Kwartaalresultaten op 31 december 2018

Prestatie van de portefeuille

De portefeuille beheerd door Alterfin, groeide in het laatste kwartaal met 10% en bereikte bijna 90 miljoen euro op 31 december 2018.

Het laatste kwartaal van 2018 wordt gekenmerkt door een sterke toename van de portefeuille in duurzame landbouw, die zijn oorsprong vond in belangrijke uitbetalingen aan cacao-organisaties in de Filippijnen en Ivoorkust en aan koffie-organisaties in Centraal-Amerika en Laos. Deze investeringen komen overeen met het begin van de oogst van deze producten ten noorden van de evenaar.

Over het hele jaar genomen kende de microfinancierings-sector de sterkste groei, vooral dankzij investeringen in Centraal-Azië. Deze relatieve stijging compenseerde ook de schommelingen in uitstaande bedragen gedurende het jaar die beïnvloed worden door seizoensgebonden investeringen in koffie in Centraal-Amerika. Toch is duurzame landbouw goed voor 60% van de cumulatieve uitbetalingen gedurende het jaar, tegenover 40% voor microfinanciering. Dit wijst op de voortdurende inzet van Alterfin om in landelijke gebieden aanwezig te zijn.

Gedurende het jaar kenden de investeringen in Afrika en Azië een sterke groei. Beide continenten kregen hierdoor een groter aandeel in de geografische spreiding van de financieringen van Alterfin. Nieuwe financieringen werden voor het eerst gemaakt in Indonesië, Kazachstan en Tunesië en Alterfin financierde in 2018 ook voor het eerst kaneel, patchoeli, dadels, avocado's, ananas en chia zaad.

Kwaliteit van de portefeuille

De netto risicoportefeuille (bestaande uit leningen met een achterstand van meer dan 30 dagen, na aftrek met waardeverminderingen om het risico van verlies te dekken) was sinds begin 2017 stabiel op 4%. Eind 2018 is die netto risicoportefeuille gedaald naar 1,5%. Deze aanzienlijke daling kan worden verklaard door bijkomende waardeverminderingen op achterstallige leningen, evenals de uitvoering van een hypotheekgarantie, waardoor een vordering in vaste activa werd omgezet.

Boordtabel

Financiële prestatie

Met een nettowinst van 1.010.371 euro voor het boekjaar 2018, bevestigt Alterfin zijn vermogen om een positief rendement te genereren, terwijl het trouw blijft aan zijn sociale missie. Ten opzichte van 2017 wordt dit resultaat voornamelijk beïnvloed door:

- De inspanningen om het gebruik van kapitaal gedurende het jaar te optimaliseren en de groei van de portefeuille van Alterfin te verzekeren. De portefeuille-inkomsten bereikten hierdoor 4.288.873 euro, wat een stijging is van 42% ten opzichte van 2017.
- De toename van het schuldvolume die nodig is om de ontwikkeling van onze dollarportefeuille te financieren en de aanzienlijke stijging van de rentevoeten in dollars wogen op de financiële kosten van Alterfin. Eind 2018 bedroegen de financiële kosten 1.689.263 euro.
- Het bedrag aan waardeverminderingen is voornamelijk het gevolg van een voorzichtig beheer van nieuwe achterstallige leningen. Het negatieve uitzonderlijke resultaat is te wijten aan de neerwaartse herwaardering van de aandelen die Alterfin heeft in een microfinancieringsinstelling in Nicaragua.
- De verschillende fiscale voordelen waarvan Alterfin kan genieten (notionele interestaftrek, uitstel van compenseerbare fiscale verliezen van 2016 en de vrijstelling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen) laten ons niet meer toe om te betalen vennootschapsbelasting verder te verlagen. De belastingen bedragen 198.967 euro voor 2018.

Resultatenrekening

Nieuwsoverzicht

Login