Kwartaalresultaten 30/09/2019

Kwartaalresultaten op 30 september 2019

Prestatie van de portefeuille

Aan het eind van het derde kwartaal 2019 bedroeg de portefeuille 97,7 miljoen euro. Daarmee lag het totaal 12% hoger dan in het voorgaande kwartaal en 19% hoger dan in het derde kwartaal 2018.

In tegenstelling tot het vorige kwartaal is de belangrijkste groeifactor de toename van de activiteit in de duurzame landbouw. Het resultaat is een flinke stijging van het totaalbedrag in deze sector. Net als de voorgaande jaren begon in het derde kwartaal de grote cacao-oogst in West- Afrika, naast de start van de belangrijkste jaarlijkse rijstteelt in Cambodja en van de dadelteelt in Tunesië. In de dadelsector heeft Alterfin haar betrokkenheid bevestigd door een tweede organisatie te financieren die samenwerkt met een honderdtal dadelboeren. In de koffiesector zien we ook de seizoensgebonden tendens, met het einde van het seizoen in Centraal-Amerika en het begin van de oogst in Zuid-Amerika.

Wat de microfinancieringen betreft, hebben we in het derde kwartaal leningen aan bestaande partners in Latijns-Amerika, Oost-Afrika en Centraal-Azië verlengd en een nieuwe partner in Centraal-Azië gefinancierd. Deze instelling maakt, net als twee andere partners van Alterfin in West-Afrika, deel uit van het netwerk van de ‘Premières Agences de Microfinance’ (PAMF). Het PAMF-netwerk is een geheel van microfinancieringsinstellingen die voldoen aan een financiële en maatschappelijke vereiste.

Kwaliteit van de portefeuille

De netto risicoportefeuille (bestaande uit leningen met een betalingsachterstand van meer dan dertig dagen na aftrek van de waardeverminderingen die zijn genomen om het verliesrisico te dekken) was aan het eind van het derde kwartaal goed voor 4,1% van de netto portefeuille van Alterfin. Het percentage is vrij stabiel gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal en kan worden verklaard door de wanbetalingen van twee partners. Aangezien de vooruitzichten voor deze wanbetalingen bemoedigend zijn, werden er geen waardeverminderingen genomen. Er werden wel bijkomende waardeverminderingen geboekt op reeds noodlijdende leningen.

Tabel portefeuille 30/09/2019

Tussentijdse financiële resultaten

De groei van onze beleggingsportefeuille resulteerde in een stijging van de financiële en operationele inkomsten met 20% ten opzichte van september 2018. Aan het eind van dit derde kwartaal 2019 bedroegen die inkomsten meer dan 5 miljoen euro.

Daarnaast ging de uitbreiding van de portefeuille gepaard met een verwachte stijging van bepaalde kosten, vooral de operationele en financiële kosten, die verbonden zijn met het volume van de schulden aangegaan voor de financiering van onze portefeuille in dollar. Desondanks is de operationele en financiële marge van Alterfin tussen september 2018 en september 2019 met 13% gestegen. We verwachten een snellere aangroei van de portefeuille, waardoor we een stijging van de operationele marge tegen het einde van het jaar kunnen overwegen.

Het bedrag van de waardeverminderingen voor achterstallige kredieten bedroeg 556.784 euro aan het einde van de periode. Dit bedrag is hoger dan in 2018 maar ligt nog altijd in lijn met het jaarlijkse budget. Bovendien zouden bepaalde procedures voor de recuperatie van achterstallige kredieten tegen eind december afgerond moeten zijn. Tot slot merken we op dat het negatieve resultaat van de valutatransacties hoofdzakelijk toe te schrijven is aan onze investering in het kapitaal van een microfinancieringsinstelling in Nicaragua. De kredietportefeuille is daarentegen nog altijd volledig ingedekt tegen het wisselrisico.

Alterfin sluit het derde kwartaal 2019 af met een positief tussentijds resultaat van 559.558 euro.

Tabel financiële resultaten 30/09/2019

Nieuwsoverzicht

Login