Onze CO2-voetafdruk

JAARLIJKSE CO2-UITSTOOT PER VOLTIJDS EQUIVALENT

Het milieubewustzijn van onze coöperatie komt ook tot uiting in onze dagelijkse activiteiten. Voor de interne werking kiest het team van Alterfin namelijk bewust voor een duurzame aanpak. Enkele voorbeelden daarvan zijn de dagelijkse consumptie van gecertificeerde producten, het sorteren van ons afval, het gebruik van gerecycleerd papier en ecologische onderhoudsproducten en de keuze voor alternatieve mobiliteitsoplossingen (al onze medewerkers reizen per openbaar vervoer, per fiets of te voet).

Door in de continenten waar we actief zijn lokale investment managers aan te werven, kunnen we bovendien het aantal transcontinentale vluchten flink beperken. Dit alles bewijst hoe belangrijk wij het vinden om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. De uitstoot, uitgedrukt in ton CO2-equivalent per voltijds equivalent, is sinds 2017 gedaald, en daar heeft de de samenwerking met lokale consultants in grote mate toe bijgedragen.

COMPENSATIE VAN DE CO2-UITSTOOT

Om haar CO2-impact te compenseren, werkt Alterfin samen met Acopagro, een coöperatie van cacaoproducenten in de regio San Martín in het noorden van Peru. Ieder jaar financieren we de aanplanting van bomen bij de producenten die lid zijn van deze coöperatie. De hoeveelheid CO2 die de bomen tijdens hun levensduur zullen opvangen, stemt overeen met onze CO2-uitstoot van het voorgaande jaar.

MINDER CO2-UITSTOOT DANKZIJ DE KEUZE VAN ONS KANTOOR

In mei 2019 verhuisde Alterfin naar Mundo-Madou, waar de kantoren op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier worden uitgebaat. De milieu-impact wordt geminimaliseerd: enerzijds door het ontwerp van het gebouw en anderzijds door een gedeeld gebruik van de beschikbare faciliteiten, zoals bijvoorbeeld keuken en eetruimte. Hun gebouwen zijn ontworpen om hun impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken (energie, water, afval, mobiliteit, biodiversiteit, hergebruik en recycling) en zo tegemoet te komen aan onze wens om steeds verder te gaan in onze inspanningen om het milieu te beschermen.

Meer info op Mundo-Madou

ONZE CONSUMPTIE OP KANTOOR

Als sociale investeerder actief in eerlijke handel mocht Alterfin twee keer een 'Havelaar' ontvangen. Deze beloning wordt door Max Havelaar België uitgereikt aan alle bedrijven die dagelijks gebruik maken van producten van het fair trade label.

Alterfin ontving een ‘Havelaar – 2 sterren’ voor het exclusieve gebruik van fair trade producten op de werkvloer, zoals koffie, thee, suiker, snacks, fruitsap, etc.

ONZE ANDERE KLEINE DAGELIJKSE GEBAREN
  • Consumptie van fair trade koffie, thee en chocolade
  • Consumptie van biologische/fair trade taarten en koekjes voor vergaderingen
  • Bestellingen bij Green Attitude en/of Exki en andere biologische cateraars
  • Bestellingen bij fair trade & biologische traiteurs voor de Algemene Vergadering & het Team Seminar
  • Gebruik van gerecycleerd papier
  • Gebruik van kraantjeswater om het gebruik van plastic flessen te vermijden

Nieuwsoverzicht

Login