Kwartaalresultaten op 30 september 2017

Prestaties van de portefeuille

Het totaal van de investeringen van Alterfin, dat bestaat uit het kapitaal van de vennoten en fondsen van derden, bedroeg eind september 63 miljoen euro. Dat komt neer op een trimestriële stijging van 12,5 procent, voornamelijk dankzij de nieuwe investeringen in Azië (zie artikel ‘Alterfin in Azië’). De groei van de investeringen is ook te verklaren door het seizoensgebonden karakter van bepaalde landbouwproducten: cacao, rijst en karitéboter zijn gewassen waarvan de productie en oogst vooral in de periode juli - september financiering nodig hebben.

Kwaliteit van de portefeuille

De risicoportefeuille (leningen met een terugbetalingstermijn van meer dan 30 dagen) daalde in het derde trimester dankzij i) de afschrijving van twee leningen (die in het verleden al volledig in provisie werden genomen, deze beslissing heeft dus geen invloed op de resultatenrekening) en ii) de herschikking van de afbetalingstermijnen voor bepaalde leningen. We merken ook op dat er geen enkele nieuwe vertraging werd geregistreerd.

De netto risicoportefeuille (na aftrek van de provisies) is gedaald naar 3 procent, ten opzichte van 4 procent in het vorige trimester en 6 procent in december 2016. 

Voorlopige niet-geauditeerde financiële resultaten

Dankzij de groei van onze portefeuille, bleven de financiële en operationele inkomsten stijgen tijdens het derde kwartaal van 2017.  De financiële lasten, die in lijn liggen met de aangegane schulden om onze portefeuille in dollar te financieren, volgen ook de evolutie van onze kredietportefeuille.  De operationele kosten worden voornamelijk beïnvloed door de stijging van de personeelskosten ten gevolge van de versterking van het team. De hierboven vermelde verbetering van de kwaliteit van de portefeuille stabiliseert het niveau van waardeverminderingen. Het eindresultaat van het kwartaal werd echter negatief beïnvloed door wisselkoersverschillen van financiële beleggingen.

Alterfin eindigt het derde kwartaal van 2017 met een voorlopige positieve nettowinst van 650.273 euro.

boordtabel

resultatenrekening

Nieuwsoverzicht