of onderwijs.

76% van onze partners in duurzame landbouw bieden extra diensten aan hun leden, voornamelijk technische assistentie om hun productiviteit te verhogen. maar ook onderwijs, gezondheidsdiensten, projecten voor vrouwen en andere gemeenschapsprojecten behoren tot de aangeboden diensten.

clinique financée avec primes fairtrade

De kliniek van de koffiecoöperatie CPC in Laos werd gefinancierd met de fairtrade premies.

GETUIGENIS : Pedro en zijn melipona bijen

Eén van die 100.000 producenten is Pedro Romero, een koffieproducent uit Honduras. Hij is lid van Cocafcal, een coöperatie die zijn koffie koopt om die op het fairtradecircuit te verkopen. “Dankzij de coöperatie verkoop ik mijn koffie tegen een betere prijs. De prijzen worden onderhandeld over de gehele productie van de 879 aangesloten leden van Cocafcal. Een minimumprijs is ook vastgelegd. We ontvangen daarnaast ook een jaarlijkse groepspremie. Tot slot leert de coöperatie mij om beter te zorgen voor mijn plantage met respect voor de natuur.”

Pedro wil nu zijn productie van honing uitbreiden. Cocafcal heeft zich immers de laatste jaren gediversifieerd in een reeks andere producten, zoals gedroogd fruit, passievruchten, citroengras, tomaten en honing. “Het gaat over Melipona bijen.”, vertelt Pedro, “Het is een soort angelloze bijen die enkel in de tropen te vinden is. Met de verkoop van honing heb ik een extra inkomen.”

Nieuwsoverzicht

Login