Duurzame ontwikkeling in het teken van vrouwen

De microfinancieringsinstelling (MFI) Pro Mujer Argentina kwam als eregast op onze Algemene Vergadering haar beslissing toelichten om uitsluitend leningen toe te kennen aan vrouwen. Een ontmoeting in Brussel met de algemeen directrice van de instelling.

Een microfinancieringsinstelling die enkel kredieten verleent aan vrouwen? Ja hoor, het bestaat. De MFI in kwestie luistert naar de naam Pro Mujer en werd opgericht in 1990 in Bolivia met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van vrouwen in Latijns-Amerika. Om haar doel te bereiken biedt Pro Mujer een hele reeks financiële diensten aan, zoals microkredieten (gemiddeld kredietbedrag van 600 euro in Argentinië), spaar- en verzekeringsdiensten, en opleidingen in bedrijfsbeheer en financiële educatie. De aangeboden diensten zijn echter niet louter financieel van aard. Deze MFI biedt ook sociale ondersteuning en organiseert opleidingen rond vrouwenrechten, leiderschap, zelfvertrouwen, gezondheid en het bestrijden van huiselijk geweld. Tot slot, hebben de klanten van Pro Mujer ook toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg tegen een lage prijs.

Een experte aan het woord

Sophie Charlier, verantwoordelijk voor onderzoek binnen de ngo Le Monde selon les femmes, voorzitter van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, en gastprofessor aan de UCL, neemt eveneens deel aan het panelgesprek en geeft de nodige toelichting: ‘70% van de allerarmsten in de wereld zijn vrouwen. Als vrouwen dezelfde toegang tot productiemiddelen zouden hebben als mannen, zou de honger wereldwijd met naar schatting 12 tot 17% dalen, goed voor zo’n 150 miljoen mensen’. Ze voegt hieraan toe dat vrouwen 90% van hun inkomen in hun gezin of de gemeenschap investeren, tegenover slechts 30 tot 40% bij mannen. Het verbeteren van de economische situatie van vrouwen komt dus het hele gezin ten goede.

PRO MUJER ARGENTINA

Deelnemen aan een organisatie in de sociale economie (lid van een coöperatie, klant van een MFI, enz.) opent voor veel vrouwen de weg naar een beter inkomen, een groter sociaal netwerk, opleidingen, nieuwe sociale verhoudingen en een krachtigere stem. Als groep staan ze sterker om de sociale, economische en politieke problemen waarmee ze geconfronteerd worden op te lossen. Met als resultaat meer waardering en een betere knowhow.

‘Vrouwen in Latijns-Amerika hebben zwaar te lijden onder geweld en economische onzekerheid. In Argentinië is de werkloosheid onder vrouwen twee keer hoger dan bij mannen’, aldus Denise Ferreyra (foto), algemeen directrice van Pro Mujer’s activiteiten in Argentinië. Door vrouwen toegang te geven tot een hele reeks diensten op gebied van financiën, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid, kunnen ze hun maatschappelijke positie verbeteren.

Patricia: geen alleenstaand geval

Denise vertelt ons het pijnlijke verhaal van Patricia, een 47-jarige vrouw met een fysiek en emotioneel zware scheiding achter de rug. Op haar dieptepunt was ze nog nauwelijks in staat om haar kinderen eten te geven. Na haar laatste medische behandeling ontving Denise een microkrediet waarmee ze zich uit haar hachelijke situatie kon halen. Zo kon meer goederen aankopen om in haar winkeltje te verkopen en op die manier meer verdienen. Denise kan voor haar kinderen zorgen en brengt ze dagelijks naar school. Bij Pro Mujer vond ze de vrouwelijke solidariteit en financiële onafhankelijkheid die ze nodig had om een waardig leven op te bouwen.

Sinds de oprichting in Bolivia, heeft Pro Mujer haar werkzaamheden uitgebreid naar Mexico, Nicaragua, Peru en Argentinië. Alterfin financiert sinds 2016 de Argentijnse afdeling van Pro Mujer om meer vrouwen te helpen hun leven in eigen handen te nemen.

      

Nieuwsoverzicht