Jan De Grande: 22 jaar bij Alterfin!

We zetten vandaag graag Jan De Grande in de bloemetjes, onze Senior Financial Advisor die exact vandaag maar liefst 22 jaar bij Alterfin werkt! Hij begon bij Alterfin als interim Commercieel Medewerker in 1998, ging daarna aan de slag als Boekhouder, werd vervolgens Financieel Directeur, en vervult tot op heden de rol van Financieel Adviseur. Een mooi en ook uitzonderlijk parcours, omdat Jan besloot om zelfs na zijn pensioen in 2014 nog bij Alterfin te blijven werken. Bovendien was hij onze allereerste particuliere vennoot in 1995!

We blikken even kort terug op het begin van de carrière van Jan bij Alterfin:

“Mijn verhaal bij Alterfin begint van bij de start van de firma in 1994. Ik was toen al jarenlang vrijwilliger bij 11.11.11, de organisatie die mee aan de basis ligt van de oprichting van Alterfin. Hugo Couderé, de oprichter, vroeg of ik eventueel interesse had om lid te worden van de Raad van Bestuur en ik heb daar meteen positief op geantwoord omdat de missie van Alterfin in het verlengde lag van die van 11.11.11: samen armoede tegengaan en vechten voor verandering op lange termijn.”

“Als Raad van Bestuur hebben we dan redelijk snel beslist om een statuutwijziging door te voeren zodat vanaf dat moment, naast institutionele vennoten, ook particulieren hun kapitaal op een ethische manier konden investeren bij Alterfin. Als we de historiek van Alterfin bekijken, is wel gebleken dat dat een slimme beslissing was, want vandaag zorgen onze particuliere vennoten voor het grootste deel van het kapitaal van Alterfin. Van zodra die statutenwijziging werd doorgevoerd, heb ik mij geregistreerd als eerste particuliere vennoot van Alterfin. Een aantal jaren later kwam er een positie vrij bij Alterfin als interim Commercieel Medewerker, en daar ben ik meteen op in gegaan.”

Waarom heb je de keuze heeft gemaakt om zelfs na je pensioen nog bij Alterfin te blijven?

“Mijn werk is altijd een zeer belangrijk deel van mijn bestaan geweest. De missie van Alterfin ligt in het verlengde van mijn eigen dealistische doelstellingen, en daarom is Alterfin voor mij veel meer dan gewoon een job. Wat mij betreft is het concept van de coöperatie Alterfin de ideale manier om aan ontwikkelingssamenwerking te doen, omdat het vertrekt vanuit het idee dat ontwikkeling pas mogelijk is op basis van een economische realiteit.”

“Bovendien ben ik vroeger een 5 à 6 keer op bezoek geweest bij partners in Peru en ik heb daar heel wat mensen van die partnerorganisaties persoonlijk leren kennen. Dat is natuurlijk een motivatie om me voor die organisaties te blijven inzetten. En ja, uiteraard speelt de toffe groep collega’s ook een belangrijke rol. Zij maken het al 22 jaar lang elke dag plezant!”

En jouw toewijding houdt daar niet op. Naast werknemer en vennoot ben je ook een gulle schenker van de vzw Alterfin Garantiefonds (AGF). Dit fonds haalt haar middelen uitsluitend uit giften en ondersteunt de coöperatie wanneer extra hulp voor de meest kwetsbare partners nodig is. 

“Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik één van de grootste supporters ben van het Alterfin Garantiefonds. Ik ben gedurende een hele tijd afgevaardigd bestuurder geweest van het AGF en ik ben dus heel goed vertrouwd met de werking en de doelstellingen ervan, en de grote nood aan middelen om de partners extra te kunnen helpen. Dat is één van de redenen waarom ik het AGF actief financieel ben gaan ondersteunen, via giften met een fiscale tegemoetkoming van de overheid. Dat systeem spreekt mij geweldig aan.”

Jan, we willen je via deze weg bedanken voor de eindeloze motivatie, energie en passie waarmee je je inzet voor Alterfin. Het hele team prijst zich gelukkig met zo’n top collega!

Alterfin: een unieke samenwerking tussen NGO’s en banken

Nieuwsoverzicht

Login