Kwartaalresultaten op 31 december 2021

Prestatie van de portefeuille

De door Alterfin beheerde portefeuille is in de loop van het vierde kwartaal 2021 sterk gegroeid. De uitstaande kredietportefeuille steeg tussen september en december met 18% tot 85,6 miljoen euro. Op jaarbasis is de portefeuille met bijna 4% gestegen. Het is een eerste teken dat het activiteitsniveau geleidelijk weer regelmatiger wordt na de daling van 16% tussen 2019 en 2020.

De door Alterfin geïnvesteerde fondsenportefeuille (hoofdzakelijk dankzij het ingezamelde kapitaal) steeg met 10% tot 75,7 miljoen euro, vooral doordat er meer werd geïnvesteerd in de landbouwsector. De fondsen in beheer die door onze partners Quadia en Symbiotics zijn geïnvesteerd, zijn het afgelopen jaar meer dan verdubbeld tot 6,63 miljoen euro.

In 2021 bediende Alterfin 160 actieve partners, van wie er 128 eind december een lening hadden lopen. Hoewel de mogelijkheden als gevolg van de wereldwijde coronasituatie beperkt waren, hebben we het afgelopen jaar tien nieuwe partnerschappen afgesloten en drie andere partnerschappen opnieuw geactiveerd. Zeven van deze partnerschappen situeren zich in de microfinancieringssector. De zes andere hadden betrekking op de duurzame landbouw in de waardeketens van cacao, koffie, bonen en baobabpoeder.

Net als in 2020, wanneer de coronapandemie is begonnen, was de duurzame landbouw in 2021 de stuwende kracht achter de investeringen van Alterfin. De jaarlijkse uitbetalingen aan de landbouwpartners hebben het afgelopen jaar een recordniveau van meer dan 56 miljoen euro gehaald door de toegenomen activiteit van onze partners in de koffie- en cacaosector, samen goed voor 78% van de uitbetalingen. Deze toegenomen activiteit is vooral te verklaren door de verschillende seizoensgebondenheid van de voorbije jaren, waardoor onze partners meer kredietlijnen hebben aangewend.

De microfinancieringssector kende een gedeeltelijke heropleving na een bijzonder zwaar 2020. Dankzij de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen en de start van de vaccinatiecampagnes op internationaal niveau kon de economische groei worden voortgezet. In vele landen waar we actief zijn, en dan vooral in Latijns-Amerika, leidde dat tot een verbetering van de operationele en financiële prestaties bij onze partners. Maar hoewel we 20 miljoen euro aan de sector hebben uitbetaald in 2021, halen we nog altijd niet het niveau van vóór de coronacrisis (gemiddeld 25,5 miljoen euro uitbetaald aan microfinancieringsinstellingen in 2018 en 2019).

De kwaliteit van de portefeuille is in de loop van het kwartaal sterk verbeterd: het totale volume van de leningen met een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen is met 14% gedaald tot 8,9% (tegenover 9,9% eind 2020). Buiten enkele specifieke gevallen en de politieke situatie in Myanmar houden de meeste gevallen van wanbetaling verband met de negatieve gevolgen van de pandemie voor de microfinancieringssector. 17 leningen zijn momenteel geherstructureerd, waarvan 13 gevallen verband houden met de coronacrisis.

Financiële prestatie

De jaarlijkse audit van de jaarrekening 2021 is nog volop aan de gang. De raad van bestuur van Alterfin heeft de jaarrekening dus nog niet afgesloten. De financiële resultaten van 2021 zijn vanaf half april terug te vinden op onze website.

Nieuwsoverzicht

Login