‘Ethisch’ Solidaire Financiering label voor Alterfin aandelen

Sinds 2014 bestaat er een Belgisch label voor solidaire financiële producten. Een primeur in België! De Réseau Financité (ex-Réseau Financement Alternatif) heeft de maatschappelijke kwaliteit van de coöperatieve aandelen van Alterfin geanalyseerd op basis van financiële en sociale criteria.

Dit label, dat door het Financité-netwerk in samenwerking met FairFin werd gelanceerd, verzekert de belegger ervan dat het product waarin hij investeert, een sociale of ecologische missie ondersteunt. 

Dit label geeft de zekerheid dat het geld daadwerkelijk bijdraagt aan de financiering van activiteiten die overeenkomen met de volgende waarden:

- Sociale actie
- Noord-Zuidsamenwerking
- Verdediging van de mensenrechten
- Cultuur
- Onderwijs
- Het milieu
- Lokale ontwikkeling van gemarginaliseerde gebieden

"Door te investeren in producten met het Financité-label zijn burgers er zeker van dat hun geld echt bijdraagt aan de financiering van activiteiten die in overeenstemming zijn met hun waarden. Bovendien heeft het label tot doel deze producten meer zichtbaarheid te geven". Het label heeft betrekking op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijndeposito's, levensverzekeringsproducten, aandelenbezit, obligaties, solidaire microleningen en termijndeposito's. Financité evalueert verantwoorde en solidaire financiële producten in België. Een zoekmodule hiervoor is beschikbaar op de website van Financité (Franstalig). Het label wordt voor onbepaalde tijd toegekend, maar er worden regelmatig controles uitgevoerd vanaf de datum van het label.

De toegevoegde waarde van het Financité & FairFin-label ten opzichte van het Febelfin-label van de traditionele banken

Traditionele banken communiceren ook over hun duurzame investeringen. De banksector heeft immers een eigen Febelfin-label voor spaar- en beleggingsproducten gecreëerd. Het doel: investeerders goed informeren over de soorten projecten die worden gefinancierd. Het is bedoeld om te garanderen dat er geen investeringen worden gedaan in sectoren die als problematisch worden beschouwd (tabak, wapens, steenkool...). En het bevordert een beleid van transparantie over "sociaal twijfelachtige praktijken" zoals kernenergie, belastingontduiking of de doodstraf. In november 2019 werd een lijst van 320 door Febelfin gelabelde financiële producten gepubliceerd.

Maar volgens het Financité-netwerk zijn de criteria van het Febelfin-label niet streng genoeg: ze laten te veel mogelijkheden open voor de ontwerpers van financiële producten om er producten van zeer ongelijke kwaliteit in op te nemen. Het ontbreken van een precieze definitie van wat een duurzaam financieel product is, laat het dus aan elke financiële productmanager over om te bepalen wat duurzaam is of niet. Dit is niet hun rol. En de lage standaard tolereert 10 procent drempels voor de meest controversiële activiteiten. "Het etiket sluit dus noch olie noch gas uit. Zelfs bedrijven die schaliegas- en teerzandafzettingen exploiteren kunnen, ondanks enkele beperkingen, beweren dat ze in een duurzaam fonds zijn opgenomen".

Lees het artikel over Alterfin in de driemaandelijkse Financité, p13 (Franstalig).

Ter gelegenheid van haar 30ste verjaardag heeft de Réseau Financité het boek "Changing Finance, a Citizen's Act" gepubliceerd, dat de geschiedenis van de verantwoordelijke en solidaire financiën in België gedurende de laatste drie decennia schetst. De belangrijkste acteurs en getuigen vertellen hun verhaal, waaronder Hugo Couderé, oprichter en Senior Adviseur van Alterfin. Vennoten van Alterfin krijgen 25% korting op de aankoop van het boek.

Ontdek het boek "Changer la finance un acte citoyen" (Franstalig).

Nieuwsoverzicht

Login