Herbebossingproject Amazonegebied compensatie CO2-uitstoot

Om haar CO2-uitstoot te compenseren, heeft Alterfin beslist om de financiering van het herbebossingsproject van een van haar partners, de coöperatie Acopagro in de buurt van San Martin in het Peruaanse Amazonegebied, dit jaar verder te zetten. Dit project bestaat erin om op de cacaoplantages van de landbouwers inheemse boomsoorten aan te planten. De bedoeling is om bosen landbouwmodellen te ontwikkelen die het voortbestaan van de cacaoteelt op lange termijn kunnen veilig stellen.

De bosbouw biedt naast een vermindering van de impact van koolstof ook tal van andere voordelen. Bosbouwsystemen maken het mogelijk om de biodiversiteit te beschermen. Bovendien vergen ze weinig meststoffen waardoor de landbouwers de productiviteit van hun plantages kunnen verhogen en tegelijk het verbruik van chemische producten en meststoffen verminderen. De bosbouw heeft ten slotte ook een positieve impact op economisch en sociaal vlak doordat de lokale economie opgewaardeerd wordt en lokale gemeenschappen hun voedselonafhankelijkheid kunnen verhogen. Door het engagement van Alterfin voor 2015 zullen er ongeveer 4.000 bomen extra geplant worden. Die komen bovenop de 4.000 bomen die het jaar voordien al geplant waren.

Nieuwsoverzicht

Login