Najil Cab: imkers in Yucatán, Mexico

Het verhaal van de coöperatie Najil Cab, partner van Alterfin sinds 2018 in de Mexicaanse regio Yucatán, begint wanneer twee jonge ondernemers, de ene een bioloog en de andere een dierenarts, elkaar ontmoeten op de universiteit. Ze zijn zelf ervaren imkers en zetten programma’s op met lokale producenten. Hun werk rond sociaal en ecologisch geëngageerde bijenteelt mondt uiteindelijk uit in een heuse coöperatie.

Hun missie: innoveren in de bijenteelt door professionele diensten aan te bieden die een positieve invloed hebben op de productie, de gezondheid en het onderhoud van de bijenteelt in de staat Yucatán.

Hun visie: een voortrekkersrol spelen op het gebied van best practices qua beheer en gezondheid in de bijenteelt door de promotie van biologische productiemiddelen en kwaliteitsvolle diensten voor de bijenteelt in de staat Yucatán.


Alterfin was onder de indruk van de groei en de sociale impact van deze organisatie en besloot in 2018 de activiteiten van Najil Cab rond de inzameling en verkoop van honing te financieren. Om deze steun kracht bij te zetten en de balans van onze partner te versterken, hebben we onlangs aan het sociaal fonds Kampani, waarvan we medeaandeelhouder en stichtend lid zijn (zie kader onderaan), gevraagd om een achtergestelde lening op lange termijn te verstrekken. Kampani heeft hier gevolg aan gegeven en in januari 2021 een extra financiering toegekend en uitbetaald.

Najil Cab (“huis van de bijen” in het Maya) sluit op alle vlakken aan bij de missie van Alterfin: kleine producenten ondersteunen voor wie de bijenteelt een belangrijke bron van inkomsten is, samenwerken met een organisatie die verschillende diensten en steun biedt aan landbouwers, en een milieuvriendelijke activiteit met een grote sociale impact financieren.

Laten we niet vergeten dat voor de oude Maya’s de bijenteelt zo belangrijk was dat ze een god van de bijen en de honing vereerden, Ah Mucen Kab genaamd. Deze activiteit is dus ook gebaseerd op een grote traditie en eeuwenoude kennis, wat verklaart waarom de meeste imkers tot de autochtone bevolking behoren en vaak al decennialang op kleine schaal met een tiental bijenkasten werken. Zij kozen ervoor zich te vestigen in een streek omringd door natuurparken, ver van de intensieve landbouw en veeteelt, ideaal voor de honingproductie. 

 

Het succes van dit project blijkt uit het aantal bijenhouders en de verkoop op gespecialiseerde markten, met een toenemend aantal gecertificeerde producenten. Gezien het interessante groeipotentieel en de drievoudige impact op financieel, sociaal en ecologisch vlak is Najil Cab eigenlijk een emblematische partner van Alterfin. 

Vanuit milieuoogpunt stimuleert de bijenteelt de bestuiving en dus de productiviteit van de omliggende bos- (en landbouw-)ecosystemen. Bijen zijn dan ook van essentieel belang voor de gezondheid van de ecosystemen en het milieu en voor het behoud en de verrijking van de biodiversiteit.

Vanuit sociaal oogpunt engageert Najil Cab zich ervoor om het leven van de imkers en hun gemeenschappen te versterken en te verbeteren door hun honing aan te kopen tegen 10 tot 15% boven de marktprijs. Voor veel leden van Najil Cab is honing de belangrijkste (en soms zelfs de enige) bron van inkomsten, naast vee- en groenteteelt. Zonder de steun van Najil Cab, die hun honing koopt en verkoopt, zouden veel gezinnen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De coöperatie werkt overigens uitsluitend met plattelandsgemeenschappen.

Naast de verkoop van hun honing tegen een voordelige prijs biedt Najil Cab ook technische ondersteuning aan alle leden. De technici van de organisatie bezoeken vaak imkers om opleidingen te geven over de gezondheid, voortplanting en voeding van de bijen, over bloeiperiodes of het milieu. Deze opleidingen zijn gratis voor de imkers omdat ze worden gefinancierd met de inkomsten uit de honingverkoop.

In 2020 telde de coöperatie 1063 honingproducenten, tegenover 547 in 2017, vóór de eerste lening van Alterfin. De verschillende diensten en voordelen die Najil Cab aanbiedt, maken van de coöperatie een erg aantrekkelijk alternatief voor imkers in de regio. En dankzij de financiering van Alterfin wordt het mogelijk om deze steun en dienstverlening voort te zetten en verder uit te breiden.

Onze steun tijdens de coronacrisis                                                                                            

Met een nieuwe uitbetaling in mei van dit jaar heeft Alterfin haar engagement ten aanzien van deze organisatie nogmaals bevestigd.

Sinds het begin van de coronacrisis werd onze partner met tal van uitdagingen geconfronteerd: vertraging van de logistieke operaties, uitgestelde betalingen van de kopers, onvoorziene uitgaven voor de verbetering van de uitrusting en de aankoop van preventiemateriaal (hygiënekits met handgel en mondmaskers voor de producenten). Toch slaagde de coöperatie erin om haar leden technische en financiële steun te blijven bieden en het jaar 2020 af te sluiten met een positief financieel resultaat – een mooi bewijs van de veerkracht van de organisatie.

“Wij zijn erg dankbaar voor het vertrouwen dat Alterfin in het hele team van Najil Cab heeft gesteld, want zonder jullie steun in dit jaar vol tegenslagen hadden we onze activiteiten niet kunnen voortzetten.”

Ook in 2021 is het van essentieel belang dat Najil Cab zich kan blijven inzetten voor de bijenhouders. Bijgevolg was extra steun en financiering van Alterfin broodnodig. Dankzij de nieuwe uitbetaling beschikt de coöperatie weer over de nodige middelen om haar missie voort te zetten en ondersteuning te blijven bieden aan haar leden, voor wie de honingproductie vaak het enige bestaansmiddel vormt.

“Wij zijn heel dankbaar voor de financiering van Alterfin, die het mogelijk heeft gemaakt om alle bijenhouders in het gebied te steunen en een bron van inkomsten te bieden in deze stressvolle tijden. Hierdoor zijn tal van gezinnen – hoofdzakelijk inheemse Maya’s – gered.”
“De financiering van Alterfin heeft onze activiteiten en die van alle aangesloten imkers aanzienlijk verbeterd, met een meetbare impact op de levenskwaliteit van al deze gezinnen.”

KAMPANI

Alterfin heeft samen met enkele ngo’s (waaronder Vredeseilanden en Louvain Coopération) en privé-investeerders een investeringsfonds met maatschappelijke impact opgericht: Kampani. Dit fonds is bestemd voor landbouworganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië die te groot zijn om in aanmerking te komen voor microkredieten, maar te klein om een lening van een klassieke bank te verkrijgen.

Kampani steunt specifiek kleine en middelgrote landbouwbedrijven door een participatie te nemen in de vorm van aandelen of door een achtergestelde schuld te verstrekken, en zo de solvabiliteit van de partners te versterken. Kampani speelt ook een actieve rol in het bestuur van de gefinancierde organisaties, via een mandaat in de raad van bestuur. Deze aanpak maakt het mogelijk om de partner op lange termijn strategisch te versterken.

Als u extra steun wil bieden aan de imkers van Yucatán, of als u vennoot wil worden om onze vrienden van Najil Cab en duizenden andere producenten in ontwikkelingslanden te helpen, aarzel dan niet om in te tekenen op aandelen van Alterfin!

Van 15 juni tot 15 juli ontvangt u per schijf van 10 aandelen een Oxfam cadeaubon ter waarde van 5 euro. Een geweldige manier om de vele heerlijke producten van onze partners te ontdekken!

Nieuwsoverzicht

Login