Kwartaalresultaten op 31 maart 2018

Prestatie van de portefeuille

Tijdens het eerste semester van 2018 werd de groei van de portefeuille voortgezet. Eind maart 2018 bedroeg de waarde ervan 74 miljoen euro. Dat is een groei van 6% gedurende het trimester. Die groei wordt verklaard door nieuwe investeringen in Centraal- en Zuidoost-Azië in microfinancieringsinstellingen en door talrijke hernieuwingen van leningen aan koffiepartners in Centraal-Amerika. 

Kwaliteit van de portefeuille

Ook de kwaliteit van de portefeuille is er tijdens het voorbije kwartaal op vooruitgegaan. De omvang van de risicoportefeuille (leningen met een betaalachterstand van meer dan 30 dagen) neemt sinds juni 2016 gestaag af, meer bepaald door de terugbetalingen van partners die voordien in gebreke waren gebleven. 

Bovendien is ook de netto risicoportefeuille - de risicoportefeuille na aftrek van de provisies die aangelegd werden op basis van het risico dat leningen niet gerecupereerd zouden kunnen worden - verminderd tot 2% van de portefeuille, tegenover 3% in het vorige kwartaal. 

Financiële resultaten

De financiële en operationele inkomsten uit onze investeringsportefeuille bedroegen 1.293.974 euro op 31 maart 2018. De financiële lasten, die gelinkt zijn aan het volume schulden dat we aangegaan zijn om onze portefeuille in dollar te financieren, volgen eveneens de evolutie van de kredietportefeuille. Tijdens het eerste kwartaal van 2018 moesten we geen waardeverminderingen inschrijven wegens kredieten in gebreke. Het eindresultaat van het kwartaal werd echter wel negatief beïnvloed door wisselkoersverschillen die verband houden met het onevenwicht tussen het volume activa en het volume schulden in dollar. Dat onevenwicht wordt in de loop van de volgende maanden verminderd. 

Alterfin sluit het eerste kwartaal van 2018 af met een tussentijds positief resultaat van 299.914 euro. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 vertegenwoordigt dat een groei van 190%.

boordtabel Q1 2018

*Voorlopige niet-geauditeerde resultaten

Nieuwsoverzicht

Login