Kwartaalresultaten op 31 december 2020

PRESTATIE VAN DE PORTEFEUILLE

Ten opzichte van het derde kwartaal is de door Alterfin beheerde portefeuille lichtjes ingekrompen met 1,2% tot 82,28 miljoen euro. Op jaarbasis is de portefeuille met 16% gedaald. Deze inkrimping is toe te schrijven aan de COVID-19-crisis en aan de maatregelen die Alterfin heeft genomen om zowel haar partners als haar investeringen te beschermen. Wegens de gezondheidssituatie en doordat onze teams zich niet kunnen verplaatsen, blijft de financiering van nieuwe partners beperkt.

De portefeuille omgezet in Amerikaanse dollar, de munteenheid waarin 80% van onze investeringen plaatsvindt, is alleen in 2020 met 7,8% ingekrompen, wat het afgenomen activiteitsniveau relativeert. Het verschil met de procentuele verandering van de portefeuille in euro kan worden verklaard door de sterke koersstijging van de euro (+9,8%) in 2020.

De belangrijkste oorzaak van de inkrimping van de portefeuille is de daling van de uitbetalingen aan microfinancieringsinstellingen met 57% ten opzichte van 2019. De microfinancieringssector heeft namelijk te lijden onder de beperkingen op de verplaatsingen in de landen waar we actief zijn. Van de sectoren die door onze partners worden gefinancierd, zijn de non-foodhandel, de horeca, het toerisme en de grensoverschrijdende handel het meest getroffen. De landbouw en de handel in levensmiddelen zijn de sectoren die de pandemie het best hebben doorstaan.

Sinds het einde van het tweede kwartaal, met de opheffing van de beperkingen en de geleidelijke hervatting van de economische activiteit, konden uitbetalingen aan bestaande microfinancieringspartners plaatsvinden in Afrika (Marokko, DCR en Sierra Leone), Azië (Filippijnen, Tadzjikistan en Cambodja) en Centraal-Amerika (Nicaragua en Honduras).
De uitbetalingen aan de landbouwsector zijn zelfs met 5,6% gestegen in vergelijking met 2019, met name door een sterke toename van de uitbetalingen aan onze partners in de cacaosector (+12%).

Sommige door Alterfin beheerde fondsen bereiken in 2021 hun maturiteit. Andere partnerschappen worden momenteel onderzocht of concreet gemaakt, waardoor de portefeuille zal groeien. Deze partnerschappen zijn hoofdzakelijk gericht op het steunen van de landbouwsector, zodat Alterfin haar risiconiveau ook beter kan spreiden.

Eind 2020 was de portefeuille van Alterfin gelijk verdeeld over de drie regio's waar we actief zijn. Deze evolutie, die in 2016 is begonnen en de voorbije twee jaar in een stroomversnelling is geraakt, is in lijn met het doel van Alterfin om haar risiconiveau geografisch meer te diversifiëren.

De kwaliteit van de portefeuille is in het laatste kwartaal verbeterd dankzij de terugbetalingen van 7 partners die eerder in gebreke waren gebleven en is ten opzichte van 2019 stabiel gebleven. Het aantal geherstructureerde leningen daarentegen is in 2020 gestegen van 1 naar 18. Bijna alle herstructureringen hadden betrekking op microfinancieringsinstellingen, waarvan de activiteiten te lijden hebben onder de pandemie. Hoewel de onzekerheid blijft, zetten de hervatting van de economische activiteit en de start van de vaccinatiecampagnes in sommige landen ons aan tot voorzichtig optimisme. Alterfin blijft haar partners via haar lokale teams steunen en onderzoekt tegelijk de mechanismen om tegemoet te komen aan de aanvragen van nieuwe partners.

FINANCIËLE PRESTATIE

Toen we deze Alterfin Info schreven, was de jaarlijkse audit van de jaarrekening 2020 nog volop aan de gang. De raad van bestuur van Alterfin heeft de jaarrekening dus nog niet afgesloten.

De financiële resultaten van 2020 worden gepubliceerd op onze website, samen met alle documenten voor de Gewone Algemene Vergadering van 2021.

Nieuwsoverzicht

Login