Zuidpartners kiezen voor groene oplossingen: overzicht van de ecologische initiatieven

Duurzaamheid is niet mogelijk zonder een duurzame omgang met het milieu. De opwarming van de aarde brengt heel wat problemen met zich mee. Er zijn echter oplossingen voorhanden en er bloeien sommige lokale initiatieven. Ontdek de groene kracht van de natuur!

Duurzame landbouw financieren

De landbouwsector wordt zwaar getroffen door de klimaatverandering. Alterfin investeert 24 miljoen euro in 59 partnerorganisaties die actief zijn op het gebied van duurzame landbouw. Op die manier financiert Alterfin ruim 100.000 kleine boeren en producenten over de hele wereld. Samen goed voor 420.000 hectare duurzaam bewerkte grond en 19 verschillende landbouwproducten. 90% van hun productie is bovendien gecertificeerd (fair trade, biologische landbouw of een andere certificering zoals UTZ of Rainforest Alliance). Al deze labels leggen milieunormen op die de producenten moeten naleven. De productie gebeurt dus op een milieuvriendelijke wijze.


Met de financieringen van Alterfin krijgen kleine boeren de kans om hun leven in eigen handen te nemen door duurzame en biologische landbouwproducten op de markt te brengen.

Verjonging en sanering van cacaoplantages in Ivoorkust

Met 1,3 miljoen ton cacaobonen per jaar, is Ivoorkust goed voor 40% van de totale wereldproductie. Meer dan 1 miljoen mensen werken er in de cacaosector. De productie van cacao genereert ongeveer 30% van de exportopbrengsten en vertegenwoordigt meer dan 10% van het BBP. De economische en sociale welvaart van het land hangt dus in sterk mate af van dit product. Het voortbestaan van de Ivoriaanse cacaoteelt wordt echter bedreigd door een hele reeks factoren, zoals de toenemende ouderdom van de plantages en de moeilijkheid om nieuwe aanplantingen te doen als gevolg van het verdwijnen van de bossen.


Om dit probleem aan te pakken, heeft onze partner Ecookim een proefproject opgezet in samenwerking met Rainforest Alliance. Alterfin en Impact Assets staan in voor de financiering en responsAbility zorgt voor de technische ondersteuning. In totaal zullen 335 leden van Ecookim meewerken aan de vernieuwing en sanering van hun plantages. Op die manier zorgt dit project voor de instandhouding en verjonging van de cacaobomen, met als resultaat een hogere opbrengst voor de boeren.

Jonge cacaobomen worden geplant bij onze partner Ecookim in Ivoorkust. © Rainforest Alliance

Alterfin plant 8.000 bomen in het Peruaanse Amazonegebied

Alterfin financiert het herbebossingsproject van onze partner, Acopagro in de buurt van San Martin in het Peruaanse Amazonegebied. Dit project bestaat erin om op de cacaoplantages van de landbouwers inheemse boomsoorten aan te planten. De bedoeling is om bos- en landbouwmodellen te ontwikkelen die het voorbestaan van de cacaoteelt op lange termijn kunnen veiligstellen. In 2014 en 2015 werden door het engagement van Alterfin 8.000 bomen geplant.

Het herbebossingsteam van Acopagro in Peru. Dankzij Alterfin werden 8.000 bomen geplant in 2014 en 2015.

Zonne-energie en minder houtverbruik door microkredieten

Microfinancieringsinstellingen bieden ook financiële ondersteuning aan milieuprojecten. Hoewel marginaal in vergelijking met het totale financieringsaanbod, draagt ‘groene’ microfinanciering aanzienlijk bij tot duurzame ontwikkeling door micro-ondernemers. Zo verleent Fondesurco, onze partner in Peru, microkredieten voor de aankoop van zonnepanelen en ovens die minder hout verbruiken. Hoewel het energieverbruik in ontwikkelingslanden veel lager ligt, is 50% van de energieconsumptie bestemd om te koken en gaat 20% van het gezinsinkomen op het platteland naar de aankoop van hout en houtskool voor de keuken. Dankzij verbeterde, zuinige ovens wordt er veel minder brandhout gekapt in de bossen.

Boslandbouw: mengen om beter te oogsten

Boslandbouw (of agroforestry) is het combineren van bomen met grassen of gewassen op hetzelfde perceel om een betere opbrengst te verkrijgen. ‘Boslandbouwers’ planten verschillende soorten bomen en gewassen die goed bij elkaar passen, onderling bescherming bieden tegen parasieten en de wederzijdse groei bevorderen. Hierdoor zijn er veel minder meststoffen en vooral minder bestrijdingsmiddelen nodig dan in de klassieke intensieve landbouw.

Boslandbouw helpt ook om bodemerosie, verzilting en overstromingen te voorkomen. Zowel de bodemkwaliteit als de biodiversiteit vaart er dus wel bij.


Meerdere partners van Alterfin doen aan boslandbouw, wat naast de reeds vermelde milieuvoordelen ook een grotere opbrengst voor de boer oplevert.

Op deze plantage staan koffie- en bananenplanten, limoengras en decoratieve planten door elkaar. Na de koffieoogst wordt het limoengras gerooid en door de boeren verkocht aan hun coöperatie Cocafcal, partner van Alterfin. Zo genieten ze van extra inkomsten en blijft de kwaliteit van hun plantages behouden.

Een betere productie dankzij biologische meststoffen

De coöperaties Frontera en Divisoria in Peru, en Cocafcal, Cocafelol en Comsa in Honduras, produceren biologische meststoffen die ze tegen een gunstige prijs aanbieden aan hun leden. Deze meststoffen hebben een positief effect op de gewassen. Luis Rodriguez, lid van Divisoria, legt uit: “Dankzij deze meststoffen heb ik mijn koffieproductie aanzienlijk kunnen verhogen. Door het gebruik van ‘groene’ producten daalt ook het risico op ziektes. Zo zijn mijn planten twee jaar geleden gespaard gebleven van de koffieroest (schimmelziekte die de koffieplant aantast).”

Het ‘organische’ laboratorium van de koffiecoöperatie Cocafcal waar de biologische meststoffen worden geproduceerd en opgeslagen.

Milieuzorg op kantoor

Ook op kantoor kunnen we een bijdrage leveren aan een beter milieu. Bij Alterfin wordt papier voor 100% gerecycleerd en worden alle documenten gedrukt op gerecycleerd papier. Onze elektriciteit is afkomstig van duurzame bronnen en het schoonmaken gebeurt met milieuvriendelijke producten. Al het afval wordt gesorteerd en het personeel komt uitsluitend met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar het werk.

Nieuwsoverzicht

Login