FDL en Alterfin, een samenwerking van meer dan 20 jaar

We belichten graag een van onze samenwerkingen die ons nauw aan het hart ligt. Naast de financiële kant van de zaak is deze investering ook representatief voor de waarden van Alterfin, want wij zoeken voortdurend naar samenwerkingsverbanden die zinvol zijn in een maatschappij waar steeds minder rekening wordt gehouden met het menselijke aspect.

Bij Alterfin willen we onze sterke principes en engagementen in de verf zetten bij elke financiering. We blikken dan ook graag terug op een samenwerking die de voorbije 20 jaar al diverse wendingen heeft gekend.

In 1992 werd in Nicaragua een microfinancieringsinstelling opgericht onder de naam ‘Fondo de Desarrollo Local’ (Fonds voor lokale ontwikkeling), kortweg FDL. Dit fonds ging microkredieten verstrekken in plattelandsgebieden waar tot dan toe geen financiële diensten werden aangeboden. Geleidelijk aan deden steeds meer boeren, kleine bedrijven en kleine handelaars er een beroep op. Momenteel bestaat bijna 49% van de klanten van FDL uit vrouwen die op het platteland wonen.

Succes op lange termijn

Het fonds werd bedacht door enkele briljante geesten van Nitlapan, een universiteit in Managua. Het was hun ambitie om tegen het einde van de jaren tachtig een microfinancieringsprogramma op te zetten om kleine producenten in de regio te ondersteunen. Nadat de duurzaamheid van het project was aangetoond, werd in 1992 een specifieke instelling in het leven geroepen om het programma te beheren. Het ‘Fondo de Desarrollo Local’ (FDL) was geboren.

Het project werd nauwlettend gevolgd door Saúl Castro, nu Senior Adviser voor Latijns-Amerika bij Alterfin, maar destijds werkzaam bij het Nicaraguaanse ministerie van Landbouw:

"In die tijd was het hoofdkwartier van FDL gevestigd in een lokaaltje op de campus van de Katholieke Universiteit van Managua. Zo'n 7 à 10 mensen zaten achter computers en probeerden concrete ideeën voor financiële ontwikkeling te bedenken."

In 1999 werd een eerste lening van 80.000 USD uitbetaald. Alterfin was een van de eerste buitenlandse investeerders. Naarmate de instelling groeide, nam ook de financiering van Alterfin toe. Vandaag bedraagt die 1,7 miljoen USD, waarvan een deel in de vorm van een participatie in het kapitaal van de instelling.

In twee decennia is FDL uitgegroeid tot een van de grootste microfinancieringsinstellingen in Centraal-Amerika en een academische referentie geworden inzake rurale microfinanciering, hoofdzakelijk gericht op de landbouwsector.

Toch zijn deze jaren niet vlekkeloos verlopen.

"Eind jaren negentig trof orkaan Mitch het grootste deel van Centraal-Amerika, en dus ook de klanten van FDL. De gevolgen waren catastrofaal: een verlies van meer dan 750.000 USD verdeeld over 17 vestigingen." "En amper een paar jaar later, in 2001, werd de regio getroffen door de grootste koffiecrisis in 20 jaar tijd. De prijs zakte toen tot minder dan 50 USD per zak van 46kg (quintal). Als gevolg daarvan moest FDL zijn kredietbeleid en algemene strategie herzien. Maar wat ondervanderd bleef de nabijheid bij de mensen, de visie en de ontwikkeling op het platteland en in sectoren waar de toegang tot krediet moeilijk blijft!"

In 2008 kwam daar nog de ‘No Pago’-beweging bij, en sinds 2013 heeft het land ook diverse politieke crisissen gekend. Geconfronteerd met al deze ups en downs heeft FDL echter blijk gegeven van een opmerkelijke veerkracht: het fonds wist alle tegenslag te doorstaan en zijn activiteiten altijd voort te zetten. In die tijden van crisis heeft Alterfin FDL nooit in de steek gelaten. De door Alterfin verstrekte financieringen aan FDL zijn meegegroeid met de instelling. Zo bedraagt het totaal aan financieringen nu 1,7 miljoen USD, waarvan een deel in de vorm van een participatie in het kapitaal van de instelling.

Ontmoeting tussen het team van Alterfin en de medewerkers van FDL tijdens hun bezoek aan onze kantoren (in oktober 2019)

"Alterfin heeft de relatie met FDL nooit stopgezet, zelfs niet in moeilijke tijden zoals de crisis in 2008, toen een groot deel van de externe kredietfaciliteiten van het land werd afgesloten." (Saúl Castro)

Door mooie samenwerkingen zoals die met FDL snap je pas echt het engagement en de definitie van ‘Made in Alterfin’-financiering.

Laten we niet vergeten dat Alterfin een van de pioniers is op het gebied van financiële steun in plattelandsgebieden van ontwikkelingslanden!

Tot slot citeren we Saúl Castro, Senior Adviser voor Latijns-Amerika bij Alterfin, die meer dan 20 jaar geleden de basis legde voor onze relatie met FDL: De relatie tussen Alterfin en FDL is werkelijk een persoonlijk succesverhaal. Dankzij de nooit aflatende steun van Alterfin heeft FDL alle obstakels één voor één kunnen overwinnen en wist het zijn positie als een van de beste microfinancieringsinstellingen in Nicaragua te behouden.”

FDL bij de beste microfinancieringsorganisaties (video)

Laten we hopen dat deze relatie nog mooie tijden tegemoet gaat, altijd ingegeven door de voortdurende inzet voor ethische en duurzame financiering!

Getuigenis van José Luis, klant van de microfinancieringsinstelling FDL

Teken in op aandelen van Alterfin!

FDL in cijfersFDL in cijfers

 

Nieuwsoverzicht

Login