Onze partners worden met zorg geselecteerd

Eenmaal het kapitaal is ingezameld, moet het in duurzame projecten worden geïnvesteerd volgens de doelstellingen voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties (DOD's) zijn vastgesteld.

Door de aard van onze activiteiten dragen we bij Alterfin sowieso al bij aan verschillende DOD's. Door voornamelijk steun te bieden aan micro-ondernemers en kleine producenten die zich bezighouden met duurzame en familiale landbouw, strijdt Alterfin mee tegen armoede, honger en genderongelijkheid. Alterfin streeft ook naar waardig werk en duurzame economische groei met respect voor het milieu.

Hierna volgen we stap voor stap de aanpak die Alterfin hanteert om partners te selecteren.

Kredietaanvraag en voorselectie

Een potentiële partner dient een financieringsaanvraag in. Vaak wordt het eerste contact gelegd via gemeenschappelijke partners (ngo’s of bestaande partners uit het Zuiden) of via prospectie door onze kredietbeheerders. Er wordt een voorselectie gedaan om te controleren of de potentiële partner aan bepaalde minimum voorwaarden voldoet.

Analyse ter plaatse

Als de voorselectie positief uitvalt, doet een kredietbeheerder van Alterfin een grondige analyse ter plaatse. Hij ontmoet de partner en analyseert een reeks institutionele, maatschappelijke en financiële indicatoren. Dit bezoek is van essentieel belang om de institutionele en financiële levensvatbaarheid van de partners na te gaan, een vertrouwensrelatie op te bouwen en zich ervan te vergewissen dat de lening daadwerkelijk zal worden gebruikt ten gunste van personen die maatschappelijk en financieel buiten spel staan.

Beslissing van het kredietcomité

Als de analyse (in ons jargon ‘due diligence’ genoemd) positief uitvalt, wordt het dossier overgemaakt aan het kredietcomité, dat de eindbeslissing
neemt over de financiering.

Goede relaties onderhouden

Nadat de lening wordt uitbetaald, onderhoudt de kredietbeheerder veelvuldige contacten met de gefinancierde partners en bezoekt hen ongeveer eens per jaar.

En zo verder...

Nadat de lening wordt terugbetaald, kan de partner als hij dat wenst een nieuwe kredietaanvraag indienen. In tal van gevallen is de tweede lening, na een eerste goede samenwerking hoger dan de eerste. Zo wordt de groei van de partners op lange termijn ondersteund.

Er is meer!

Het is de missie van Alterfin om de levensomstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde personen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarom evalueren we tijdens de volledige duur van onze investeringen niet enkel het financiële aspect, maar ook ook de impact van elke lening. Het kan hier gaan om een directe impact op de gefinancierde instelling, of een indirecte impact op de eindbegunstigden, en we laten ons door deze impact ook altijd leiden in onze beslissingen. Wij nemen de ecologische en sociale impact van elke investering in overweging, maar ook het additionele aspect van Alterfin en haar toegevoegde waarde op de partners. Op deze manier kunnen wij weloverwogen beslissingen nemen, de voordelen van onze activiteiten aantonen, en ook dag in dag uit bijleren om onze activiteiten te blijven verbeteren.   

Onze impactstudies

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Onze partners

Ondek ons Jaarverslag

Wilt je kleine producenten in ontwikkelingslanden ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis?Teken in op aandelen!

Nieuwsoverzicht

Login