Wat is de meerwaarde van Alterfin aandelen?

De investeringen van Alterfin in ontwikkelingslanden bereiken rechtstreeks meer dan 92.000 families en onrechtstreeks bijna 3,7 miljoen mensen in 2019. De personen die bereikt worden door het werk van Alterfin zijn hoofdzakelijk vrouwen (60%) en leven voornamelijk op hetplatteland (64%). Een kapitaalaangroei voor Alterfin betekent dat nog meer mensen in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot de financiële markt, om krediet te krijgen of om te kunnen sparen. Door in Alterfin te beleggen, helpt u dus rechtstreeks tienduizenden boeren en kleine producenten uit ontwikkelingslanden, die in de steek worden gelaten door de traditionele financiële instellingen, om hun toekomst in eigen handen te nemen en hun levenskwaliteit te verbeteren. 

10 goede redenen om in Alterfin te investeren:

1. Alterfin, dat is meer dan 25 jaar ervaring

Alterfin investeert sinds 1994 in microfinancieringsinstellingen en duurzame landbouw in ontwikkelingslanden. Dankzij de expertise die we doorheen de jaren hebben opgebouwd, weten we de perfecte balans te vinden tussen risico en impact, en kunnen we dus zwakkere organisaties ondersteunen. 

2. Wij gaan waar anderen niet gaan

Organisaties op het platteland worden het vaakst getroffen door armoede, en net daarom gaan we op zoek naar investeringsmogelijkheden in deze gebieden. Als pionier in ‘impact investing’ financieren we zwakkere instellingen die vaak worden verwaarloosd door traditionele investeerders. We geven ze de kans om op een duurzame manier te groeien en zo een betere toekomst te bieden aan hun klanten of producenten. In totaal bereiken we maar liefst 3,7 miljoen kwetsbare boeren en hun families.

3. Een 100% duurzame investering

Duurzaamheid zit in ons DNA en staat centraal in alles wat we doen. Daarom selecteren we enkel partners met een sterk sociaal en ecologisch engagement. Bovendien verzekert het Solidaire Financiering Label van onze aandelen onze vennoten ervan dat hun investering zowel ethisch als solidair is.

4. Eén bijdrage, een constante (her)investering             

In tegenstelling tot traditionele ontwikkelingssamenwerking in de vorm van donaties, die slechts eenmalig worden gebruikt, maakt jouw investering in coöperatieve aandelen keer op keer het verschil. Zodra één van onze partners een lening terugbetaalt, wordt het geld weer gebruikt om een volgende organisatie te ondersteunen. Zo zal jouw bijdrage bijvoorbeeld het ene jaar gebruikt worden voor de financiering van een honingproducent in Guatemala, en het jaar daarna voor de steun aan een microfinancieringsinstelling in Cambodja.

5. Een toegankelijke investering 

Je hoeft voor een investering in Alterfin geen enorme bedragen neer te tellen. Als particulier kost een aandeel je 62,50 euro, als rechtspersoon is dat 250 euro. En elke euro telt, want ons volledige kapitaal wordt continu ingezet voor de financiering van onze partners. 

6. Het is jouw coöperatie!

Als je aandelen koopt, dan word je eigenlijk mede-eigenaar van onze coöperatie. Zo verenigen we vandaag al meer dan 6000 individuen die allemaal geloven in de sociale missie van Alterfin en zo hun steentje willen bijdragen aan een betere toekomst voor miljoenen kwetsbare boeren over de hele wereld. Je word ook elk jaar uitgenodigd op de Algemene Vergadering en mag mee beslissen wat er met je geld gebeurt. 

7. Transparantie

We vinden het belangrijk dat onze vennoten weten in welke projecten hun geld geïnvesteerd wordt. Daarom sturen we een driemaandelijkse nieuwsbrief met updates over de partners, investeringsportefeuille en financiële resultaten van Alterfin. Als vennoot kan je ons ook op eender welk moment contacteren met jouw vragen.

8. Een belastingvermindering van 5%

Alterfin is officieel erkend als Ontwikkelingsfonds. Daarom kan je als particulier met minimaal 7 aandelen genieten van een belastingvermindering van 5% op je investering. Om van dit voordeel te genieten, moet je je aandelen wel gedurende 5 jaar bijhouden. 

9. Een dividend

Naargelang de behaalde resultaten en de stemming op de Algemene Vergadering, kan er een dividend uitgekeerd worden. We kunnen de uitkering van een dividend echter niet garanderen. 

10. Vrijstelling van roerende voorheffing en verlaagde roerende voorheffing

Ben je belastingplichtig in België? Dan is de eerste schrijf van 812 euro aan dividenden op aandelen vrijgesteld van roerende voorheffing. 

Meer info over deze voorwaarden

                       Je bent overtuigd en wil meteen vennoot worden? 
                                          Vul dan het intekenformulier in!

                                                Intekenformulier

En wat zijn de risico’s?

Zoals iedere belegging in aandelen, houdt ook de belegging in Alterfin-aandelen bepaalde risico’s in (bijv. kredietrisico, liquiditeit, uistapvoorwaarden,
enz.). De risico’s zijn beschreven in de Prospectus 2022.

Nieuwsoverzicht

Login