Oxus - Ondersteuning van de meest kwetsbaren

Vandaag is het meer dan ooit nodig om ondernemers en landbouwers te blijven steunen, vooral tijdens de coronapandemie. Onze microfinancieringspartners doen hun uiterste best om duizenden kansarme gezinnen en kleine bedrijven over de hele wereld ondersteuning te bieden. Sommige hebben alleen wat meer flexibiliteit nodig om weer in het zadel te klimmen, andere zijn afhankelijk van langdurige financiering om hun activiteiten te kunnen aanhouden. 

Lokale bedrijven behoren tot de grootste slachtoffers van deze pandemie. Het is dan ook essentieel om microfinancieringsinstellingen te steunen, die op hun beurt deze hele economie zuurstof geven. Daarbij is het vaak noodzakelijk om een bestaande lening te herstructureren.

DE HERSTRUCTURERING VAN EEN LENING TER ONDERSTEUNING VAN OXUS TIJDENS DE PANDEMIE

OXUS Tadzjikistan maakt deel uit van een internationaal netwerk dat alle vormen van duurzame productie ondersteunt. Deze microfinancieringsinstelling (MFI) is een belangrijke kredietverstrekker voor meer dan 14.500 klanten. Als reactie op de gevolgen van de pandemie heeft de MFI haar steun aan haar klanten versterkt door afbetalingsregelingen te herzien en leningen te blijven verstrekken aan wie er nog steeds afhankelijk van is. Op onze beurt hebben wij bij Alterfin, in overleg met andere internationale sociale investeerders, 500.000 USD toegekend aan OXUS Tadzjikistan om voor voldoende financiering en ondersteuning te zorgen. We hebben ook andere faciliteiten, zoals het herzien van bestaande afbetalingsregelingen, beschikbaar gesteld voor tal van partners in nood. COVID-19 dreigt jaren van economische winst teniet te doen en onze strijd tegen armoede te bemoeilijken. Maar wij gaan de uitdaging aan en zijn vastberaden om de negatieve effecten van deze crisis zoveel mogelijk te verzachten.

FINANCIERING VAN ALTERFIN: ONDERSTEUNING VOOR OXUS EN PLATTELANDSGEMEENSCHAPPEN IN CENTRAAL-AZIË OP HET JUISTE MOMENT

In 2005 vloeide de groep OXUS voort uit een programma voor voedselsoevereiniteit dat in 1997 was opgestart. Deze eerste microfinancieringsinstelling in Tadzjikistan had als doel plattelandsgemeenschappen te helpen om zich economisch en duurzaam te ontwikkelen, met microfinanciering als hefboom.

In 2015 werd Centraal-Azië zwaar getroffen door de economische crisis in Rusland. De waarde van de plaatselijke munteenheden ten opzichte van de dollar kelderde, waardoor de microfinancieringssector – destijds sterk gedomineerd door de dollar – aan het wankelen kwam. Vele investeerders keerden microfinancieringsinstellingen in de regio, zoals OXUS Tadzjikistan, de rug toe. Alterfin speelde toen opnieuw een pioniersrol door een nieuwe lening in de lokale munteenheid te verstrekken aan OXUS Tadzjikistan. Zo kon de organisatie haar activiteiten voortzetten en nieuwe kredietverstrekkers aantrekken.

Alterfin heeft toen, in tegenstelling tot traditionele kredietverstrekkers, geen garantie geëist (die de MFI ook niet had kunnen geven) en de lening snel uitbetaald, maar bovenal werd OXUS Tadzjikistan minder gevoelig voor wisselkoersen dankzij de lening in de lokale munteenheid. Die had zowel op de instelling als op haar klanten een positief effect, en sindsdien is het aantal kredietverstrekkers blijven groeien. Ook de werking is geoptimaliseerd en het aantal begunstigden is toegenomen, waardoor deze groep de lokale economie kan schragen door kleine producenten te helpen.

OXUS Tadjikistan richt zich op activiteiten op het platteland, waar 81% van haar klanten gevestigd zijn.

Ongeveer 34% van de klanten gebruikt hun lening voor de financiering van handelsactiviteiten en diensten, terwijl ongeveer 38% het geld gebruikt voor veeteelt en tuinbouw.

 Vrouwen vertegenwoordigen 40% van het klantenbestand van OXUS Tadzjikistan.

Nieuws van andere partners in deze coronatijden: SCEBCADESA, Casil

Wilt je kleine producenten in ontwikkelingslanden ondersteunen tijdens de COVID-19-crisis?Teken in op aandelen!

Nieuwsoverzicht

Login