Onze prestatie in 2017

Sociale prestatie

Met haar financieringen wil Alterfin de levenskwaliteit verbeteren van duizenden gezinnen die maar moeilijk toegang tot financiële diensten krijgen. In totaal bereiken de partners van Alterfin 1,8 miljoen mensen, terwijl Alterfin met haar financieringen 116.705 gezinnen rechtstreeks ondersteunt. 64% van de mensen die we bereiken leeft in landelijke gebieden waar de financiële uitsluiting het grootst is. En 55% is vrouw, een bevolkingsgroep die bij de armste groepen oververtegenwoordigd is. De investeringen van Alterfin dragen bij aan meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In het Jaarverslag 2017 vindt u, van pagina 17 tot 31, een overzicht van de belangrijkste initiatieven die Alterfin en haar partners genomen hebben om op een positieve manier de talrijke maatschappelijke, financiële en ecologische problemen te helpen oplossen. 

Prestatie van de portefeuille

De investeringsportefeuille die Alterfin beheert was eind 2017 opgelopen tot 69,8 miljoen euro. Het grootste deel van die investeringen (71%) is rechtstreeks afkomstig uit het maatschappelijke kapitaal van Alterfin. De rest wordt gevormd door fondsen die Alterfin voor derden beheert. In de loop van 2017 kende die portefeuille een groei van 4% terwijl hij tegelijk een ruimere geografische spreiding kreeg. Azië en Afrika hebben tot die groei bijgedragen. De spreiding van de portefeuille over de sectoren was eind 2017 sterk vergelijkbaar met die in 2016 - microfinanciering vormt nog altijd de meerderheid van onze investeringen. We wijzen er nochtans op dat we met de introductie van de duurzame visvangst en viskweek, en van teelten zoals kokosolie, asperges en passievruchten het aanbod landbouwproducten hebben uitgebreid.

Kwaliteit van de portefeuille

In 2017 bleef de kwaliteit van de portefeuille één van de belangrijkste aandachtspunten voor Alterfin. Het voorbije jaar is de kwaliteit ervan significant verbeterd: op het einde van 2017 jaar bedroeg het aantal leningen met achterstallige betalingen 12%, tegenover 18% een jaar voordien. Die verbetering van de kwaliteit van de portefeuille is te danken aan de terugbetaling van verscheidene achterstallige kredieten, maar ook aan de keuze van Alterfin om leningen, waarvan geoordeeld werd dat ze niet meer te recupereren zijn, uit de portefeuille te halen.  

Meer informatie over de prestatie en de kwaliteit van de portefeuille in 2017 vindt u in het jaarverslag, van pagina 8 tot 15.

Financiële resultaten

Met een nettoresultaat van 1.127.001 euro over het boekjaar 2017 heeft Alterfin weer de weg naar het rendement gevonden, hoofdzakelijk dankzij de ontwikkeling van een evenwichtigere portefeuille en de inspanningen om achterstallige kredieten te recupereren. Een gedetailleerde analyse van onze financiële resultaten leest u in het Jaarverslag 2017 van pagina 32 tot 39.

boordtabel

resultatenrekening

Ontdek het Jaarverslag 2017

Nieuwsoverzicht

Login