Musoni-Pamela

Klanten van Musoni beter beschermd (casestudy)

Om de positieve werking en impact van Musoni beter te begrijpen, volgde Alterfin in augustus 2019 twee klanten van de instelling die werken als marktkramer in Nairobi, en twee marktkramers die geen klant zijn bij Musoni.

De ‘Toi-markt’ is een Keniaanse markt gelegen in de buurt van de sloppenwijk Kibera in Nairobi. Hier worden in talloze kraampjes onder meer tweedehandskleding, antieke voorwerpen en verse landbouwproducten verkocht. Helaas zijn de marktkramers vaak het slachtoffer van branden, die zich razendsnel over de hele markt verspreiden omdat de kraampjes zo dicht op elkaar staan. Zo legde een grote brand in maart 2019 een groot aantal kramen in de as, waarbij de schade in de tienduizenden euro’s opliep en honderden marktkramers hun verkooppunt en hele voorraad in rook zagen opgaan.

Musoni financiert vele micro-ondernemers die actief zijn op de Toi-markt. Meestal sluiten zij een lening af om hun voorraden te kunnen aankopen. Anders dan bij andere microfinancierders die ook klanten hebben op de Toi-markt, is elke lening bij Musoni verzekerd. In geval van brand hoeft de klant de uitstaande lening dus niet terug te betalen. Integendeel, de klant krijgt zelfs een nieuwe lening om weer een voorraad aan te leggen, alsook een contante schadevergoeding om de onmiddellijke behoeften te dekken.

Defence en Pamela

Defence - Musoni

Pamela - Musoni

Op de Toi-markt verkopen Defence en Pamela kleine visjes, ‘omena’ genaamd, die erg populair zijn bij de Kenianen. Ze kopen hun vis in bij dezelfde tussenpersoon. Het marktkraam van Defence, die klant is bij Musoni, ligt op tien meter van dat van Pamela, die geen klant is van Musoni. In de brand van maart 2019 verloren ze allebei hun volledige voorraad, en daarmee dus al hun inkomsten.

Na de brand werd de lening van Defence overgenomen door de verzekering van Musoni. Bovendien trokken medewerkers van Musoni meteen naar de markt om er de situatie vast te stellen, en zo kreeg Defence onmiddellijk een nieuwe lening om zijn activiteiten te hervatten. Hij is zeer positief over Musoni: “In tegenstelling tot andere financieringsinstellingen komen zij ter plaatse,  nemen  ze de telefoon op en antwoorden ze op e-mails. Zo voelen we ons niet aan ons lot overgelaten, want we merken dat ze met ons begaan zijn.” Zes maanden na het incident heeft hij 70% van zijn voorraad weer aangevuld en schat hij zijn netto-inkomen op 60% van dat   van februari 2019. Defence vindt wel dat Musoni “ook de voorraad zou kunnen verzekeren, in plaats van alleen het bedrag van de lening.” Alterfin meldde dit aan Musoni, waarna de instelling een   tijd later een nieuw verzekeringsproduct ontwikkelde dat ook de voorraad van de klant dekt.

Toen de brand uitbrak, had Pamela geen krediet. Toen zij zag “hoe efficiënt Defence door Musoni werd geholpen”, besloot ze eveneens bij hen een lening af te sluiten om haar voorraad aan te vullen en haar activiteiten te hervatten. Ze schat dat ze nu op 40% van haar voorraad en 50% van haar aanvankelijke inkomen  zit. Haar voorraad is weliswaar beperkter dan die van Defence,  maar dat komt omdat Defence behoorde tot de bestaande klanten van Musoni bij wie werd vastgesteld dat zij ‘in nood’ verkeerden, waardoor hij onmiddellijk een nieuwe lening kreeg.

Julie en Anthony

Musoni - Julie Musoni - Anthony

Julie en Anthony verkopen tweedehandskleding op twintig meter van elkaar. Julie is klant bij Musoni, Anthony niet. Alle koopwaar in beide kramen ging in vlammen op tijdens de brand van maart 2019. Net als bij Defence werd het uitstaande krediet van Julie gedekt door de verzekering en kreeg ze onmiddellijk een nieuwe lening om weer kleding in te kopen. Zo kon ze 50% van haar oorspronkelijke voorraad weer aanvullen, waardoor haar netto-inkomen momenteel 50% bedraagt van haar inkomen in februari  2019. Ze denkt  dat ze over vier maanden weer een even ruime keuze aan kleding zal kunnen aanbieden als voor de brand.

Anthony, daarentegen, moest na de brand zijn spaargeld aanspreken en hij besloot een lening aan te gaan bij een andere microfinancieringsinstelling. Hij zit momenteel op 20% van zijn voorraad en 5% van zijn aanvankelijke inkomen. Zijn nieuwe lening is niet verzekerd, en omdat hij al zijn spaargeld heeft opgebruikt om de schok van maart op te vangen, zou hij naar eigen zeggen zijn activiteiten niet kunnen voortzetten in geval van een nieuw incident. Na overleg met anderen realiseerde hij zich ook dat de rente op zijn krediet hoger lag dan bij Musoni. Bovendien had hij bij Musoni een hoger bedrag kunnen lenen. Maar Anthony kende Musoni niet. “Had ik het geweten”, zegt hij, “dan had ik zeker voor Musoni gekozen.”

Alterfin & Musoni: een gedegen partnerschap

Deze casestudy verklaart de keuze van Alterfin om met Musoni in zee te gaan. Alterfin wil immers samenwerken met instellingen die hun kwetsbare klanten ondersteunen in geval van problemen of externe schokken, om hen te behoeden voor grotere armoede en instabiliteit. Het sociale aspect van zulke instellingen staat centraal voor ons. Het feit dat Musoni een luisterend oor biedt en dicht bij zijn klanten staat, is dan ook een doorslaggevend argument voor onze samenwerking sinds 2014.

Over Musoni

Musoni, opgericht in 2010, is een Keniaanse microfinancieringsinstelling die zich richt op mensen met een laag inkomen en een beperkte toegang tot financiële diensten. De instelling heeft 14 vestigingen en ruim 37.000 klanten, voornamelijk micro-ondernemers die op het platteland wonen (69%). Bijna een derde van hen heeft een kleinschalige boerderij. Musoni maakt gebruik van de allernieuwste technologieën en is zelfs een unicum in de microfinancieringssector, in die zin dat het bedrijf na een geslaagde digitale transformatie volledig zonder contant geld of papier werkt. Alterfin ondersteunt Musoni sinds 2014.

Nieuwsoverzicht

Login