Fiscaal voordeel - verlenging erkenning Ontwikkelingsfonds

Sinds 2010 wordt Alterfin erkend als Ontwikkelingsfonds voor Microfinanciering door het Belgische Ministerie van Financiën. Sindien heeft iedereen die aandelen koopt bij Alterfin en aan de voorwaarden voldoet, recht op een belastingvermindering van 5% op hun investering.

Deze erkenning wordt elke 5 jaar hernieuwd en we hebben net de bevestiging gekregen dat deze erkenning van Alterfin als Ontwikkelingsfonds wordt verlengd tot 2024. Het fiscale voordeel voor onze vennoten geldt dus ook minstens tot eind 2024!

Vennoten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dus van een financieel voordeel genieten. Bijgevolg zal Alterfin meer kapitaal kunnen verzamelen en ook meer steun kunnen verlenen aan microfinancieringsinstellingen en organisaties van kleine boeren in ontwikkelingslanden.

Meer info over de voordelen en voorwaarden

Nieuwsoverzicht

Login